Електровимірювальні прилади

В наявності на нашому складі:4 шт. від виробника.

Виготовлення під замовлення: будь-яка кількість.

Ціна в Україні:

за запитом

в гривнях з ПДВ

Ціна в Росії:

за запитом

в рублях з ПДВ

-50%від ціни заводу

Знайшли дешевше?

Повідомте. Наша ціна буде найкращою. 

Гарантія:

12 місяців.

Продовження гарантії до 5 років. 

Умови доставки:

Україна, Росія, Казахстан, весь світ. 

Знайшли дешевше?

Повідомте. Наша ціна буде найкращою. 

Гарантія:

12 місяців.

Продовження гарантії до 5 років. 

Умови доставки:

Україна, Росія, Казахстан, весь світ. 

Технічні характеристики

    Комплект вимірювальний К540 (К 540, К-540, k540, k 540, k-540) 
    Комплект вимірювальний К540 переносний призначений для вимірювань сили струму, напруги та потужності в однофазних і трифазних трипровідних і чотирьохпровідних колах змінного струму при рівномірному і нерівномірному навантаженнях фаз.
    Номінальний струм: 0,1А, 0,25А, 0,5А, 1,0А, 2,5А, 5А, 10А, 25А, 50А, 100А, 150А, 200А, 300А, 600А


    Номінальна напруга:

15В, 30В, 75В, 150В, 300В, 450В, 600В

 
    Комплекти вимірювальні К540 переносні призначені для вимірювань сили струму, напруги та потужності в однофазних і трифазних трипровідних і чотирьохпровідних колах змінного струму при рівномірному і нерівномірному навантаженнях фаз.
    Комплект вимірювальний К540 призначений для експлуатації в умовах помірного клімату в закритих сухих опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього повітря від 10 до 35 °С і відносній вологості до 80% при температурі 25 °С.
    Комплект вимірювальний К540-04.1 призначений для експлуатації в умовах сухого і вологого тропічного клімату в закритих приміщеннях з кондиціонованим або частково кондиціонованим повітрям при температурі навколишнього повітря від 1 до 45 °С відносній вологості до 90% при температурі 25 °С.
 
    ТЕХНІЧНІ ДАНІ
    Кінцеві значення діапазонів вимірювань, області частот (частота) вбудованих в Комплекти вимірювальні К540 амперметра і вольтметра відповідають зазначеним у табл. 1. Номінальні напруги вбудованого в Комплект вимірювальний К540 ватметра: 15В, 30В, 75В, 150В, 300В, 450В і 600В. Номінальні струми і кінцеві значення діапазонів вимірювань ватметра комплекту К540 відповідають даним, зазначеним у табл.2., області частот (частота) - зазначеним у табл.3.
    Класи точності амперметра, вольтметра і ватметра комплекту К540 відповідають зазначеним, в табл.4. Клас точності окремого трансформатора струму УТТ-5М, що входить в комплект постачання комплекту К540, - 0,2 за ГОСТ 23624-79. Номінальний коефіцієнт потужності ватметра - 1. Активні опори й індуктивності послідовних кіл комплекту, виміряні між вхідним і вихідним затискачами тієї фази комплекту К540, до якої увімкнені амперметр і послідовне коло ватметра, не перевищують значень, зазначених у табл. 5.
    Струм паралельних кіл комплекту К540 між зажимом нульового проводу та зажимом будь-якої бази (за умови, що фазовказівник не увімкнений) дорівнює (10,5, ± 0,2) мА (сума струмів вольтметра і ватметра). Межі основної похибки амперметра, вольтметра, ватметра комплекту К540 на діапазонах вимірювань від 0,1 до 50 А, від 75 до 600 V, від 0,0075 до 30 kW (при номінальних напругах від 75 до 600V і номінальних струмах від 0,1 до 50 А) дорівнюють ± 0, 5% від кінцевого значення діапазону вимірювань. Межі основної похибки вольтметра комплекту К540 на діапазонах вимірювань з кінцевими значеннями 30 і 15 V дорівнюють відповідно ± 1,0 і ± 2,5% від кінцевих значень діапазонів вимірювань.
    Межі основної похибки ватметра комплекту К540 на номінальних струмах від 0,1 до 50 А та на номінальних напругах 30 і 15 V дорівнюють відповідно ± 1,0 і ± 2,5% від кінцевих значення діапазонів вимірювань. При застосуванні трансформатора струму УТТ-5М, що входить в комплекту поставки, межа допустимої основної похибки комплекту К540 на діапазонах понад 50 А дорівнює сумі меж основної похибки амперметра або ватметра комплекту К540 на відповідному діапазоні вимірювань і допустимої похибки струмового трансформатора струму УТТ-5М.
    Нормальні значення впливових величин відповідають ГОСТ 8711-78 для амперметра і вольтметра і ГОСТ 8476-73 для ватметра. Прилади в тропічному виконанні можуть мати нормальну температуру, відмінну від 20 °С, якщо вона вказана в договорі, у цьому випадку нормальна температура вказується на шкалі приладу. Межі додаткової похибки приладів комплекту К540, викликаної відхиленням частоти від верхньої межі нормальної області до будь-якого значення частоти в робочій області частот, дорівнюють ± 0,5% від кінцевого значення діапазону вимірювань.
    Межа допустимої додаткової похибки приладів комплекту К540, викликаної зміною температури, навколишнього повітря від нормальної до будь-якої температури в межах робочого діапазону від 10 до 35 °С, дорівнює межі допустимої основної похибки на кожні 10 °С зміни температури.
    Межа допустимої додаткової похибки приладів комплекту К540, викликаної відхиленням положення комплекту К540 від нормального у будь-якому напрямку на кут 5°, дорівнює межі допустимої основної похибки. Межа допустимої додаткової похибки приладів комплекту К540, викликаної установкою комплекту К540 на феромагнітній підставці товщиною (2 ± 0,5) мм дорівнює половині межі допустимої основної похибки.
    Межі додаткової похибки приладів комплекту К540 від впливу зовнішнього однорідного магнітного поля індукцією 0,5 мг, що синусоїдально змінюється, в часі з частотою, однаковою з частотою струму, що протікає по вимірювальним, колам комплекту К540 (під час випробування), за найнесприятливіших напрямків, і фазі магнітного поля 1,5 % від кінцевого значення діапазону вимірювань. Межа допустимої додаткової похибки ватметра комплекту К540, викликаної впливом зміни коефіцієнта потужності, дорівнює межі допустимої основної похибки в нормальній області частот і подвоєному значенні межі допустимої основної похибки в робочій області частот.
    Час встановлення показів приладів комплекту К540 не перевищує 4 с. Габаритні розміри комплекту К540 не більше 505 х 330 х 190 мм. Маса комплекту К540 не перевищує 15 кг (разом з трансформатором струму УТТ-5М).
 
    Таблиця 1.
Прилад Кінцеве значення діапазонів вимірювань сили струму і напруги Область частот (частота) , Гц Примітка
Нормальна (нормальне значення) Робоча
Амперметр 0,1А 45-65 Понад 65 до 500  
0,25А
0,5А
1,0А
2,5А
10А
25А -
50А
100А 50 - За умов застосування трансформатора струму УТТ-5М
150А
200А
300А
600А
Вольтметр 15В 45-65    
30В
75В Понад 65 до 400
150В Понад 65 до 500
300В
450В
600В
 
    Таблиця 2.
Номіна-
льний струм, А
Кінцеве значення діапазонів вимірювань потужності, кВт, при номінальних напругах Примітка
15В 30В 75В 150В 300В 450В 600В
0,1А 0,0015 0,003 0,0075 0,015 0,03 0,045    
0,25А 0,00375 0,0075 0,0188 0,0375 0,075 0,1125  
0,5А 0,0075 0,015 0,0375 0,075 0,15 0,225  
1,0А 0,015 0,03 0,075 0,15 0,3 0,45  
2,5А 0,0375 0,075 0,1875 0,375 0,75 1,125  
0,075 0,15 0,3750 0,75 1,5 2,25  
10А 0,15 0,3 0,75 1,5 3 4,5  
25А 0,375 0,75 1,875 3,75 7,5 11,25  
50А 0,75 1,5 3,75 7,5 15 22,5  
100А 1,5 3 7,5 15 30 45   За умов застосування трансфор-матора струму УТТ-5М
150А 2,25 4,5 11,25 22,5 45 67,5  
200А 3 6 15 30 60 90  
300А 4,5 9 22,5 45 90 135  
600А 9 18 45 90 180 270  
 
    Таблиця 3.
Номінальні струми, А Номінальні напруги, В Область частот (частота), Гц Примітка
Нормальна Робоча
От 0,1 до 10 15 и 30 45-65 -  
75 Понад 65 до 400
От 150 до 600 Понад 65 до 500
25 и 50 От 15 до 600 -
От 100 до 600 От 15 до 600 50  

За умов застосування трансформатора струму УТТ-5М

 

    Таблиця 4.
Прилад
Кінцеве значення діапазону вимірювань, В Номінальне значення напруги, В Клас точності
Позначення класу точності Стандарт
Амперметр - - 0,5 ГОСТ 8711-78
Вольтметр 15 - 2,5
30 - 1
75, 150, 300, 450, 600 - 0,5
Ватметр - 15 2,5 ГОСТ 8476-78
- 30 1
- 75, 150, 300, 450, 600 0,5
 
    Таблиця 5.
Номінальне значення струму, А Активний опір, Ω Індуктивність, мГ
0,1А 230 80
0,25А 40 13
0,5А 10 2,4
1,0А 3 0,7
2,5А 0,6 0,14
0,12 0,04
10А 0,05 0,02
25А 0,023 0,005
50А 0,017 0,003

Фотографії на: К540

К540 фотографія комплекту.

К540 фотографія комплекту.

К540 фотографія комплекту з відкритою кришкою.

К540 фотографія комплекту з відкритою кришкою.

К540 фотографія комплекту із закритою кришкою.

К540 фотографія комплекту із закритою кришкою.

К540 вигляд панелі комплекту.

К540 вигляд панелі комплекту.

К540 вигляд спереду.

К540 вигляд спереду.

К540 вигляд збоку.

К540 вигляд збоку.

К540 вигляд ззаду.

К540 вигляд ззаду.

К540 вигляд зверху.

К540 вигляд зверху.

К540 вигляд знизу.

К540 вигляд знизу.

Увага!!! Доставка ВСІХ приладів, що наведені на сайті, відбувається по ВСІЙ території наступних країн: Росія, Україна, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан та інших країн СНД.

По Росії існує налагоджена система постачання в такі міста: Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Нижньовартовськ, Омськ, Перм, Уфа, Норильськ, Челябінськ, Новокузнецьк, Череповець, Альметьєвськ, Волгоград, Липецьк Магнітогорськ, Тольятті, Когалим, Кстово, Новий Уренгой, Нижньокамськ, Нефтеюганськ, Нижній Тагіл, Ханти-Мансійськ, Єкатеринбург, Самара, Калінінград, Надим, Небраска, Викса, Нижній Новгород, Калуга, Новосибірськ, Ростов-на-Дону, Верхня Пишма, Красноярськ, Казань, Набережні Челни, Мурманськ, Всеволожськ, Ярославль, Кемерово, Рязань, Саратов, Тула, Усинськ, Оренбург, Новотроїцьк, Краснодар, Ульяновск, Іжевськ, Іркутськ, Тюмень, Воронеж, Чебоксари, Нефтекамськ, Великий Новгород, Твер, Астрахань, Новомосковськ, Томськ, Прокоп'євськ, Пенза, Урай, Первоуральськ , Білгород, Курськ, Таганрог, Володимир, Нефтегорськ, Кіров, Брянськ, Смоленськ, Саранськ, Улан-Уде, Владивосток, Воркута, Подольск, Красногорськ, Новоуральськ, Новоросійськ, Хабаровськ, Желєзногорськ, Кострома, Зеленогорськ, Тамбов, Ставрополь, Святогірськ, Жигульовськ, Архангельськ та інші міста Російської Федерації.

По Україні існує налагоджена система постачання в такі міста: Київ, Харків, Дніпро (Дніпропетровськ), Одеса, Донецьк, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Луганськ, Вінниця, Сімферополь, Херсон, Полтава, Чернігів, Черкаси, Суми, Житомир, Кіровоград, Хмельницький, Рівне, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, Ужгород та інші міста України.

По Білорусії існує налагоджена система постачання в такі міста: Мінськ, Вітебськ, Могильов, Гомель, Мозир, Брест, Ліда, Пінськ, Орша, Полоцьк, Гродно, Жодіно, Молодечно та інші міста Республіки Білорусь.

По Казахстану існує налагоджена система постачання в такі міста: Астана, Алмати, Екібастуз, Павлодар, Актобе, Караганда, Уральськ, Актау, Атирау, Аркалик, Балхаш, Жезказган, Кокшетау, Костанай, Тараз, Шимкент, Кизилорда, Лісаковськ, Шахтинськ, Петропавловськ, Рідер, Рудно, Шім'ї, Талдикорган, Теміртау, Усть-Каменогорськ та інші міста Республіки Казахстан.

Здійснюється поставка приладів у такі країни: Азербайджан (Баку), Вірменія (Єреван), Киргизстан (Бішкек), Молдавія (Кишинів), Таджикистан (Душанбе), Туркменістан (Ашхабад), Узбекистан (Ташкент), Литва (Вільнюс), Латвія (Рига ), Естонія (Таллінн), Грузія (Тбілісі).

Іноді клієнти можуть вводити назву нашої компанії неправильно - наприклад, западпрыбор, западпрылад, западпрібор, западприлад, західприбор, західпрібор, захидприбор, захидприлад, захидпрібор, захидпрыбор, захидпрылад. Правильно - западприбор або західприлад.

Підприємство приймає активну участь в таких процедурах як електронні торги, тендер, аукціон.

За відсутності на сайті в технічному описі необхідної Вам інформації про прилад Ви завжди можете звернутися до нас за допомогою. Наші кваліфіковані менеджери уточнять для Вас технічні характеристики на прилад з його технічної документації: інструкція з експлуатації, паспорт, формуляр, керівництво з експлуатації, схеми. При необхідності ми зробимо фотографії приладу, стенду або пристрою, який Вас цікавить.

Опис на прилади взято з технічної документації або з технічної літератури. Більшість фото виробів зроблені безпосередньо нашими фахівцями перед відвантаженням товару. В описі пристрою надані основні технічні характеристики приладів: номінал, діапазон вимірювання, клас точності, шкала, напруга живлення, габарити (розмір), вага. Якщо на сайті Ви побачили невідповідність назви приладу (модель) технічним характеристикам, фото або прикріпленим документам - повідомте про це нас - Ви отримаєте корисний подарунок разом з купленим приладом.

При потребі, Ви можете уточнити загальну вагу і габарити або розмір окремої частини вимірювача в нашому сервісному центрі. Наші інженери допоможуть підібрати повний аналог або найбільш підходящу заміну на прилад, який Вас зацікавив. Всі аналоги і заміна будуть протестовані в одній з наших лабораторій на повну відповідність Вашим вимогам.

Наше підприємство здійснює ремонт і сервісне обслуговування вимірювальної техніки більш ніж 75 різних заводів виробників колишнього СРСР і СНД. Також ми здійснюємо такі метрологічні процедури: калібрування, тарування, градуювання, випробування засобів вимірювальної техніки.

У технічній документації на кожен прилад або виріб вказується інформація щодо переліку та кількості вмісту дорогоцінних металів. У документації наводиться точна маса в грамах вмісту дорогоцінних металів: золото Au, паладій Pd, платина Pt, срібло Ag, тантал Ta і інші метали платинової групи (МПГ) на одиницю виробу. Дані дорогоцінні метали знаходяться в природі у дуже обмеженій кількості і тому мають таку високу ціну. У нас на сайті Ви можете ознайомитися з технічними характеристиками приладів і отримати відомості про вміст дорогоцінних металів в приладах і радіодеталях виробництва СРСР. Звертаємо вашу увагу, що часто реальний вміст дорогоцінних металів на 10-25% відрізняється від довідкового в меншу сторону! Ціна дорогоцінних металів буде залежати від їх цінності і маси в грамах.

Вся текстова та графічна інформація на сайті несе інформативний характер. Колір, відтінок, матеріал, геометричні розміри, вага, вміст, комплект поставки та інші параметри товару представленого на сайті можуть змінюватися в залежності від партії виробництва і року виготовлення. Більш детальну інформацію уточнюйте у відділі продажів.

 

ТОВ «Західприлад» - це величезний вибір вимірювального обладнання по кращому співвідношенню ціна і якість. Щоб Ви могли купити прилади недорого, ми проводимо моніторинг цін конкурентів і завжди готові запропонувати більш низьку ціну. Ми продаємо тільки якісні товари за найкращими цінами. На нашому сайті Ви можете дешево купити як останні новинки, так і перевірені часом прилади від найкращих виробників.

На сайті постійно діє акція «Куплю за найкращою ціною» - якщо на іншому інтернет-ресурсі (дошка оголошень, форум або оголошення іншого інтернет-сервісу) у товару, представленого на нашому сайті, менша ціна, то ми продамо Вам його ще дешевше! Покупцям також надається додаткова знижка за залишений відгук або фотографії застосування наших товарів.

У прайс-листі вказана не вся номенклатура пропонованої продукції. Ціни на товари, що не ввійшли в прайс-лист можете дізнатися, зв'язавшись з менеджерами. Також у наших менеджерів Ви можете отримати детальну інформацію про те, як дешево і вигідно купити вимірювальні прилади оптом і в роздріб. Телефон та електронна пошта для консультацій з питань придбання, доставки або отримання знижки наведені над описом товару. У нас найкваліфікованіші співробітники, якісне обладнання та вигідна ціна.

ТОВ «Західприлад» - офіційний дилер заводів виробників вимірювального обладнання. Наша мета - продаж товарів високої якості з кращими ціновими пропозиціями і сервісом для наших клієнтів. Наша компанія може не лише продати необхідний Вам прилад, але й запропонувати додаткові послуги з його повірки, ремонту та монтажу. Щоб у Вас залишилися приємні враження після покупки на нашому сайті, ми передбачили спеціальні гарантовані подарунки до найпопулярніших товарів.

Завод «МЕТА» - це виробник найбільш надійних приладів для проведення техогляду. Гальмівний стенд СТМ виробляється саме на цьому заводі.

Виробник ТМ «Инфракар» - це виготовлювач багатофункціональних приладів таких, як газоаналізатор і димомір.

Ви можете залишити відгуки на придбаний у нас прилад, вимірювач, пристрій, індикатор або виріб. Ваш відгук при Вашій згоді буде опублікований на сайті без надання контактної інформації.

Також ми маємо в своєму розпорядженні велику базу технічних і метрологічних документів: технічні умови (ТУ), технічне завдання (ТЗ), ГОСТ, галузевий стандарт (ГСТ), методика повірки, методика атестації, перевірочна схема для більш ніж 3500 типів вимірювальної техніки від виробника даного обладнання.

З сайту Ви можете завантажити весь необхідний софт (програма, драйвер) необхідний для роботи придбаного пристрою.

Також у нас є бібліотека нормативно-правових документів, які пов'язані з нашою сферою діяльності: закон, кодекс, постанова, указ, тимчасове положення.

На вимогу замовника на кожен вимірювальний прилад надається повірка або метрологічна атестація. Наші співробітники можуть представляти Ваші інтереси в таких метрологічних організаціях, як Держстандарт, Держспоживстандарт, ЦЛВТ, ВГМетр.

Якщо Ви можете зробити ремонт пристрою самостійно, то наші інженери можуть надати Вам повний комплект необхідної технічної документації: електрична схема, ТО, РЕ, ФО, ПС.

ТОВ «Західприлад» є постачальником амперметрів, вольтметрів, ватметрів, частотомірів, фазометрів, шунтів та інших приладів таких заводів-виробників вимірювального обладнання як: ВО «Електроточприлад» (М2044, М2051), м. Омськ; ВАТ «Приладобудівний завод «Вібратор» (М1611, Ц1611), м. Санкт-Петербург; ВАТ «Краснодарський ЗІП» (Э365, Э377, Э378), ТзОВ «ЗІП-Партнер» (Ц301, Ц302, Ц300) та ТзОВ «ЗІП «Юрімов» (М381, Ц33), м. Краснодар; ВАТ «ВЗЕП» («Вітебський завод електровимірювальних приладів») (Э8030, Э8021), м. Вітебськ; ВАТ «Електроприлад» (М42300, М42301, М42303, М42304, М42305, М42306), м. Чебоксари; ВАТ "Електровимірювач" (Ц4342, Ц4352, Ц4353) м. Житомир; ПАТ "Уманський завод "Мегомметр" (Ф4102, Ф4103, Ф4104, М4100), м. Умань.