Шановні клієнти. Всі радіовимірювальні прилади: генератори, осцилографи, вольтметри, частотоміри, вимірювачі, аналізатори, фазометри, установки та інші проходять повний цикл передпродажної підготовки:
    • переперевірка і калібрування на повірочних установках;
    • комплектація ЗІПом (кабелі, перехідники, ремонтні плати, з/ч);
    • комплектація технічною документацією (ІЕ, ТО, ФО, альбом схем, паспорт);
    • пломбування, нанесення гарантійних наклейок та надійне пакування.
    Це все входить у вартість приладів.
    Увага! На вторинному ринку можуть бути присутні прилади з неліквідів або ізолятора браку: неробочі, некомплектні, без передпродажної підготовки і гарантійних зобов'язань. Вони не відповідають заявленим метрологічним характеристикам і не можуть застосовуватися ні у виробництві, ні у вимірювальних лабораторіях.
    На ВСЕ обладнання придбане в ПП «Західприлад» надається повне гарантійне обслуговування протягом 18 місяців.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Радіовимірювальні прилади >> осцилографи (С1-, С7-, С8-, С9-, Я40-, Я4С-, Я9С- та інші) >> осцилографи універсальні (С1-, Я40-, Я4С- та інші)

С1-57

34 999 грн.
69 999 руб.
в наявності:
2 штуки

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Осцилограф С1-57 універсальний (С157, С-1-57, С 1 57, c1-57, С-157, С 157, С1 57, c157, c-1-57, c 1 57, c-157, c 157 , c1 57)
    Осцилограф С1-57 універсальний призначений для візуального спостереження імпульсних та періодичних електричних сигналів, вимірювання амплітуд і тривалостей досліджуваних сигналів, детального дослідження телевізійного сигналу з індикацією на СКУ розглянутої ділянки растра.
 
    Технічні характеристики приладів осцилографи С1-57 універсальні:
 
    Прилад призначений для візуального спостереження імпульсних та періодичних електричних сигналів, вимірювання амплітуд і тривалостей досліджуваних сигналів, детального дослідження телевізійного сигналу з індикацією на СКУ розглянутого ділянки растра.
    Конструктивно прилад виконаний у двох варіантах: настільному і стійковому.
    Діапазон робочих температур - від +5ºС до +45°С.
    Робоча частина екрану - 48х80мм.
    Товщина лінії променя не перевищує 0,8 мм.
    Переміщення променя приладу осцилограф С1-57 універсальний не менше 3-х великих поділок вгору і вниз від центрального положення і не менше 5-ти великих поділок вліво і вправо  від центру екрану в горизонтальному напрямку в положенні ручки «СИНХРОНІЗАЦІЯ» - «Вх.Х», а в інших положеннях цієї ручки початок і кінець лінії розгортки при переміщенні по горизонталі виводяться не менш, ніж на центр електронно-променевої трубки (ЕПТ).
    Переміщення лінії розвертки н вертикальному напрямку при перемиканні ручки «Зусилля. ВОЛЬТ/ПОДІЛ»не перевищує двох малих поділок, а при плавною регулювання коефіцієнта відхилення не більше одного великого поділу.
    Внутрішній джерело калібрувального напруги приладу осцилограф С1-57 універсальнийвидає прямокутні імпульси з шпаруватістю 2%±20%, частотою 1кГц±2%, амплітудою 0,2В±2% і 1В±2%.
    Номінальні значення каліброваного коефіцієнта відхилення (чутливості):
    - 0,01В/поділ (800мм/В); 0,02В/поділ (400мм/В); 0,05В/поділ (160мм/В), 0,1В/поділ (80мм/В); 0,2В/поділ (40мм/В); 0,5В/поділ (16мм/В); 1В/поділ (8мм/В); 2В/поділ (4мм/В); 5В/поділ (2мм/В);
    Коефіцієнт відхилення приладу осцилограф універсальний С1-57 регулюється плавно з перекриттям не менше 1:2,5.
    Нелінійність амплітудної характеристики підсилювача вертикального відхилення не перевищує 5%.
    Похибка вимірювання приладом осцилограф С1-57 універсальний розмахів сигналу не перевищує ±5% при тривалості імпульсів від 0,08мкс до 0,2с і частоті синусоїдальних сигналів від постійного струму до 3МГц, в діапазоні вхідних напруг від 0,03 В до 30В розмаху при величині зображення від 3-х (24мм) до 6-ти (48мм) великих поділів, а при величині зображення від 3-х до 2-х великих поділок - не більш ±7%.
    Смуга пропускання підсилювача вертикального відхилення приладу осцилограф С1-57 універсальний від постійного струму до 15МГц з нерівномірністю не більше 3дБ при подачі сигналу на відкритий «ВХІД I». При цьому нерівномірність частотної характеристики в діапазоні від 100кГц до 7,5МГц не перевищує±5% щодо рівня на частоті 1МГц і не перевищує ±10% в діапазоні частот до 10МГц.
    Смуга пропускання підсилювача вертикального відхилення приладу осцилограф С1-57 універсальний при подачі сигналу на відкритий «ВХІД II» від 0МГц до 7,5МГц при нерівномірності±5% щодо частоти 1МГц.
    Завал вершини зображення симетричного прямокутного імпульсу частоти 50Гц, при подачі його на закритий «ВХІД II» підсилювача вертикального відхилення не перевищує 2%, а при подачі цього ж імпульсу на закритий «ВХІД I» - 15%.
    Час наростання перехідної характеристики каналу вертикального відхилення не перевищує 24нс.
    Викид на зображенні імпульсу з часом наростання не більше 36нс не перевищує 2% від амплітуди імпульсу.
    Час наростання імпульсу, при відтворенні якого викид на зображенні відсутній, не перевищує 80нс.
    Нерівномірність вершини зображення імпульсу (відображення, синхронні наведення, спади) не перевищують товщини лінії променя.
    Дрейф нульової лінії приладів осцилографи С1-57 універсальні, наведений до входу, не перевищує 10мВ за 30 хвилин роботи після 30-хвилинного прогріву в будь-яку сторону від  встановленої на початку лінії по центру робочої частини екрана.
    У приладі осцилограф С1-57 універсальний передбачена можливість компенсації постійної напруги ±1,5В.
    У осцилографі передбачений «ВХІД I» підсилювача вертикального відхилення відкритий і закритий. Максимальна допустима сумарна величина постійного і змінного на напруги при  закритому «ВХОДІ I» не перевищує 250В.
    Максимальний розмах напруги досліджуваного приладом осцилограф С1-57 універсальний сигналу, що подається на «ВХІД I», не перевищує 50В, а при використанні разом з приладом виносного дільника - 250В.
   «ВХІД II» підсилювача вертикального відхилення - відкритий. Максимальна допустима постійна напруга не перевищує 5В.
    Параметри входу підсилювача вертикального відхилення приладу осцилограф С1-57 універсальний на гнізді «ВХІД I»:
    а) вхідний опір 1 МОм±3%;
    б) вхідні ємність, паралельна вхідному опору, не більше 35пФ±10%;
    в) вхідний опір з виносним дільником 1:10 - 10 МОм±10% з паралельною місткістю не більш 15пФ.
    Вхідний опір підсилювача вертикального відхилення на гнізді «ВХІД II» дорівнює 75 Ом±5% в діапазоні частот від 0МГц до 7,5МГц.
    Генератор розгортки приладу осцилограф С1-57 універсальний забезпечує наступні номінальні тривалості каліброваних розгорток: 20мс/поділ; 10мс/поділ; 5мс/поділ; 2мс/поділ; 1мс/поділ; 0,5мс/поділ; 0,2мс/поділ, 0,1мс/поділ; 50мкс/поділ; 20мкс/поділ; 10мкс/поділ; 5мкс/поділ; 2мкс/поділ; 1мкс/поділ; 0,5мкс/поділ; 0,2мкс/поділ, 0,1мкс/поділ.
    Забезпечується плавне регулювання тривалості розгортки на кожному піддіапазоні з коефіцієнтом перекриття не менше 1:2,5.
    Діапазон 50мс/поділ не калібрувати і є оглядовим.
    При використанні в приладі осцилограф С1-57 універсальний множника розгортки тривалість каліброваних розгорток зменшується в 5 разів. Розтяжка проводиться вліво і вправо від центру екрана ЕПТ.
    Похибка вимірювання приладом осцилограф С1-57 універсальний тимчасових інтервалів без розтяжки не перевищує ±5% в діапазоні від 0,4мкс до 0,2с при величині зображення по горизонталі від 4 до 10 великих поділок.
    Похибка вимірювання часових інтервалів на розтягнутих діапазонах розгортки в інтервалі від 0,08мкс до 32мс не перевищує ±5% при величині зображення по горизонталі від 4 до 8 великих поділок і симетричному відносно центру екрана розташуванні початку і кінця вимірюваного тимчасового інтервалу.
    Нелінійність розгортки приладу осцилограф С1-57 універсальний без розтяжки не перевищує 5% у межах всієї робочої частини екрана,
    Нелінійність розгортки з розтяжкою не перевищує 5% у межах 8-й великих поділок в центральній частині робочої частини екрана при тривалості розгорток від 20мс/поділ до 0,2мкс/поділ, а при тривалості 0,1мкс/поділ - не більше 10%.
    При розтяжці нелінійність початку розгортки тривалістю 0,02мкс і кінця розгортки розміром 40мм (5 поділок) не гарантується.
    Розгортка приладу осцилограф С1-57 універсальний стійко синхронізується сигналом будь полярності:
    а) при внутрішній синхронізації - досліджуваним сигналом з мінімальним розмахом, відповідним 3-м малим розподілам на екрані ЕПТ в діапазоні частот синусоїдальних сигналів від 20Гц до 16МГц і імпульсами тривалістю від 0,08мкс до 0,1с;
    б) сигналом мережі живлення;
    в) селекторним імпульсом з блоку БВС;
    г) при зовнішньої синхронізації розмах синхронізуючого сигналу 0,5В-20В в діапазоні 20Гц-5МГц і 0,5В-10В в діапазоні 5МГц-15МГц.Нестабільність запуску розгортки приладуосцилограф С1-57 універсальний при частоті запуску, кратній частоті мережі і перетворювача, не повинна перевищувати одного малого поділу.
    Мінімальна частота проходження розгортки, при якій забезпечується яскравість зображення, достатня для спостереження та вимірювання з тубусом досліджуваного імпульсу при швидкості розгортки 0,1мкс/поділ не більше 25Гц.
   Фронт імпульсу приладу осцилограф С1-57 універсальний з часом наростання 80нс і менш виводиться на робочу частину розгортки не менше, ніж на одне велике поділ при мінімальній тривалості розгортки і включеної розтяжці.
    Амплітуда пилоподібної напруги на гнізді «А» розгортки не менш 5В на навантаженні 50 кОм з паралельною ємністю не більше 50пФ.
    Смуга пропускання підсилювача горизонтального відхилення від постійного струму до 3МГц при нерівномірності частотної характеристики 3дБ.
    Коефіцієнт відхилення підсилювача горизонтального відхилення не більше 1В/поділ, без розтяжки і не більше 0,2В/поділ з розтяжкою.
    Канал «Z» приладу осцилограф С1-57 універсальний забезпечує спостереження яскравих відміток при подачі на його вхід синусоїдальної напруги розмахом від 1В до 5В в смузі частот від 100Гц до 5МГц, а також імпульсних сигналів обох полярностей тривалістю від 0,2мкс до 5мс при амплітуді від 1В до 5В.
    Блок виділення телевізійної рядка (БВР) забезпечує стійке фазування розгортки з будь-яким рядком або її частиною в межах повного кадру або одночасно в парному і непарному поле, а також запуск розгортки з частотою рядків і полів.
    При цьому запуск блоку виділення телевізійного рядка (БВР) приладу осцилограф С1-57 універсальний виробляється:
    а) в режимі внутрішньої синхронізації зі «ВХОДУ I» стандартним повним відеосигналом будь-якої полярності при мінімальному розмаху зображення на екрані осцилографа не більше 3 великих поділок (24мм) і максимальному розмаху не менше 6 великих поділок (48мм) при рівні сигналу синхронізації не менше 20% від повного відеосигналу;
    б) імпульсами частоти рядків і частоти полів будь полярності з мінімальним розмахом не більше 1В і максимальним розмахом не менше 5В;
    в) в режимі зовнішньої синхронізації приладу осцилограф С1-57 універсальний зі «ВХОДУ II» стандартним повним відеосигналом будь полярності при мінімальному розмаху не більше 0,5В і максимальному розмаху не менше 2В.
    Затримка розгортки в блоці ВПС при обертанні ручки «ЗАТРИМКА» від упору до упору регулюється не менш, ніж на 70мкс.
    У приладі осцилограф С1-57 універсальний передбачений вихід імпульсу подсвітки для СКУ, тривалість якого дорівнює тривалості розгортки, розмахом не менше 1В на навантаженні 75 Ом, позитивної полярності. Імпульс підсвітки СКУ є тільки в положенні «ВВС» ручки «СИНХРОНІЗАЦІЯ».
    На вході підсилювача вертикального відхилення при подачі відеосигналу на гніздо «ВХІД II» є можливість підключення схеми фіксації відеосигналу за рівнем синхроімпульсів (ВПС). Запуск схеми ВПС здійснюється повним відеосигналом розмахом від 0,5В до 2В або синхроімпульсами частоти рядків і полів розмахом від 1В до 5В.
    Регулювання освітлення шкали дає можливість міняти освітлення шкали від повної відсутності до зручної для відліку яскравості.
    Регулювання по яскравості дає можливість змінювати яр кістка зображення від повної відсутності до зручною для спостереження яскравості. При цьому допускається нерівномірність підсвітки на початку лінії розгортки величиною не більше 4-х великих поділок при мінімальній тривалості розгортки з розтяжкою.
    Параметри входів:
    а) вхід зовнішньої синхронізації і підсилювача горизонтального відхилення відкритий. Вхідний опір на гнізді «1:10» - 10 МОм±20% з паралельною ємністю не більше 15пФ, а на гнізді «1:1» - 1 МОм±20% з паралельною ємністю не більше 100пФ;
    б) «ВХІД Z» відкрите. Вхідний опір не менше 50 кОм з паралельною ємністю не більше 50пФ;
    в) входи синхроімпульсів «ПОЛІВ» і «СТРОК» відкриті і закриті. Відкриті входи мають вхідний опір 75 Ом±5%, а закриті - не менше 10 кОм.
    За основною похибки вимірювання розмахів і тимчасових інтервалів, по смузі пропускання частот і нерівномірності частотної характеристики встановлюється виробничо-експлуатаційний запас приладу осцилограф С1-57 універсальний - не менше 20%. Він забезпечується тільки при випуску виробу заводом-виробником.
    Електрична міцність ізоляції кіл живлення приладу по змінній напрузі між одним з контактів кабелю живлення і корпусом витримує випробувальна напруга 750Вефф в нормальних умовах.
    Опір ізоляції кіл живлення приладу осцилограф С1-57 універсальний по змінній напрузі між одним з контактів кабелю живлення і корпусом має бути не менше 50 МОм в нормальних умовах.
    Прилад зберігає свої характеристики при його живленні напругою 220В±10% з частотою 50Гц,±0,5Гц, з урахуванням зміни напруги в зазначених межах.
    Потужність, споживана приладом, не перевищує 110В∙А при номінальній напрузі мережі і частоті живильного струму.
    Час самопрогріву приладу осцилограф С1-57 універсальний - не більше 15 хвилин.
    Прилад зберігає свої характеристики після безперервної роботи протягом 22-х годин в нормальних умовах.
    Прилад зберігає свої характеристики при зміні в ньому ЕЛТ. При цьому допускаються підрегулювання за допомогою наявних органів підстроювання, передбачених принципової схемою приладу та інструкцією по експлуатації.
    Маса приладу осцилограф С1-57 універсальний а без упаковки - не більше 25кг.
    Габаритні розміри приладу:
    - В стійковому варіанті - 520X160X510мм;
    - У настільному варіанті - 480ХІ60Х475мм.

Фотографії на: С1-57

С1-57 фотографія осцилографа.
С1-57 фотографія осцилографа.
С1-57 вигляд спереду.
С1-57 вигляд спереду.
С1-57 вигляд збоку.
С1-57 вигляд збоку.
С1-57 вигляд ззаду.
С1-57 вигляд ззаду.
С1-57 вигляд зверху.
С1-57 вигляд зверху.
С1-57 вигляд знизу.
С1-57 вигляд знизу.