Ч3-63/1 Ч3-63/1 Частотомір Ч3-63/1 електронно-лічильний.
4.9 63
    Частотомір Ч3-63/1 електронно-лічильний (Ч363/1, Ч3 63/1, Ч-363/1, Ч 363/1, Ч-3-63/1)
    Призначений для:
    - Вимірювання частоти синусоїдальних і частоти проходження імпульсних сигналів;
    - Вимірювання періоду синусоїдальних і періоду проходження імпульсних сигналів;
    - Вимірювання тривалості імпульсів;
    - Вимірювання відношення частот електричних сигналів;
    - Рахунки числа електричних сигналів;
    - Видачі сигналу опорної частоти;
    - Видачі інформації про результати вимірювання на реєструючий пристрій. Може застосовуватися для налаштування, випробувань і калібрування різного роду приймально-передавальних трактів, фільтрів, генераторів, для настройки систем зв'язку та інших пристроїв.
Радіовимірювальні прилади
частотоміри, синтезатори, стандарти частоти (Ч2-, Ч3-, Ч7-, РЧ та інші)

В наявності на нашому складі:24 шт. від виробника.

Виготовлення під замовлення: будь-яка кількість.

Ціна

за запитом

  з ПДВ

Знайшли дешевше?

Повідомте. Наша ціна буде найкращою. 

Гарантія:

12 місяців.

Продовження гарантії до 5 років. 

Умови доставки:

У всі регіони країни, міжнародна доставка. 

Знайшли дешевше?

Повідомте. Наша ціна буде найкращою. 

Гарантія:

12 місяців.

Продовження гарантії до 5 років. 

Умови доставки:

У всі регіони країни, міжнародна доставка. 

Технічні характеристики

    Частотомір Ч3-63/1 електронно-лічильний (Ч363/1, Ч3 63/1, Ч-363/1, Ч 363/1, Ч-3-63/1)
    Частотомір Ч3-63/1 електронно-лічильний призначений для:
    - Вимірювання частоти синусоїдальних і частоти проходження імпульсних сигналів;
    - Вимірювання періоду синусоїдальних і періоду проходження імпульсних сигналів;
    - Вимірювання тривалості імпульсів;
    - Вимірювання відношення частот електричних сигналів;
    - Рахунки числа електричних сигналів;
    - Видачі сигналу опорної частоти;
    - Видачі інформації про результати вимірювання на реєструючий пристрій.
    Ч3-63/1 може застосовуватися для налаштування, випробувань і калібрування різного роду приймально-передавальних трактів, фільтрів, генераторів, для настройки систем зв'язку та інших пристроїв.
 
    Технічні характеристики приладів частотоміри Ч3-63/1 електронно-лічильні:
 
    Прилад за умовами експлуатації призначений для роботи в умовах:
    - Температура навколишнього повітря від -30ºС до +50°С;
    - Відносна вологість повітря до 98% при температурі до 25°С;
    Прилад вимірює по входу А частоту синусоїдальних сигналів і частоту проходження імпульсних сигналів будь-який полярності, які мають не більше двох екстремальних значень за період, в діапазоні від 0,1Гц до 200МГц при напрузі вхідного сигналу:
    - Від 0,03В до 10В для сигналу синусоїдальної форми;
    - Від 0,1В до 10В для сигналу імпульсної форми;
    Мінімальна тривалість імпульсу вхідного сигналу 2,5нс;
    Прилад вимірює по входу В частоту синусоїдальних сигналів в діапазоні від 200МГц до 1000МГц при напрузі вхідного сигналу від 0,03В до 3В; в діапазоні від 1000МГц до 1500МГц при потужності вхідного сигналу від 0,03мВт до 10мВт;
    Відносна похибка Ч3-63/1 при вимірі частоти синусоїдальних і імпульсних сигналів (δf), в межах значень, розрахованих за формулою:
    δf = ±(|δ0|+|1/(fізм∙τрах)|),
де δ0 - відносна похибка по частоті внутрішнього кварцового генератора чи зовнішнього джерела, використовуваного замість внутрішнього кварцового генератора; fізм - вимірювана частота, Гц; τрах - час рахунку частотоміра (10-3с, 10-2с, 10-1с , 1с або 10с);
    Номінальне значення частоти кварцового генератора 5МГц. Діапазон корекції частоти кварцового генератора при випуску приладу не менше 5∙10-17 в кожну сторону від номінального значення частоти;
    Дійсне значення частоти кварцового генератора при випуску приладу встановлено з похибкою в межах ±1 10-8 щодо номінального значення частоти після закінчення часу встановлення робочого режиму, рівного 2год;
    Відносна похибка по частоті кварцового генератора після закінчення часу встановлення робочого режиму, рівного 2ч, в межах:
    1) ±1,5∙10-7 за 30 діб;
    2) ±5∙10-7 за 12 місяців;
    Час 30 діб і 12 місяців відраховується з моменту установки дійсного значення частоти з похибкою в межах 1∙10-8 (режим роботи з вимкненими і без виключень);
    Середня квадратична відносна випадкова варіація частоти кварцового генератора при навколишній температурі, підтримуваної з точністю ±1°С, після закінчення часу встановлення робочого режиму не більше:
    1) 1 10-10 за 1с;
    2) 1∙10-10 за 10с;
    Відносне зміна частоти кварцового генератора в діапазоні робочої температури від -30 º С до +50 ° С при зміні температури на 1°С в межах ±1∙10-9;
Ч3-63/1 вимірює по входу Б одиничний і усереднений період сигналів синусоїдальної і імпульсної форми будь-який полярності при тривалості імпульсів щонайменше 50нс в діапазоні від 0,1мкс до 104 із (10МГц-10-4Гц) при напрузі вхідного сигналу:
    - Від 0,03В до 10В сигналу синусоїдальної форми;
    - Від 0,1В до 30В для сигналу імпульсної форми;
    Число усереднює періодів (множник періоду) - 10, 102, 103, 104;
    Період міток часу - 10-7, 10-6, 10-5, 10-4 та 10-3с;
    Відносна похибка Ч3-63/1 при вимірі періоду (δт) в межах значень, розрахованих за формулою:
    δr = ±(|δ0|+|δзап|+|T0рах|),
де δ0 - відносна похибка по частоті внутрішнього кварцового генератора чи зовнішнього джерела, використовуваного замість внутрішнього кварцового генератора; δзап - похибка запуску; Т0 - період міток часу, с; τрах = n Тізм - час рахунку частотоміра, с; Тізм - період вхідного сигналу (вимірюваний період), с; n - число вимірюваних періодів. Похибка запуску (δзап) не виходить за межі значень, розрахованих за формулою:
    δзап = ±2((3σш+Un)/(S∙Tізм∙n)),
де σш = 250∙10-6 - середнє квадратичне значення шуму вимірювального тракту в робочій смузі частот, наведене до входу; Un - пікове значення перешкоди вхідного (вимірюваного) сигналу в межах встановленого допустимого рівня, В (при випадковій заваді з ефективним значенням σn, Un = 3σn); S - крутизна перепаду напруги вимірюваного сигналу в точці запуску, В/с; Тізм - період вхідного сигналу (вимірюваний період), с; n - число вимірюваних періодів. Для синусоїдального вхідного сигналу при запуску в точці з максимальною крутизною похибка запуску (δзап) знаходиться в межах значень, розрахованих за формулою:
    δзап = ±((σш+0,3Un)/Um∙n),
де Um - амплітуда вхідного сигналу, В; σш = 250∙10-6 - середнє квадратичне значення шуму вимірювального тракту в робочій смузі частот, наведене до входу; Un - пікове значення перешкоди вхідного (вимірюваного) сигналу в межах встановленого допустимого рівня , В (при випадковій заваді з ефективним значенням σn, Un = 3σn); n - число вимірюваних періодів;
    Ч3-63/1 вимірює по входу Б тривалість імпульсів будь-якої полярності від 0,1мкс до 10с при частоті проходження імпульсів не більше 5МГц і вхідній напрузі від 0,1В до 10В;
    Абсолютна похибка приладу при вимірюванні тривалості імпульсів (Δt) в межах значень, розрахованих за формулою:
    Δt = ±(|δ0tзм|+|Δtур|+|Δtзап|+Т0)
    де δ0 - похибка вимірювання, обумовлена похибкою за частотою кварцового генератора, с; tзм - вимірювана тривалість імпульсу, с; Δtур = τфс - складова похибки, обумовлена похибкою установки рівня запуску, с; τф, τз - тривалість фронту і зрізу, с; Δtзап = Δtзап.ф+Δtзап.с - складова похибки, що залежить від рівня шумів вимірювального тракту, віднесеного до входу, рівня перешкоди на вході тракту і крутизни перепаду напруги в точці запуску, с; Δtзап.ф, Δtзап.с - похибка запуску каналів по фронту і зрізу імпульсу, с; Т0 - період міток часу, с;
    Похибка запуску каналів по фронту і зрізу (Δtзап.ф.с) в межах значень, розрахованих за формулою:
    Δtзап.ф.с = (3σш+Un)/Sф, с,
де σш = 250∙10-6 - середнє квадратичне значення шуму вимірювального тракту в робочій смузі частот, наведене до входу; Un - пікове значення перешкоди вхідного (вимірюваного) сигналу в межах встановленого допустимого рівня, В (при випадковій заваді з ефективним значенням σn, Un = 3σn); Sф, с - крутість в точці запуску фронту і зрізу імпульсу, відповідно, В/с;
    Ч3-63/1 вимірює відношення частот електричних сигналів; Діапазон вищої з порівнюваних частот (ВХІД А) - від 0,1Гц до 200МГц. Діапазон нижчої з порівнюваних частот (ВХІД Б) - від 0,01Гц до 10МГц;
    Відносна похибка приладу при вимірюванні відносини частот (δ(f1/f2)) в межах значень, розрахованих за формулою:
    δ(f1/f2) = (|δзап.н.|+|f1/(f2∙n)|),
де δзап.н. - похибка запуску нижчої з порівнюваних частот, що подається на вхід «Б»; n - число вимірюваних періодів; f1 - нижча з порівнюваних частот; f2 - вища з порівнюваних частот.
    Вхідний опір і вхідна ємність приладу Ч3-63/1 по входах А і Б не менше 1 МОм мінус 10% і не більше 50пФ+10% відповідно. У приладі є можливість установки вхідного опору по входу А рівного 50 Ом. Вхідний опір по входу В - 50 Ом;
    Частотомір забезпечує свої технічні характеристики після закінчення часу встановлення робочого режиму, рівного 2 години; Час встановлення робочого режиму без гарантованої похибки або при роботі із зовнішнім джерелом опорної частоти не більше 1хв. при температурі навколишнього повітря від +50ºС до -10°С і не більше 15хв. при температурі навколишнього повітря від 10ºС до -30°С;
    Живлення приладу Ч3-63/1 здійснюється або від мережі змінного струму напругою 220В±22В, частотою 50Гц±0,5Гц і вмістом гармонік до 5% або напругою 220В±11В або 115В±5,75В, частотою 400Гц±10Гц, або від джерела постійного струму напругою 27В±3В;
    Потужність, споживана приладом від мережі, при номінальній напрузі не перевищує 60В∙А;
    Ч3-63/1 допускає безперервну роботу в робочих умовах протягом часу не менше 16 годин; Час безперервної роботи не включає в себе час встановлення робочого режиму приладу;
    Габаритні розміри приладу - 312X95X342мм;
    Маса Ч3-63/1 - не більше 6кг;
    Середнє напрацювання на відмову - не менш 8000год.

Фотографії на: Ч3-63/1

Ч3-63/1 фотографія частотоміра з перетворювачем.

Ч3-63/1 фотографія частотоміра з перетворювачем.

Ч3-63/1 фотографія частотоміра.

Ч3-63/1 фотографія частотоміра.

Ч3-63/1 фотографія перетворювача.

Ч3-63/1 фотографія перетворювача.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра з перетворювачем спереду.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра з перетворювачем спереду.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра спереду.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра спереду.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра збоку.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра збоку.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра ззаду.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра ззаду.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра збоку.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра збоку.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра зверху.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра зверху.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра знизу.

Ч3-63/1 вигляд частотоміра знизу.

ТОВ «Західприлад» - це величезний вибір вимірювального обладнання по кращому співвідношенню ціна і якість. Щоб Ви могли купити прилади недорого, ми проводимо моніторинг цін конкурентів і завжди готові запропонувати більш низьку ціну. Ми продаємо тільки якісні товари за найкращими цінами. На нашому сайті Ви можете дешево купити як останні новинки, так і перевірені часом прилади від найкращих виробників.

На сайті постійно діє акція «Куплю за найкращою ціною» - якщо на іншому інтернет-ресурсі (дошка оголошень, форум або оголошення іншого інтернет-сервісу) у товару, представленого на нашому сайті, менша ціна, то ми продамо Вам його ще дешевше! Покупцям також надається додаткова знижка за залишений відгук або фотографії застосування наших товарів.

У прайс-листі вказана не вся номенклатура пропонованої продукції. Ціни на товари, що не ввійшли в прайс-лист можете дізнатися, зв'язавшись з менеджерами. Також у наших менеджерів Ви можете отримати детальну інформацію про те, як дешево і вигідно купити вимірювальні прилади оптом і в роздріб. Телефон та електронна пошта для консультацій з питань придбання, доставки або отримання знижки наведені над описом товару. У нас найкваліфікованіші співробітники, якісне обладнання та вигідна ціна.

ТОВ «Західприлад» - офіційний дилер заводів виробників вимірювального обладнання. Наша мета - продаж товарів високої якості з кращими ціновими пропозиціями і сервісом для наших клієнтів. Наша компанія може не лише продати необхідний Вам прилад, але й запропонувати додаткові послуги з його повірки, ремонту та монтажу. Щоб у Вас залишилися приємні враження після покупки на нашому сайті, ми передбачили спеціальні гарантовані подарунки до найпопулярніших товарів.

Ви можете залишити відгуки на придбаний у нас прилад, вимірювач, пристрій, індикатор або виріб. Ваш відгук при Вашій згоді буде опублікований на сайті без надання контактної інформації.

Підприємство приймає активну участь в таких процедурах як електронні торги, тендер, аукціон.

За відсутності на сайті в технічному описі необхідної Вам інформації про прилад Ви завжди можете звернутися до нас за допомогою. Наші кваліфіковані менеджери уточнять для Вас технічні характеристики на прилад з його технічної документації: інструкція з експлуатації, паспорт, формуляр, керівництво з експлуатації, схеми. При необхідності ми зробимо фотографії приладу, стенду або пристрою, який Вас цікавить.

Опис на прилади взято з технічної документації або з технічної літератури. Більшість фото виробів зроблені безпосередньо нашими фахівцями перед відвантаженням товару. В описі пристрою надані основні технічні характеристики приладів: номінал, діапазон вимірювання, клас точності, шкала, напруга живлення, габарити (розмір), вага. Якщо на сайті Ви побачили невідповідність назви приладу (модель) технічним характеристикам, фото або прикріпленим документам - повідомте про це нас - Ви отримаєте корисний подарунок разом з купленим приладом.

При потребі, Ви можете уточнити загальну вагу і габарити або розмір окремої частини вимірювача в нашому сервісному центрі. Наші інженери допоможуть підібрати повний аналог або найбільш підходящу заміну на прилад, який Вас зацікавив. Всі аналоги і заміна будуть протестовані в одній з наших лабораторій на повну відповідність Вашим вимогам.

Наше підприємство здійснює ремонт і сервісне обслуговування вимірювальної техніки більш ніж 75 різних заводів виробників колишнього СРСР і СНД. Також ми здійснюємо такі метрологічні процедури: калібрування, тарування, градуювання, випробування засобів вимірювальної техніки.

У технічній документації на кожен прилад або виріб вказується інформація щодо переліку та кількості вмісту дорогоцінних металів. У документації наводиться точна маса в грамах вмісту дорогоцінних металів: золото Au, паладій Pd, платина Pt, срібло Ag, тантал Ta і інші метали платинової групи (МПГ) на одиницю виробу. Дані дорогоцінні метали знаходяться в природі у дуже обмеженій кількості і тому мають таку високу ціну. У нас на сайті Ви можете ознайомитися з технічними характеристиками приладів і отримати відомості про вміст дорогоцінних металів в приладах і радіодеталях виробництва СРСР. Звертаємо вашу увагу, що часто реальний вміст дорогоцінних металів на 10-25% відрізняється від довідкового в меншу сторону! Ціна дорогоцінних металів буде залежати від їх цінності і маси в грамах.

Вся текстова та графічна інформація на сайті несе інформативний характер. Колір, відтінок, матеріал, геометричні розміри, вага, вміст, комплект поставки та інші параметри товару представленого на сайті можуть змінюватися в залежності від партії виробництва і року виготовлення. Більш детальну інформацію уточнюйте у відділі продажів.

 

Також ми маємо в своєму розпорядженні велику базу технічних і метрологічних документів: технічні умови (ТУ), технічне завдання (ТЗ), ГОСТ, галузевий стандарт (ГСТ), методика повірки, методика атестації, перевірочна схема для більш ніж 3500 типів вимірювальної техніки від виробника даного обладнання.

З сайту Ви можете завантажити весь необхідний софт (програма, драйвер) необхідний для роботи придбаного пристрою.

Також у нас є бібліотека нормативно-правових документів, які пов'язані з нашою сферою діяльності: закон, кодекс, постанова, указ, тимчасове положення.

На вимогу замовника на кожен вимірювальний прилад надається повірка або метрологічна атестація. 

Якщо Ви можете зробити ремонт пристрою самостійно, то наші інженери можуть надати Вам повний комплект необхідної технічної документації: електрична схема, ТО, РЕ, ФО, ПС.