Вимірювальний міст, магазин опорів міра
Р4833, Р4831, Р4834, Р4830, Р3026-1

Вимірювальний міст - пристрій для вимірювання електричного опору, принцип вимірювання грунтується на компенсаційному методі. Прилади: Р4833, Р4831, Р4834, Р4830.

Магазин опорів - набір резисторів різної величини опору, служить для точного вимірювання значення опору. Прилади: Р3026-1, Р3030, Р4013, Р321.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> міри та магазини >> опір

Р4831

8 999 грн.
26 999 руб.
в наявності:
8 штук

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.

Рік виробництва: 2018

 

    Магазин опору Р4831 (Р 4831, Р-4831, p4831, p 4831, p-4831)
    Призначений для роботи в колах постійного струму в якості багатозначної міри електричного опору (БМЕО), а також як дводекадної перехідної міри електричного опору (дводекадної МЕО) при вимірюванні опорів методом заміщення.
    Діапазон показів як міри електричного опору 0,021 Ом-111111,1 Ом
    Номінальна потужність  0,001Вт для декады 0,01 Ом; 0,01Вт для декады 0,1 Ом; 0,05Вт для декады 1 Ом и выше.
    Клас точності 0,02

    Магазини опору Р4831 (надалі - магазини) призначені для роботи в колах постійного струму в якості багатозначної міри електричного опору (БМЕО), а також як дводекадної перехідної міри електричного опору (дводекадної МЕО) при вимірюванні опорів методом заміщення.
    Нормальні умови застосування магазину:
    температура навколишнього повітря (20±2)°С;
    відносна вологість повітря від 25 до 80%;
    атмосферний тиск (84-106,7) кПа [(630-800) мм.рт.ст.];
    робоче положення - будь-яке.
 
    Робочі умови застосування магазину:
    температура навколишнього повітря (20±5)°С;
    відносна вологість повітря від 25 до 80% в робочому діапазоні температур;
    атмосферний тиск (84-106,7) кПа [(630-800) мм.рт.ст.];
    робоче положення - будь-яке.
 
    Технічні характеристики
    Клас точності магазину Р4831 при використанні в якості БМЕО 0,02/2·10-6. Похибка магазина при використанні в якості дводекадної МЕО залежить від точності використовуваних зразкових котушок опору, умов застосування і часу вимірювання.
    Діапазон показів при використанні магазину Р-4831 як БМЕО - від початкового 0,021 Ом до 111111,10 Ом ступенями через 0,01 Ом, діапазон показів при використанні магазину в якості дводекадної МЕМ:
від 0,002 Ом до 0,11 Ом Ступенями через 0,001 Ом
від 0,12 Ом до 1,1 Ом » 0,01 Ом
від 1,2 Ом до 11Ом » 0,1 Ом
від 12Ом до 110Ом » 1ом
від 120Ом до 1100Ом » 10Ом
від 1200Ом до 11000Ом » 100Ом
від 12000Ом до 110000Ом » 1000Ом

    Межу допустимого відхилення (δn) дійсного значення опору від номінального значення, %, розраховують за формулою: 
(1)
    RK - найбільше значення опору магазину, Ом,
    R - номінальна значення включення опору, Ом.
 
    Відхилення дійсного значення опору від номінального при первинній повірці (при випуску з підприємства-виробника) не перевищує значення, обчисленого за формулою (1) в нормальних умовах застосування, усталеному стані теплової рівноваги і потужності розсіювання не вище номінальної, номінальному струмі магазина Р4831 при включенні декад «х0,1Ом» і « х0,01Ом»не більше 0,3А. Межа основної похибки δ у відсотках від нормуючого значення протягом року з дня повірки після виготовлення відповідає значенню, обчисленому за формулою (1). Межа основної похибки в протягом будь-якого року експлуатації (після першого року) відповідає встановленому класу точності. Межа допустимої додаткової похибки, викликаної зміною температури навколишнього повітря (середовища) між верхньою (нижньою) межею діапазону температур нормальних умов застосування і деякою точкою в суміжній області температур робочих умов застосування, відповідає найбільшій зміні опору, відповідає значенню, що визначається за формулою (1).
    Межа допустимої додаткової похибки магазину Р-4831 у відсотках від номінального значення при зміні потужності розсіювання від номінальної до будь-якого значення, що не перевищує максимальну потужність при нормальних умовах застосування та сталому стані теплової рівноваги, не перевищує значення, яке визначається за формулою (1). Номінальна потужність розсіювання на один ступінь складає; 0,001Вт для декади 0,01Ом; 0,01Вт для декади 0,1Ом; 0,05Вт для декади 1Ом і вище. Максимальна потужність розсіювання на один ступінь складає: 0,003Вт для декади 0,01Ом; 0,03Вт для декади 0,1Ом; 0,1Вт для декади 1Ом і вище. Відносна похибка магазину (δм) у відсотках при використанні його як дводекадної МЕО визначається за формулою:
 
(2)
де n ', n " - кількість використовуваних резисторів першої і другої декад магазину відповідно;
  R N1, R N2 - номінальне значення опору зразкових котушок опору, за допомогою яких визначається дійсне значення опору використовуваних резисторів першої і другої декад магазину відповідно, Ом;
  δ N1, δ N2 - значення відносної похибки першої та другої зразкових котушок опору відповідно,%;
  δ 01, δ 2002 - значення похибки відліку при перевiрцi використовуваних резисторів першої і другої декад відповідно,%;
  τ - час вимірювання резисторів декад (t ≤ 10 хв);
  Δt - найбільше значення за абсолютною величиною зміни температури навколишнього повітря при повірці використовуваних резисторів першої і другої декад магазину, °С.
  P - потужність розсіювання найбільш навантаженого резистора використовуваних декад, мВт;
 
    Середнє значення початкового опору (R0) магазину (тобто опір при установці декадних перемикачів магазину Р4831 на нульові показання) не перевищує 0,021Ом. Варіація початкового опору (ΔR0) магазину, викликана зміною перехідних опорів контактів перемикаючих пристроїв, не перевищує 0,0021 Ом. Електричний опір ізоляції (Rіз) між корпусом та ізольованими по постійному струму електричними колами магазину в робочих умовах застосування не менше 5·109 Ом
    Ізоляція між корпусом і ізольованими від корпусу по постійному струму електричними колами магазину Р-4831 в робочих умовах застосування витримує протягом 1 хв дію випробувальної напруги 2 кВ змінного струму частотою 50 Гц.
    Габаритні розміри магазину Р4831 не перевищують 370х220х190 мм. Маса магазину, кг, не більше: без упаковки - 5; у транспортній тарі - 20. Сумарний вміст кольорових металів в магазині, кг:
    алюміній Д16А - 0,175;
    мідь і сплави па мідній основі:
    дріт мідний ММ - 0,112;
    бронза БрОФ. 6,5-0,15 - 0,195;
    латунь Л63 - 1,00;
    латунь ЛС59-1 - 0,56.

Фотографії Р4831

Р4831 фотографія приладу.
Р4831 фотографія приладу.
Р4831 вигляд спереду.
Р4831 вигляд спереду.
Р4831 вигляд збоку.
Р4831 вигляд збоку.
Р4831 вигляд зверху.
Р4831 вигляд зверху.
Р4831 вигляд знизу.
Р4831 вигляд знизу.