Вимірювальний міст, магазин опорів міра
Р4833, Р4831, Р4834, Р4830, Р3026-1

Вимірювальний міст - пристрій для вимірювання електричного опору, принцип вимірювання грунтується на компенсаційному методі. Прилади: Р4833, Р4831, Р4834, Р4830.

Магазин опорів - набір резисторів різної величини опору, служить для точного вимірювання значення опору. Прилади: Р3026-1, Р3030, Р4013, Р321.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> міри та магазини >> опір

Р4834

9 999 грн.
29 999 руб.
в наявності:
2 штуки

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.

Рік виробництва: 2018

 

    Магазин опору Р4834 (Р 4834, Р-4834, p4834, p 4834, p-4834)
    Призначений для застосування як багатозначна міра електричного опору (ММЕС) у колах постійного і змінного струму.
    Номінальне значення опору однієї ступені
    старшої декади 105 Ом
    молодшої декади 10-2 Ом
    Клас точності 0,02/2,5•10-7.
  
    Магазини опору Р4834 (надалі - магазини) призначені для застосування в якості багатозначної міри електричного опору (ММЕС) у колах постійного і змінного струму.

    Нормальні умови застосування магазину:
    температура навколишнього повітря (20 ± 2) ° С;
    відносна вологість повітря від 25 до 80%;
    атмосферний тиск 84-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.);
    Струм постійний;
    потужність не вище номінальної (вказана у таблиці 1).

    Магазин електричного опору Р-4834
    Робочі умови застосування магазину:
    температура навколишнього повітря від 15 до 25 ° С;
    відносна вологість повітря від 25 до 80%;
    атмосферний тиск 84-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.);
    робоче положення - будь-яке.

    Технічні характеристики

    Основні параметри та розміри магазину наведено в табл. 1.
   
Таблиця  1
Найменування параметра
Значення параметра
Клас точності, с/d
0,02/2,5·10-7
Номінальне значення опору однієї ступені, Ом:
старшої декади
молодшої декади
 
 
105
10-2
Число декад
8
Номінальна потужність розсіювання на один щабель, Вт, при його номінальному опорі:
10-2 и 105 Ом
10-1 и 104 Ом
от 1 до 103 Ом
 
 
0,003
0,03
0,3
Максимальна потужність розсіювання на один щабель, Вт, при його номінальному опорі:
10-2 и 105 Ом
10-1 и 104 Ом
от 1 до 103 Ом
 
 
0,005
0,05
0,5
Верхня межа частотного діапазону, кГц
50
Габаритні розміри, мм
310х212х175
Маса, кг, не більше
5
   
Декади магазинів забезпечують можливість встановлювати значення опору відповідно до ряду: (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) х10 n, де n = -2; -1; 0; 1 ; 2; 3; 4; 5.
    Межа допустимого відхилення дійсного значення опору (δ) магазину у відсотках від номінального в нормальних умовах застосування визначається за формулою:
    δ=±(0,002 + 2,5 · 10-7(106/R-1))
    де R - номінальне значення увімкненого опору, Ом, за нормальних умов застосування.
    Граничне значення постійної часу (т) магазину при вимкненій початковій індуктивності дорівнює значенню, зазначеному в табл. 2.
 
Таблиця 2.
Номінальне значення увімкненого опору, Ом
Стала часу, τ, с
От 1 до 10 вкл.
2·10-7
понад 10 до 103
1·10-7
понад 103 до 104
5·10-7
понад 104 до 105
1·10-6
понад 105 до 106
1·10-5
   
Середнє значення початкового опору не перевищує:
    0,012 Ом на затискачах «5» - «9»;
    0,024 Ом на затискачах «1» - «9» при встановлених перемичках ХР11 на затискачах «2» - «3» і ХР12 на затискачах «4» - «5».

    Варіація початкового опору не перевищує відповідно значень 0,0012 Ом і 0,0024 Ом. Початкова індуктивність L0 в мікрогенрі магазинів на затискачах «5» - «9» не перевищує значення, за   формулою L0 = 0,1 m +0,2, (2) де m - число включених декад магазину.
    Індуктивність при включенні опору не більше 1 Ом на тих же затискачах не перевищує 0,8 мкГн.
    Межа допустимої додаткової похибки магазину, викликаної зміною температури навколишнього повітря між верхньою (нижньою) межею діапазону температур нормальних умов застосування і деякою точкою в суміжній області температур робочих умов застосування, відповідної найбільшому зміни опору (Rmax), дорівнює значенню, що обчислюється за формулою (1) .
    Межа допустимої додаткової похибки (δ р) магазину у відсотках від її номінального значення при зміні потужності розсіювання від номінальної до будь-якого значення, що не перевищує максимальну потужність при нормальних умовах застосування та сталому стані теплової рівноваги, дорівнює значенню, що визначається за формулою (1).
    Межа допустимої додаткової похибки (δ р) магазину у відсотках, викликаної зміною частоти від нуля до верхньої межі частотного діапазону, наведеного в табл. 3 (частотна похибка), дорівнює ± 0,05%.
    Електричний опір ізоляції між корпусом та ізольованої по постійному струму електричного кола магазину в робочих умовах застосування не менш 5•1010 Ом.
    Ізоляція між корпусом та ізольованої від корпусу по постійному струму електричної ланцюгом магазину витримує протягом 1 хв дію випробувальної напруги змінного струму частотою (50 ± 1) Гц, середньоквадратичне значення якого дорівнює 2 кВ.
   
Таблица  3
Множник декади
Верхня межа частотного діапазону, кГц
«х 1 Ом»
«х 10 Ом», «х 102 Ом»
«х 103 Ом»
«х 104 Ом»
«х 105 Ом»
25
50
10
5
1
  
Важільні перемикачі витримують 50000 ходів від упору до упору, мають легкий перебіг і чітку фіксацію.
    Норма середнього наробітку на відмову магазина з урахуванням технічного обслуговування, що регламентується експлуатаційною документацією, 10000 ч.
    Середнє напрацювання на відмову встановлюється для робочих умов застосування та потужності розсіювання на один щабель, не більше номінальної.
    Критерієм відмови є невідповідність вимогам магазинів формули (1).
    Середній час відновлення працездатного стану магазину - 24 год
    Повний середній термін служби магазину - 10 років.
    Встановлене безвідмовне напрацювання магазину для робочих умов застосування та максимальної потужності розсіювання на одну ступінь - 1000 годин
    Встановлений термін служби магазину - 5 років.
    Вміст срібла в магазині - 3 м.
    Вміст кольорових металів в магазині:
    алюмінієві сплави - 576,5 г;
    мідні сплави - 1470,63 р.

Фотографії Р4834

Р4834 фотографія приладу.
Р4834 фотографія приладу.
Р4834 вигляд спереду.
Р4834 вигляд спереду.
Р4834 вигляд збоку.
Р4834 вигляд збоку.
Р4834 вигляд зверху.
Р4834 вигляд зверху.
Р4834 вигляд знизу.
Р4834 вигляд знизу.