Щитові цифрові прилади

Вольтметр цифровий та амперметр цифровий використовуються для вимірювання постійної або змінної напруги чи струму в мережі. Завдяки можливості перепрограмування приладів можливе розширення діапазону показу від 0-50мВ до 0-99кВ або від 0-50мА до 0-99кА відповідно, без втрати точності. У приладах змінного струму є цифровий частотомір з діапазоном 45Гц-50Гц-55Гц.
Щитовий частотомір цифровий вимірювання частоти з діапазоном 45Гц-50Гц-55-Гц-60Гц-65Гц.
Цифровий фазометр вимірює коефіцієнт потужності змінної мережі в діапазоні 0-1-0.
Цифровий ватметр щитовий – вимірює активну складову потужності електричного кола.
Щитовий варметр цифровий – вимірює реактивну складову потужності мережі.
Габаритні розміри: 120х120, 96х96, 80х80, 96х48. Клас точності 0,2 або 0,1.     
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

 

Електровимірювальні прилади >> щитові цифрові прилади

ЩВ02

2 025 грн.
8 098 руб.
в наявності:
33 штуки

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 (ЩВ-02, ЩВ 02, ЩВО2)
    Ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 призначений для вимірювання активної або реактивної (в залежності від виконання) потужності в однофазних колах змінного струму частотою 50Гц і відображення на вбудованому індикаторі поточного значення в заданих одиницях виміру.
    Прилад може застосовуватися в інформаційно-вимірювальних системах, а також самостійно використовуватися в якості приладу для індикації потужності.
    Прилади мають виконання по вхідній напрузі, вхідному струмі, одиницям вимірювання.
 
    Технічні характеристики приладів ватметри ЩВ02, варметри ЩВ02:
 
    Клас точності - 0,5;
    Номінальні напруги і струми з номінальною частотою 50Гц ± 0,5 Гц, робоча область значень вхідних напруг, спосіб включення в електричну ланцюг наведені в таблиці 1;
 
    Таблиця 1 Номінальні напруги і струми з номінальною частотою 50Гц±0,5Гц, робоча область значень вхідних напруг, спосіб включення в електричну мережу
 
Номінальна напруга, В
Робоча область значень вхідних напруг, В
Номінальний струм, А
Спосіб включення
127в
220В
380В
від 0В до 153В
від 0В до 265В
від 0В до 456В
1А; 5А
Безпосередній
Через трансформатор струму
100В
від 0В до 120В
1А; 5А
Через трансформатори струму і напруги
 
    Номінальний коефіцієнт потужності:
    - Для ватметра cosφ = 1;
    - Для варметра sinφ = 1;
    Робоча область коефіцієнта потужності відповідає куту зсуву фаз від 0º до +90 °;
    Межі допустимої основної похибки приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 в нормальних умовах застосування рівні ± 0,5%;
    Межа основної похибки виражений у вигляді зведеної похибки;
    Нормуючим значенням є номінальна вихідна значення вимірюваної потужності;
    Примітка - Похибка приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 нормується без урахування похибок трансформаторів напруги і струму;
    Роздільна здатність дорівнює 0,05% від номінального вихідного значення вимірюваної потужності;
    Робочий діапазон частоти вхідних сигналів по напрузі - від 45Гц до 65Гц;
    Потужність, споживана приладами ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 від вимірювального кола при номінальних значеннях вхідних сигналів, не більше:
    а) 0,5В∙А - для послідовного кола;
    б) 0,25В∙А - для паралельної кола;
    Вхідний опір приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02:
    а) не більше 0,02 Ом - для послідовного кола;
    б) не менше 500 кОм - для паралельної кола;
    Час встановлення робочого режиму приладів не більше 30хв;
    Час перетворення приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 - не більше 1,5с;
    Живлення приладів здійснюється від однофазної мережі змінного струму з напругою 220В±22В, частотою 50Гц±1Гц і вмістом гармонік до 5%;
    Потужність споживання приладом від мережі не перевищує 10В∙А;
    Межа допустимого значення додаткової похибки, викликаною зміною напруги живлення не перевищує межі допустимого значення основної похибки;
    Межа допустимого значення додаткової похибки приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02, викликаної зміною температури навколишнього повітря в межах діапазону робочих температур, не перевищує половини межі допустимого значення основної похибки на кожні 10°С зміни температури;
    Межа допустимого значення додаткової похибки, викликаної впливом підвищеної вологості в робочих умовах застосування при нормальному значенні температури, не перевищує межі допустимого значення основної похибки;
    Межа допустимого значення додаткової похибки приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02, викликаної впливом зовнішнього однорідного магнітного поля з індукцією 0,5мТл, синусоидально змінюється в часі, з частотою мережі живлення, дорівнює половині межі допустимого значення основної похибки;
    Межа допустимого значення додаткової похибки приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02, викликаної відхиленням частоти вхідної напруги від номінального значення в межах робочого діапазону, не перевищує межі допустимого значення основної похибки;
    Межа допустимого значення додаткової похибки, викликаної зміною сумарного коефіцієнта нелінійних спотворень вхідних сигналів від 1% до 15%, не перевищує межі допустимого значення основної похибки;
    Межа допустимого значення додаткової похибки, викликаної зміною напруги вхідного сигналу на ±10% від номінального, не перевищує 0,5 межі допустимого значення основної похибки;
    Межа допустимого значення додаткової похибки приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02, викликаної зміною коефіцієнта потужності при куті зсуву фаз від 0º до +90°, не перевищує межі допустимого значення основної похибки;
    Відхилення результату вимірювання від нуля, при номінальній напрузі в паралельній кола і відсутності струму в послідовному ланцюзі, не перевищує межі допустимого значення основної похибки;
    При використанні інтерфейсу RS485 в приладах ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 встановлюється унікальний адреса приладу від 0 до 31;
 
Положення перемикача SA1.6
Швидкість обміну, бод
Примітка
нижня
4800бод
Відлік перемикачів виробляти справа наліво
Верхнє
9600бод
 
    Позитивне амплітудне значення вихідного сигналу інтерфейсу має значення 2В±0,5В, негативне амплітудне значення вихідного сигналу має значення мінус 2В±0,5В;
    Послідовні і паралельні кола приладів ЩВ02 ватметр, ЩВ02 варметр протягом 2год витримують перевантаження відповідно струмом і напругою, рівним 120% номінального значення;
    Прилади витримують короткочасні перевантаження вхідним струмом і напругою:
    а) десять перевантажень струмом, що перевищує в два рази номінальне значення вхідного струму, тривалістю 10 секунд, з інтервалами 10 секунд;
    б) п'ять перевантажень струмом, що перевищує в 10 разів номінальне значення вхідного струму, тривалістю 3 секунди, з інтервалами 2,5 секунди;
    в) десять перевантажень напругою, що перевищує в 1,5 рази номінальне значення вхідної напруги, тривалістю 10 секунд, з інтервалами 10 секунд;
    Ізоляція між корпусом і ізольованими від корпусу електричними колами приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 витримує при нормальних умовах протягом 1хв дію випробувальної напруги практично синусоїдальної форми частотою від 45Гц до 65Гц з діючим значенням 2кВ;
    Ізоляція між колами живлення, послідовними і паралельними вхідними колами, інтерфейсним виходом приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 витримує при нормальних умовах протягом 1хв дію випробувальної напруги практично синусоїдальної форми частотою від 45Гц до 65Гц з діючим значенням:
    - 1,5кВ - для номінальних напруг 100В, 127В, 220В;
    - 2кВ - для номінальної напруги 380В;
    Електричний опір ізоляції між корпусом і ізольованими від корпусу електричними колами приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 в нормальних умовах не менше 20 МОм;
    Прилади в транспортній тарі витримують вплив температури навколишнього повітря від -50ºС до +50°С і відносній вологості повітря не більше 95% при температурі 35°С;
    Прилади в транспортній тарі витримують протягом 1 год прискорення 30м/с2 частотою від 80 до 120 ударів на хвилину;
    Габаритні розміри - не більше 48x96x144мм;
    Маса - не більше 0,5кг;
    Прилади ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 відносяться до відновлюваних, ремонтованих виробів;
    Середній час відновлення працездатного стану - 3год. Середнє напрацювання на відмову приладів не менше 32000год в нормальних умовах застосування. Термін служби приладів ватметр ЩВ02, варметр ЩВ02 - не менше 10 років.