Вимірювальний міст, магазин опорів міра
Р4833, Р4831, Р4834, Р4830, Р3026-1

Вимірювальний міст - пристрій для вимірювання електричного опору, принцип вимірювання грунтується на компенсаційному методі. Прилади: Р4833, Р4831, Р4834, Р4830.

Магазин опорів - набір резисторів різної величини опору, служить для точного вимірювання значення опору. Прилади: Р3026-1, Р3030, Р4013, Р321.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> міри та магазини >> індуктивність

Р5000

15 119 грн.
17 999 руб.
в наявності:
8 штук

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Магазин індуктивності Р5000 (Р 5000, Р-5000, p5000, p 5000, p-5000)
    Призначений для застосування в якості міри взаємної індуктивності в колах постійного і змінного струму частотою до 10 кГц.
    Номінальна область частот: до 5000Гц.
    Розширена область частот: до 10000Гц.

    Найбільше значення взаємної індуктивності магазину 11,111мГн
    Клас точності 0,2
 
    Магазини індуктивності Р5000 призначені для застосування в якості міри взаємної індуктивності в колах постійного і змінного струму частотою до 10 кГц.
    Магазин взаємної індуктивності Р5000 призначений для роботи в закритих сухих опалюваних приміщеннях в умовах помірного клімату при температурі навколишнього повітря від 10 до 35 °С і відносній вологості до 80% (при 25 °С).
 
    Технічні дані
 
    Клас точності 0,2 згідно з ГОСТ 20798-75. Найбільше значення взаємної індуктивності магазину 11,111 мГн. Число декад магазину Р5000 - чотири: 0,001 - 0,011 мГн; 0,01-0,1 мГн; 0,1-1мГн; 1-10мГн. Кожна декада магазину зі ступінчастою зміною взаємної індуктивності дає можливість включати будь-яку взаємну індуктивність з ряду: (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 10n мГн, де n-числа -2; -1; 0.
    Декада магазину Р5000 з плавною зміною взаємної індуктивності (варіометр) дає можливість включати будь-яку взаємну індуктивність з ряду: (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)10-3 мГн. Верхнє значення нормальної області частот, розширена область частот, значення нормального і максимального струмів первинних і вторинних обмоток вказані в табл.1. Максимальна напруга, що підводиться до первинної обмотки магазину не перевищує 300В. Межа основної похибки (δ) магазину Р5000, виражена у відсотках від номінального значення взаємної індуктивності, дорівнює δ = ± 0,2 (1 +0,04/М), де М - числове значення включеної взаємної індуктивності в кГн, при дотриманні наступних нормальних умов:
    температура навколишнього повітря 20±5 °С;
    відносна вологість повітря 65±15% атмосферний тиск 100000 ± 4000Па (750 ± 30 мм.рт.ст);
    частота будь-яка в межах нормальної області; значення струму не більш нормального;
    початкова взаємна індуктивність повинна бути виключена з результатів вимірювання;
    повинна бути включена тільки декада яка повіряється; відсутність зовнішніх магнітних полів, крім поля Землі.
    Фазова похибка магазину Р5000 не перевищує 3.10-3 рад. Початкова взаємна індуктивність магазину не перевищує 0,5 мкГн. Зміна взаємної індуктивності магазину Р5000, викликана відхиленням частоти від верхнього значення нормальної області частот до будь-якого значення розширеної області, не перевищує межі допустимої основної похибки.
    Зміна взаємної індуктивності магазину Р5000, викликана відхиленням температури навколишнього повітря від нормальної в межах робочого діапазону температур, не перевищує на кожні 10 °С зміни температури половини межі допустимої основної похибки.
    Додаткова похибка, спричинена взаємним впливом між включеними суміжними декадами не перевищує 0,33 межі допустимої основної похибки. Зміна початкової взаємної індуктивності не перевищує ±0,035 мкГн при зміні: температури навколишнього повітря від 20 до 10 або 35 °С; частоти від верхнього значення нормальної області частот до будь-якої у розширеній області.
    Зміна взаємної індуктивності магазину Р5000, викликана впливом зовнішнього магнітного поля частотою f Гц, дорівнює будь-якій в межах робочого діапазону частот, і напруженістю H = 4000/f А/м, але не більше 8 А/м, не перевищує подвоєної межі допустимої основної похибки.
    Встановлене перевищення температури перегріву обмоток магазину Р5000 при проходженні максимального струму не перевищує 25 °С. Максимальне значення опору постійному струму первинної та вторинної обмоток не перевищує 40 і 10 Ом відповідно. Ємність між перемкнутими ізольованими електричними колами магазину і екраном не більше 200 пФ.
    Опір ізоляції між перемкнутими ізольованими електричними колами магазину Р5000 і екраном, а також між первинними і вторинними обмотками декад не менше 100 МОм.
    Ізоляція між первинними і вторинними обмотками декад, а також між перемкнутими ізольованими електричними колами магазину Р5000 і екраном витримує протягом 1 хв дію випробувальної напруги 2 кВ практично синусоїдального змінного струму частоти 50 Гц. Габаритні розміри не перевищують 405x315x240 мм. Маса не більше 11 кг.
 
    Таблиця 1.
 
Декади
Верхнє значення нормальної області частот, кГц
Розши-
рена область частот, кГц
Струм обмоток нормальний, А
Струм обмоток максимальний, А
Первин-
ної
Вторин-
ної
Первин-
ної
Вторин-
ної
1мГн-10мГн
1,5
1,5-2
0,25А
0,25А
0,5А
0,5А
0,1мГн-1мГн
2,5
2,5-5
0,25А
0,25А
0,5А
0,5А
0,01мГн-0,1мГн
2,5
2,5-5
0,5А
0,5А
0,5А
0,001мГн-0,011 мГн
5
5-10
0,5А
0,5А

Фотографії Р5000

Р5000 фотографія приладу.
Р5000 фотографія приладу.
Р5000 вигляд збоку.
Р5000 вигляд збоку.
Р5000 вигляд ззаду.
Р5000 вигляд ззаду.
Р5000 вигляд зверху.
Р5000 вигляд зверху.
Р5000 вигляд знизу.
Р5000 вигляд знизу.