Вимірювальний міст, магазин опорів міра
Р4833, Р4831, Р4834, Р4830, Р3026-1

Вимірювальний міст - пристрій для вимірювання електричного опору, принцип вимірювання грунтується на компенсаційному методі. Прилади: Р4833, Р4831, Р4834, Р4830.

Магазин опорів - набір резисторів різної величини опору, служить для точного вимірювання значення опору. Прилади: Р3026-1, Р3030, Р4013, Р321.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> міри та магазини >> опір

Р4833

11 999 грн.
35 999 руб.
в наявності:
24 штуки

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.

Рік виробництва: 2018

 

    Прилад Р4833 (Р 4833, Р-4833, p4833, p-4833, p 4833)
    Призначений для вимірювання опорів, постійних е.р.с. та напруг і повірки теплотехнічних приладів.
    Діапазон вимірювань: міст - від 10-4 Ом до 106 Ом, потенціометр - від 0 до 111,10 мВ, магазин опору від початкового (≤ 0,015 Ом) до 1111,10 Ом  
    Клас точності: міст -  0,1; потенціометр - 0,05; магазин опору - 0,02/1,5•10-4
 
    Прилад Р4833 універсальний вимірювальний (надалі - прилад) призначений для вимірювання опорів, постійних е.р.с. та напруг і повірки теплотехнічних приладів.
    Робочі умови застосування приладу Р4833: температура навколишнього повітря від 10 до 35 °С, відносна вологість 80% при температурі 25 °С; атмосферний тиск (84-106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.].

    Прилади Р4833
 
    Технічні характеристики
     Клас точності приладу Р-4833 при використанні як: мосту постійного струму 0,1; потенціометра постійного струму 0,05; магазину опору 0,02/1,5 • 10-4.
    Діапазон: вимірювання опорів при використанні приладу як моста від 10-4 до 106 Ом;
    вимірювання е.р.с. і напруг при використанні приладу Р4833 в якості потенціометра від 0 до 111,10 мВ (контур I - 10 щаблів за 10мВ і 10 щаблів за 1мВ; контур II -10 ступенів по 0,1 мВ і 10 ступенів по 0,01 мВ);
    показань опору при використанні приладу як пятидекадного магазину опору від початкового (≤0,015 Ом) до 1111,10 Ом (декади 100; 10; 1; 0,1; 0,01 Ом).
 

    Таблиця 1.

Вимірюваний опір, Ом Плечі відношення, N Напруга джерела живлення, В Додатковий опір зовнішньої батареї, Ом
Зовнішнього Внутріш-
нього
мережі
10 -4 -10 -3 10 -4 - - 1,5 -
10 -3 -10 -2 10 -4 - - 1,5 -
10 -2 -10 -1 10 -3 1,5 1,5 1,5 3
10 -1 -1 10 -2 1,5 1,5 1,5 3
1-5 10 -2 1,5 1,5 1,5 3
5-10 2 10 -1 1,5 1,5 1,5 3
10 2 -10 3 1. 7. 7. 36 -
10 3 -10 4 10 7. 7. 36 -
10 4 -10 5 10 лютого 48 7. 36 510
10 5 -10 6 10 березня 48 7. 36 510
 
Вимірюваний опір, Ом Похибка вимірювання,%, не більше Параметр гальвано-
метра зовнішнього
Гальванометр внутрішній (ГВ) Гальванометр зовнішній (ГН) - живлення будь-яке
Батарея внутрішня (БВ) Батарея мосту зовнішня (БМ)
Мережа
10 -4 -10 -3 - ± 5,0 - ± 0,5 * Rr ≤ 20 Ом
10 -3 -10 -2 - ± 1,0 ± 2,0 ± 0,5 * Ci ≤ 1·10-7 А/поділ
10 -2 -10 -1 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,1 * Ci ≤ 5·10-7 А/поділ
10 -1 -1 ± 0,2 * ± 0,2 * ± 0,2 * ± 0,1 * Rr ≤ 20 Ом
1-5 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1  
5-10 2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1  
10 2 -10 3 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1  
10 3 -10 4 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1  
10 4 -10 5 ± 1,0 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,1 Ci ≤ 2·10-8 А/поділ
10 5 -10 6 - ± 2,0 ± 5,0 ± 0,1 Rr ≤ 20 Ом
 
    Примітка. При вимірюванні опорів в межах (10-4 -10-3) Ом; (10-3 -10-2) Ом сила струму зовнішнього джерела живлення повинна бути 3А. Враховувати значення початкового опору плеча порівняння.
    Основна похибка:
    1) При використанні приладу як моста Р4833 межа допустимої основної похибки (Δ) у омах відповідає значенню, визначеним за формулами:
    ∆ = ±10-2 · С · (10-1Rn + X) (1)
   або
    ∆ = ±10-2 ·С · X, (2)
де С - значення класу точності, встановленого для даного діапазону вимірювань (табл.1); Rn - нормуюче значення опору для даного діапазону вимірювань, Ом (табл.1); X - покази, відраховані з лімбів перемикачів декад, Ом.
    Межа основної похибки відповідає значенням, вказаним в табл. 1, при нормальних умовах застосування:
    температура навколишнього повітря (20 ± 5) °С, відносна вологість від 25 до 80%; атмосферний тиск (84 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.];
    робоче положення - горизонтальне;
    2) При використанні приладу Р-4833 в якості потенціометра для вимірювання е.р.с. і напруг межа допустимого значення основної похибки (ΔU) у вольтах відповідає значенню, визначеним за формулою:
    ΔU = ± 5 · 10 -4 · (Un/10 + U), (3)
    де Un - нормуюче значення, В (Un = 0,1 В);
    U - показання потенціометра, В, при нормальних умовах застосування:
    температура навколишнього повітря (20 ± 2) °С;
    відносна вологість від 25 до 80%;
    атмосферний тиск (84-106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.];
    робоче положення - горизонтальне;
    відсутність зовнішнього магнітного поля, крім земного.
 
    При використанні приладу Р4833 в якості потенціометра він повинен задовольняти вимоги, що пред'являються до граничних значень основної похибки (нестабільності) відповідно до класу точності протягом року з дня першої атестації (повірки) при нормальних умовах (вказ. вище), а також при дотриманні умов застосування, транспортування та зберігання.
    3) Межа допустимого відхилення дійсного значення опору (δ) у відсотках від номінального при використанні приладу в якості магазину опору відповідає значенню, що визначене за формулою:
    δ = ± [0,02 +1,5 • 10 -4 (Rк/R-1)], (4)
    де Rк - найбільше значення опору, Ом (Rк = 1111,10 Ом); R - номінальне значення включеного опору, Ом.
    Відхилення дійсного значення опору від поминального при первинній повірці (при випуску з підприємства-виробника), а також допускається зміна опору δ у відсотках за рік (нестабільність) не перевищують значення, що визначається за формулою (4) в нормальних умовах застосування:
    температура навколишнього повітря (20 ± 2) °С;
    відносна вологість від 25 до 80%;
    атмосферний тиск (84-106,7) кПа [(630-800) мм рт. ст.];
    робоче положення - будь-яке;
    усталена теплова рівновага і потужність розсіювання не вище номінальної.
 
    Допустима основна похибка опорів плечей відношення не більш ±0,025% (за винятком ступені з номінальним значенням 0,09864 Ом, допустима похибка якої не більше ±0,25%) в нормальних умовах застосування (вказ. вище).
    Допустима основна похибка резисторів магазину 2,5 і 7,5 Ом не більше ±0,1%.
    Вбудоване в прилад універсальний вимірювальний р4833 джерело регульованої напруги ДРН («мВ») при напрузі джерела живлення не менше 1,3 В і опорі навантаження не менше 25 Ом забезпечує на затискачах «-X», «мВ» напругу від мінус 5мВ до плюс 100мВ.
    Дискретність регулювання напруги не більше 0,05% від найбільшої напруги на затискачах «-X», «мВ».
    Вбудоване в прилад міст постійного струму р-4833 джерело регульованої напруги ДРН («В») при напрузі джерела живлення не менше 5,6В забезпечує на затискачах «-X», «В» напруги від 0,5 до 5В.
    Допустима основна похибка резистора порівняння в схемі при вимірюванні опору з'єднувальних ліній для автоматичних мостів і логометра не більше ± 0,02%.
    Початкова напруга приладу U0 при використанні як потенціометра не більше 2,4·10-6В, роздільна здатність ΔUn не більше 25·10 -6 В. Ціна поділки на одному щаблі молодшої декади Umin = 10-5 В.
    Регульована частина інсталяційного опору потенціометра забезпечує зміну інсталяційного опору ступенями, що не перевищують 0,01% від значення е.р.с. нормального елемента (1,0184-1,0194) В.
    Середнє значення початкового опору R0 плеча порівняння приладу, тобто опір при установці всіх декадних перемикачів на нульові показання, не більше 0,015 Ом.
    Варіація початкового опору ΔR0 плеча порівняння, викликана зміною перехідних опорів контактів перемикаючих пристроїв, не більше 0,0015 Ом.
    Номінальна потужність розсіювання на один щабель декади не більше: 0,001 Вт для 0,01 Ом; 0,01 Вт для 0,1 Ом; 0,05 Вт для 1 Ом і вище.
    Максимальна потужність розсіювання на один щабель декади не більше: 0,005 Вт для 0,01 Ом; 0,05 Вт для 0,1 Ом; 0,1 Вт на 1 Ом і вище.
    Додаткова похибка.
    При використанні приладу р4833 як міст межа допустимої додаткової похибки в діапазоні робочих температур не перевищує межі допустимої основної похибки при зміні температури навколишнього повітря на кожні 10 °С.
    При використанні приладу як потенціометра зміна похибки показань, виражене у відсотках від основної похибки, не перевищує 100% при зміні температури навколишнього середовища на кожні 10 °С в межах робочих температур.
    Примітка. Додаткова похибка, викликана установкою робочого струму, не нормується, оскільки вона входить в основну похибку.
    При використанні приладу в якості магазину опору межа допустимої додаткової похибки в межах робочих температур від 15 до 25 °С, викликаної зміною температури навколишнього повітря (середовища) між верхньою (нижньою) межею діапазону температур нормальних умов застосування 22 °С (18 °С) і деякою точкою в суміжній області температур робочих умов застосування 25 °С (15 °С), що відповідає найбільшій зміні опору Rmax, а в межах робочих температур від 10 до 15 °С і від 25 до 35 °С на кожні 5 °С зміни температури не перевищує значення, що визначається за формулою (4).
    При використанні приладу р4833 в якості магазину опору межа допустимої додаткової похибки у відсотках від її номінального значення при зміні потужності розсіювання від номінальної до будь-якого значення, що не перевищує максимальну потужність, при нормальних умовах застосування та сталій тепловій рівновазі, не перевищує значення, що визначається за формулою ( 4).
 
    Живлення приладу.
    При використанні в якості мосту - від вбудовані гальванічних елементів з напругою не менше 1,5 мВ (при чотирьох-затискному підключенні вимірюваних опорів від 10-4 до 102 Ом), з напругою не менше 7,0 В (при двох-затискному підключенні вимірюваних опорів від 102 до 106 допускаються пульсації джерел постійного струму від 0 до 0,1%, сила максимального споживаного електричного струму не більш 3А і 0,05 А відповідно; від зовнішніх джерел живлення згідно з табл. 1; від мережі змінного струму напругою (220±22) В, частотою (50±0,5) або (60±0,6) Гц, форма кривої синусоїдальна, коефіцієнт вищих гармонік не більше 5%.
    При використанні як потенціометра - від вбудованих і зовнішніх джерел постійного струму напругою від 1,20 В до 1,65 В.
    Живлення ДРН ("мВ") - від вбудованих і зовнішніх джерел постійного струму з напругою від 1,20 до 1,65 В.
    Живлення ДРН («В») - від вбудованих і зовнішніх джерел постійного струму з напругою від 4,8 до 6,6В. Допустимі пульсації джерел постійного струму від 0 до 0,7%, сила максимального споживаного електричного струму не більше 0,025 А.
    Потужність, споживана приладом міст р-4833 від мережі, не перевищує 10ВА. Час встановлення робочого режиму приладу не перевищує 15 хв. після включення живлення. Режим роботи - переривчастий.
    Тривалість безперервної роботи приладу від мережі і вбудованих джерел живлення не менше 8 год.Час перерви до повторного включення не менше 15 хв.
    Опір ізоляції між корпусом й ізольованими по постійному струму електричними колами в робочих умовах застосування не менш 5·1011 Ом при постійній напрузі (500 ± 100) В.
    Ізоляція між корпусом й ізольованими від корпусу по постійному струму електричними колами (всіма з'єднаними між собою затискачами) витримує в робочих умовах застосування протягом 1 хв. дію випробувальної напруги 0,5 кВ змінного струму частотою 50 Гц, а між виделкою мережевого шнура і корпусом - 1,5 кВ.
    Опір кожного із каліброваних проводів, що використовуються при вимірюванні опорів, від 0,0012 до 0,0015 Ом.
    Опір кожного із каліброваних проводів, що використовуються три повірці логометра і мостів, від 0,027 до 0,033 Ом.
    Похибка опорів (0,6; 1,6; 5; 15; 16,2, 25 Ом) для імітації з'єднувальних ліній пірометричних мілівольтметрів не більше ± 0,1 Ом.
    Габаритні розміри не більше 250х390х190 мм. Маса приладу міст р4833 не більше: без упаковки - 8 кг, у транспортній тарі - 20кг; Сумарний вміст кольорових металів, кг: алюміній Д16А - 0,7; мідь та сплави на мідній основі: дріт мідний ММ - 0,3; бронза БрОФ6 ,5-0 ,15-1 - 0,2; латунь Л63 - 1,02; латунь ЛС59-1 - 0,5.

Фотографії Р4833

Р4833 фотографія приладу.
Р4833 фотографія приладу.
Р4833 вигляд панелі приладу.
Р4833 вигляд панелі приладу.
Р4833 вигляд спереду.
Р4833 вигляд спереду.
Р4833 вигляд збоку.
Р4833 вигляд збоку.
Р4833 вигляд ззаду.
Р4833 вигляд ззаду.
Р4833 вигляд знизу.
Р4833 вигляд знизу.