Щитові цифрові прилади

Вольтметр цифровий та амперметр цифровий використовуються для вимірювання постійної або змінної напруги чи струму в мережі. Завдяки можливості перепрограмування приладів можливе розширення діапазону показу від 0-50мВ до 0-99кВ або від 0-50мА до 0-99кА відповідно, без втрати точності. У приладах змінного струму є цифровий частотомір з діапазоном 45Гц-50Гц-55Гц.
Щитовий частотомір цифровий вимірювання частоти з діапазоном 45Гц-50Гц-55-Гц-60Гц-65Гц.
Цифровий фазометр вимірює коефіцієнт потужності змінної мережі в діапазоні 0-1-0.
Цифровий ватметр щитовий – вимірює активну складову потужності електричного кола.
Щитовий варметр цифровий – вимірює реактивну складову потужності мережі.
Габаритні розміри: 120х120, 96х96, 80х80, 96х48. Клас точності 0,2 або 0,1.     
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

 

Електровимірювальні прилади >> щитові цифрові прилади

ЩМ120

4 422 грн.
17 686 руб.
в наявності:
21 штука

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120 (ЩМ-120, ЩМ 120)
    Вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120 призначені для вимірювання і перетворення в цифровий код електричних параметрів у трифазних трьохпровідних і трифазних чотирьохпровідних електричних мережах змінного струму.
    Прилади застосовуються в енергетиці та інших галузях промисловості для контролю електричних параметрів.
    Можливість обміну інформацією по інтерфейсу RS485 і наявність дискретних входів дозволяють використовувати прилади в автоматизованих системах різного призначення.
 
    Технічні характеристики приладів вольтметри ЩМ120, амперметри ЩМ120, герцметри ЩМ120:
 
    Клас точності - 0,5;
    Прилади мають гальванічну розв'язку по колах живлення і по послідовним вхідним і вихідних ланцюгів;
    Прилади є багатомежеві і мають виконання за схемою вимірювання, вхідними сигналами, діапазонами вимірювань, напругою живлення, кількістю інтерфейсів, дискретним входів, кольором і видом індикаторів (цифрові та графічні рідкокристалічні) і габаритними розмірами;
    Прилади вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120 додатково мають можливість програмування діапазону показів (прилади з номінальними струмами 1А, 5А і напругою 100В);
    Прилади забезпечують вимірювання параметрів режиму трьохпровідних і чотирьохпровідних електричних мереж змінного струму і відображення цифрових або графічних на індикаторах і (або) передачу по інтерфейсу результату вимірювання відповідно до таблиці 1;
 
    Таблиця 1 Вимірювання параметрів режиму трьохпровідних і чотирьохпровідних електричних мереж змінного струму приладами вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120
 
Параметр
Позначення
Вимірювання у відповідності зі схемою вимірювання (параметр g*)
Відображення на індикаторах
Передача по інтерфейсу
g = 3П
g = 4П
Чинне значення фазної напруги
UА
-
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
Середнє діюче значення фазної
напруги
21
-
+
-
+
Чинне значення міжфазної напруги
UAB
+
+
+
+
Uвс
+
+
+
+
UCA
-
+
+
+
Середнє діюче значення міжфазної напруги
+
+
-
+
Чинне значення фазного струму
ІA
+
+
+
+
Ів
-
+
+
+
Іс
+
+
+
+
Середнє діюче значення фазної струму
9
+
+
-
+
Активна потужність фази навантаження
РA
-
+
+
+
Рв
-
+
+
+
Рс
-
+
+
+
Сумарна активна потужність
Р
+
+
+
+
Реактивна потужність фази навантаження
QA
-
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
Сумарна реактивна потужність
17
+
+
+
+
Повна потужність фази навантаження
SA
-
+
+
+
SB
-
+
+
+
SC
-
+
+
+
Сумарна повна потужність
19
+
+
+
+
Коефіцієнт потужності в кожній фазі
cosφA
-
+
+
+
cosφB
-
+
+
+
cosφC
-
+
+
+
Загальний коефіцієнт потужності
cosφ
+
+
+
+
Частота мережі
F
+
+
+
+
* Параметр коду умовного позначення;
Примітка - Під середнім діючим значенням фазного струму (міжфазної або фазної напруги) слід розуміти середньоарифметичне значення суми діючих значень фазних струмів (міжфазних або фазних напруг).
 
    Число цифрових індикаторів - 3;
    Число десяткових розрядів кожного цифрового індикатора - 4,0;
    Колір світіння індикаторів, залежно від замовлення, може бути червоний, жовтий або зелений;
    Для приладів вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120 з графічним рідкокристалічним монохромним чи кольоровим індикатором число індикаторів - 1.
    Номінальні значення вхідних струмів і напруг, вимірюваних потужностей відповідають значенням, зазначеним у таблиці 2;
    Номінальне значення коефіцієнта активної потужності cosφном = 1, коефіцієнта реактивної потужності sinφном = 1;
    Номінальне значення частоти вимірюваних сигналів 50Гц;
 
    Таблиця 2 Номінальні значення вхідних струмів і напруг, вимірюваних потужностей приладів вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120
 
Схема вимірювання
Напруга фазна, В

Напруга лінійне (міжфазна), В

Номінальне значення
Межа вимірювання
Номінальне значення
Межа вимірювання
Трьохпровідна
-
-
100В
125В
-
-
220В
250В
-
-
380В
500В
Чотирьохпровідна
57,73В (57,7В)
72,2В
100В
125В
127,01В (127В)
144,3В
220В
250В
219,39В (220В)
288,7В
380В
500В
 
Схема вимірювання

Номінальний (фазний) струм, А

Номінальна потужність (активна, реактивна, повна), Вт, вар, В∙А

Фазна
Трифазна (сумарна)
Трьохпровідна
0,5А
1,0А
2,5А
5,0А
 
86,6
173,2
433,0
866,0
0,5А
1,0А
2,5А
5,0А
 
190,5
381,0
952,6
1905,2
0,5А
1,0А
2,5А
5,0А
 
329,1
658,2
1645,4
3290,9
Чотирьохпровідна
0,5А
1,0А
2,5А
5,0А
28,9
57,7
144,3
288,6
86,6
173,2
433,0
866,0
0,5А
1,0А
2,5А
5,0А
63,5
127,0
317,5
635,1
190,5
381,0
952,6
1905,2
0,5А
1,0А
2,5А
5,0А
109,7
219,4
548,5
1097,0
329,1
658,2
1645,4
3290,9
    Діапазони вимірювання вхідних сигналів приладів відповідають значенням, що наведені у таблиці 3.
 
    Таблиця 3 Діапазони вимірювання вхідних сигналів приладів вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120
 
Вхідний сигнал
Діапазон вимірювання
Струм, А
від 0А до 2,0А-Iном*
Напруга, В
від 0В до Uперед**
Частота, Гц
від 45Гц до 55Гц
Коефіцієнт активної потужності соsφ
± (0 ... 1 ... 0)
Коефіцієнт реактивної потужності sinφ***
±(0...1...0) - для чьотирьохпровідної схеми вимірювання;
± (0,5...1...0,5) - для трьохпровідної схеми вимірювання
* Iном - номінальне значення струму;
** Uперед - межа вимірювання напруги;
*** Діапазон зміни sinφ при вимірюванні реактивної потужності.
 
    Напруга живлення приладів відповідає значенням, наведеним у таблиці 4;
 
    Таблиця 4 Напруга живлення приладів вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120
 
Умовне позначення напруги харчування
Напруга живлення
5ВН
(5+4/-0,5)В постійного струму
12ВН
(12+6/-3)В постійного струму
24ВН
(24+12/-6)В постійного струму
220ВУ
від 85В до 242В змінного струму частотою 50Гц ±0,5Гц або від 100В до 265В постійного струму
 
    Потужність, споживана приладами по колу живлення при номінальних значеннях вхідних сигналів, не більше 15В∙А;
    Вхідний опір для кожної паралельної колі не менше 2 МОм;
    Напруга навантаження для кожної послідовної ланцюга при номінальному вхідному сигналі не більше:
    - 20мВ для номінального струму 5А;
    - 40мВ для номінального струму 2,5А;
    - 100мВ для номінального струму 1А;
    - 200мВ для номінального струму 0,5А;
    Час встановлення робочого режиму не більше 30хв;
    Прилади вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120 розраховані на безперервну цілодобову роботу;
    Час вимірювання не більше 0,1с;
    Прилади мають інтерфейс RS485 (порт 1) для зв'язку з зовнішніми пристроями. У приладах встановлюються мережеву адресу від 1 до 247 і швидкість обміну: 4800бод, 9600бод, 19200бод, 38400бод; Протокол обміну даними - MODBUS RTU;
    Прилади вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120 можуть мати виконання з додатковим інтерфейсом RS485 для підключення зовнішніх індикаторних панелей. У приладах з додатковим послідовним інтерфейсом RS485 (порт 2) встановлюються два режими передачі - за запитом та циклічний, швидкість обміну від 4800бод до 57600бод. Протокол обміну даними - MODBUS RTU;
    Прилади можуть мати дискретні входи у відповідності з таблицею 5;
    Стан дискретних входів передаються по інтерфейсу;
 
    Таблиця 5 Дискретні входи приладів вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120
 
Параметр
Вид та параметри дискретних входів
00
Дискретні входи відсутні
06
6 дискретних входів з видом вхідного сигналу «сухий контакт» з допустимим максимальним струмом 10мА, з гальванічним поділом від інших ланцюгів приладу
 
    Прилади мають можливість налаштування діапазону показань з урахуванням коефіцієнтів трансформації по напрузі (для зовнішніх трансформаторів напруги з номінальною напругою вторинної обмотки 100В) і по струму (для зовнішніх трансформаторів струму з номінальним струмом вторинної обмотки 1А і 5А) через цифровий інтерфейс RS485;
    Прилади ЩМ120 вольтметр, ЩМ120 амперметр, ЩМ120 герцметр додатково мають можливість програмування рівнів контрольованих значень вхідного сигналу і обчислених параметрів (уставок), можливість оперативної зміни яскравості світіння цифрових індикаторів через цифровий інтерфейс RS485 і від кнопок керування на передній панелі;
    Прилади мають можливість вибору виду відображаються на цифрових індикаторах поточних параметрів від кнопок керування на передній панелі і через цифровий інтерфейс;
    Прилади з цифровими індикаторами мають одиничні світлодіодні індикатори для вказівки додаткової інформації про поточні відображуваних параметрах;
    Межі допустимої основної зведеної похибки ух, абсолютної похибки ΔХ по измеряемому параметру Х дорівнюють величинам, зазначеним у таблиці 6;
    Нормуюче значення при визначенні основної зведеної похибки приймається рівним номінальному значенню вимірюваного параметра;
 
    Таблиця 6 Межі допустимої основної зведеної похибки ух, абсолютної похибки ΔХ по измеряемому параметру Х приладів вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120
 
Параметр
ух,%
Нормуюче значення
ΔХ
1
Чинне значення фазної напруги
±0,2
Uф ном
-
2
Чинне значення лінійної напруги
Uф ном
-
3
Чинне значення фазного струму
Iном
-
4
Активна потужність фази навантаження
±0,5
Pф ном
-
5
Сумарна активна потужність
Pном
-
6.
Реактивна потужність фази навантаження
Qф ном
-
7.
Сумарна реактивна потужність
Qном
-
8.
Повна потужність фази навантаження
Sф ном
-
9.
Сумарна повна потужність
Sном
-
10
Коефіцієнт потужності в кожній фазі
cosφф ном
-
11
Загальний коефіцієнт потужності
cosφном
-
12
Частота мережі, Гц
-
-
±0,01
 
    Межі допустимих додаткових похибок вимірювань, викликаних зміною впливаючої величин від нормальних значень, рівні значенням, наведеним у таблиці 7;
 
    Таблиця 7 Межі допустимих додаткових похибок вимірювань, викликаних зміною впливаючої величин від нормальних значень приладів вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120
 
Впливає величина
Значення впливає величини
Додаткова похибка
ух, %
ΔХ
Температура навколишнього повітря, °С
вимір струмів і напруг
вимірювання потужності
вимір коефіцієнта потужності
вимірювання частоти
-40ºС...+55ºС
±0,2%/10°С
±0,5%/10°С
±0,5%/10°С
±0,005/10°С
Відносна вологість повітря,%
вимір струмів і напруг
вимірювання потужності
вимір коефіцієнта потужності
вимірювання частоти
90% (при температурі 30°С)
±0,2%
±0,5%
±0,5%
±0,005
Зовнішнє однорідне магнітне поле постійного або змінного струму з частотою вхідного сигналу при самому несприятливому напрямі і фазі магнітного поля, мТл
вимір струмів і напруг
вимірювання потужності
вимір коефіцієнта потужності
вимірювання частоти
0,5мТл
 
±0,2%
±0,5%
±0,5%
±0,005
Частота мережі, Гц
вимір струмів і напруг
вимірювання потужності
вимір коефіцієнта потужності
45Гц...55Гц
±0,2%
±0,5%
±0,5%
 
Коефіцієнт потужності cosφ (sinφ) вимір активної (реактивної) потужності
±(0,5...1)
±0,5%
 
 
    Прилади є тепло-і холодостійких в діапазоні температур від -40°С до +55°С, при цьому межі допустимої додаткової похибки, викликаної зміною температури навколишнього повітря від нормальної 20ºС±5°С до будь-якої температури в робочому діапазоні температур на кожні 10°С, не перевищує значень, зазначених у таблиці 7;
    Основна похибка приладу вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120 при зміні напруги живлення в межах, зазначених в таблиці 4, не перевищує меж допустимої основної похибки, зазначених у таблиці 6;
   Прилади витримують короткочасні перевантаження вхідним сигналом з кратністю від номінального значення сигналу у відповідності з таблицею 8;
 
    Таблиця 8 Короткочасні перевантаження приладу вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120 вхідним сигналом з кратністю від номінального значення сигналу
 
Найменування кіл приладу
Кратність
Кількість переван-тажень
Тривалість кожного переванта-ження, с
Інтервал між двома переванта-женнями, с
струму
напруги
Послідовні кола (струму)
7
-
2
15
60
10
-
5
3
2,5
Паралельні кола (напруги)
-
1,5
1
60
-
 
    Електричний опір ізоляції між колами, що не мають гальванічного зв'язку, в нормальних умовах не менше 40 МОм;
    Прилади вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120 є тепло-, холодо-, вологостійкі, т. е. зберігають свої характеристики після впливу на них температури від -50°С до +55°С і відносній вологості повітря не більше 95% при температурі +30°С, відповідних граничним умовам транспортування;
    Прилади в транспортній тарі мають міцність при транспортуванні, тобто витримують без пошкоджень протягом 1 години транспортну тряску з прискоренням 30м/с2 частотою від 80 до 120 ударів на хвилину;
    Габаритні розміри - 120х120х135мм;
    Маса - 1,5кг;
    Норма середнього напрацювання на відмову приладів не менше 100000год в умовах експлуатації. Середній термін служби приладів вольтметр ЩМ120, амперметр ЩМ120, герцметр ЩМ120 не менше 15 років.
    Прилади відносяться до відновлюваних, ремонтованих виробів. Середній час відновлення працездатного стану приладів не більше 1 год.

Фотографії на: ЩМ120

ЩМ120 фотографія вольтметра.
ЩМ120 фотографія вольтметра.
ЩМ120 вигляд спереду (шкала).
ЩМ120 вигляд спереду (шкала).
ЩМ120 вигляд збоку (глибина вставлення).
ЩМ120 вигляд збоку (глибина вставлення).
ЩМ120 вигляд ззаду (підключення).
ЩМ120 вигляд ззаду (підключення).
ЩМ120 вигляд зверху.
ЩМ120 вигляд зверху.