Шановні клієнти. Всі радіовимірювальні прилади: генератори, осцилографи, вольтметри, частотоміри, вимірювачі, аналізатори, фазометри, установки та інші проходять повний цикл передпродажної підготовки:
    • переперевірка і калібрування на повірочних установках;
    • комплектація ЗІПом (кабелі, перехідники, ремонтні плати, з/ч);
    • комплектація технічною документацією (ІЕ, ТО, ФО, альбом схем, паспорт);
    • пломбування, нанесення гарантійних наклейок та надійне пакування.
    Це все входить у вартість приладів.
    Увага! На вторинному ринку можуть бути присутні прилади з неліквідів або ізолятора браку: неробочі, некомплектні, без передпродажної підготовки і гарантійних зобов'язань. Вони не відповідають заявленим метрологічним характеристикам і не можуть застосовуватися ні у виробництві, ні у вимірювальних лабораторіях.
    На ВСЕ обладнання придбане в ПП «Західприлад» надається повне гарантійне обслуговування протягом 18 місяців.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Радіовимірювальні прилади >> вольтметри (В2-, В3-, В4-, В7-, В8-, В9-, Ф та інші) >> вольтметри Ф

Ф584

14 499 грн.
28 999 руб.
в наявності:
7 штук

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Вольтметр Ф584
    Також цей прилад може називатися: Ф-584, Ф 584, f584, f-584, f 584.

    Вольтметр Ф584 ефективних значень - прилад призначений для вимірювання діючих значень напруг і струмів (спільно з приставкою Ф5051) у колах змінного струму при синусоїдальній і сильно зміненій формі кривої.
    Тип індикації вимірювальної інформації вольтметрів - стрілкова з безпосереднім відліком, шкали приладів відградуйовані у значеннях напруги - вольтах.
    Області застосування вольтметрів: точні вимірювання в малопотужних ланцюгах електронних приладів і схем при їх повірці, налаштуванні, регулюванні і ремонті в радіоелектронній промисловості, промисловості засобів зв'язку, розробка і виробництво апаратури запису та відтворення звуку, кінотехніка, радіомовлення, обслуговування проводового зв'язку, вимірювання при наукових дослідженнях та інші.
    Вихідний вимірювальний прилад вольтметра Ф584 розташований на передній панелі, де також розташовані вхідний коаксіальний роз'єм, затискач для заземлення корпусу вольтметра, кнопковий перемикач для перемикання діапазонів вимірювання, калібрування та включення мережі живлення вольтметра, індикаторів включення діапазонів «mV» або «V».
    На задній панелі приладу Ф584 розташовані: шнур живлення мережі, тримач запобіжника, гнізда токового і потенційного виходу вольтметра, тумблер замикання-розмикання вихідного кола струму.
 
    Технічні характеристики вольтметра Ф584  

    Живлення вольтметра - 220±22В.
    Номінальна частота: 50±1Гц.
    Діапазон вимірів:
    - вольтметра Ф584: 0,2-1мВ; 0,5-3мВ; 2-10мВ; 5-30мВ; 20-100мВ; 50-300мВ; 0,2-1В; 0,5-3В; 2-10В; 5-30В; 30-100В; 50-300B.
    - вольтметра з приставкою Ф5051: 0,002-0,1мА; 0,006-0,3мА; 0,02-0,1мА; 0,06-0,3мА; 0,2-1мА; 0,5-3мА; 2-10мА; 6-30мА; 0,02-0,1А; 0,06-0,3А; 0,2-1А.

    Споживана потужність - не більше 25В·А.
    Повний вхідний опір вольтметра Ф584 на частоті 20Гц на перших шести діапазонах вимірювання - не менше 10МОм і не менш 100МОм на інших діапазонах, вхідна ємність відповідно не перевищує 35мФ і 25мФ.

    Падіння напруги на вхідних затисках приставки:
    - для діапазонів до 0,1А включно - не більше 20мВ;
    - для діапазонів 0,3А і 1А - не більше 100мВ.

    Опір ізоляції між колом живлення і корпусом вольтметра - не менше 40МОм.
    Вольтметр Ф584 має струмовий і потенційний виходи сигналів постійного струму (пропорційні вимірюваній напрузі) з додатковою похибкою не більше ±0,5% від кінцевого значення шкали.
    Опір навантаження струмового виходу - не більше 200Ом
    Вихідний опір потенційного виходу - 1кОм±20%.

    Час встановлення показів - не більше 4с.
    Габарити вольтметра 160x210x365 мм.
    Габарити приставки Ф5051 - 160x70x365 мм.
    Довжина шкали - 120 мм.
    Маса приладів - не більше 8 кг.
    Маса приставки - 3 кг.
 
    Основна похибка вольтметра в нормальній і розширених областях частот на всіх відмітках робочої частини шкали, виражена у відсотках від кінцевого значення шкали, не перевищує значень, зазначених у таблиці 1.

    Таблиця 1. Основні похибки вольтметра Ф284, виражені у відсотках від кінцевого значення шкали.
 
Нормальна (підкреслено) і розширена області частот
Межа основної похибки, %
вольтметра для діапазонів вимірювання напруги з кінцевим значенням шкали
вольтметра з приставкою Ф5051 для діапазонів вимірювання струму з кінцевим значенням шкали
1-3мВ
10мВ-10В
30-300мВ
0,01мА-0,1А
0,3-1А
50Гц-100кГц
±1,0%
±0,5%
±0,5%
±0,5%
±1,0%
30-60Гц; 0,1-1МГц
±1,5%
±1,0%
±1,0%
 
 
20-30Гц; 1-2МГц
±2,5%
±1,5%
 
 
 
10-20Гц; 2-3МГц
±4,0%
±2,5%
 
 
 
3-6МГц
±6,0%
±4,0%
 
 
 
6-10МГц
±6,0%
±6,0%
 
 
 
30-50Гц; 0,1-0,15МГц
 
 
 
±1,0%
±1,5%
20-30Гц; 0,15-0,2МГц
 
 
 
±1,5%
±2,5%
10-20Гц; 0,2-0,3МГц
 
 
 
±2,5%
±4,0%
0,3-1МГц
 
 
 
±4,0%
±6,0%
 
    Зміна показів Ф584, викликана зміною коефіцієнта амплітуди (Ка) від 1 до значень, зазначених у таблиці 2 за умови, що частота верхньої гармоніки виміряної напруги не перевищує частоти нормальної області частот, не перевищує значень похибок, зазначених у таблиці 2 і виражених у відсотках від кінцевого значення шкали.

    Таблиця 2. Зміни показань вольтметра, викликане зміною коефіцієнта амплітуди (Ка).
 
Діапазон вимірювань
Ка
Допустима зміна показів, %
1-100мВ; 1-100В
4
±1,0%
1-100мВ; 1-100В
6
±2,0%
300мВ; 300В
2
±1,0%
 
    Відхилення показів приладів вольтметри Ф584 можуть бути викликані:
    - зміною температури навколишнього повітря від +20±5°С до будь-якої температури в межах робочих температур. Відхилення показів не перевищують значень, зазначених у таблиці 1, на кожні 10°С зміни температури.
    - нахилом приладу на 10° від вертикального положення в будь-якому напрямку. Відхилення показів приладів не перевищують ±0,5% від кінцевого значення робочої частини шкали.
    - зміною напруги мережі живлення на ±10% (зміни показів приладів вольтметри не перевищують половини зазначених в таблиці 1 значень без корекції).

    Межі основної похибки вольтметра не перевищують зазначених у таблиці 2 величин при спостереженні таких умов:
    - температура навколишнього повітря 20±5°С;
    - атмосферний тиск 100±4кПа;
    - відносна вологість 65±15%;
    - вольтметр Ф584 повинен бути встановлений так, щоб його шкала перебувала у вертикальному положенні;
    - стрілка приладу вольтметр до включення встановлена ​​на нульову позначку шкали;
    - зовнішні магнітні поля, крім земного магнітного поля, а також електричні заряди на склі вольтметра практично мають бути відсутні;
    - напруга живлення мережі 220В з граничним відхиленням ±2%;
    - час самопрогріву не менше 15 хв;
    - при вимірюванні напруги - заземлення підключено до затискача, з'єднаному з корпусом вольтметра, а при вимірюванні струму - до затискача, з'єднаному з корпусом приставки;
    - при вимірюванні струму - вихід приставки з'єднаний зі входом вольтметра;
    - перемикач діапазонів вимірювання напруги - в положенні 10мВ.

    Принцип дії вольтметра Ф584

    На катодний повторювач подаються зі входу безпосередньо сигнали величиною до 300мВ, а сигнали понад 300мВ - на вхідний дільник і послаблюються ним в 1000 разів, після чого подаються також на вхід катодного повторювача, який реалізує отримання великого вхідного опору і низького вихідного.
    Сигнал з катодного повторювача подається на основний дільник і з нього на широкосмуговий підсилювач. Вихідний струм широкосмугового підсилювача, пропорційний величині вхідного сигналу, проходить по нагрівачах, послідовно з'єднаних сигнальних термоперетворювачах, різницева напруга сигнальних термоперетворювачів і термоперетворювачів зворотного зв'язку подається па вхід УПТ з великим коефіцієнтом підсилення. УПТ складається з модулятора, що перетворює вхідну постійну напругу в прямокутні імпульси змінного струму, підсилювача змінного струму, що підсилює ці імпульси, демодулятора, що перетворює посилені імпульси змінного струму в постійну напругу і вихідного підсилювача,який служить для посилення вихідної постійної напруги демодулятора. Для управління роботою модулятора та демодулятора служить генератор прямокутних імпульсів з частотою 2,5кГц.
    Вихідний струм УПТ проходить через вихідний вимірювальний прилад і нагрівачі термоперетворювачів зворотного зв'язку.
    Для отримання напруг, необхідних для живлення окремих вузлів і блоків вольтметра, служить блок живлення.
    Для вимірювання струму вхід вольтметра Ф584 підключається до виходу приставки Ф5051, яка складається з набору шунтів, що включаються послідовно в вимірювальний ланцюг. З падіння напруги на шунті виміряному вольтметром визначають величину струму у вимірюваному об'єкті.
 
    Умови експлуатації приладів Ф584

    Температура від +10°С до +35°С.
    Відносна вологість 80% при температурі +25°С.

Фотографії на: Ф584

Ф584 фотографія приладу.
Ф584 фотографія приладу.
Ф584 вигляд спереду.
Ф584 вигляд спереду.
Ф584 вигляд збоку.
Ф584 вигляд збоку.
Ф584 вигляд ззаду.
Ф584 вигляд ззаду.
Ф584 вигляд зверху.
Ф584 вигляд зверху.
Ф584 вигляд знизу.
Ф584 вигляд знизу.
Ф584 схема електрична принципова.
Ф584 схема електрична принципова.
Ф584 схема розташування блоків вольтметра.
Ф584 схема розташування блоків вольтметра.