Вимірювальний міст, магазин опорів міра
Р4833, Р4831, Р4834, Р4830, Р3026-1

Вимірювальний міст - пристрій для вимірювання електричного опору, принцип вимірювання грунтується на компенсаційному методі. Прилади: Р4833, Р4831, Р4834, Р4830.

Магазин опорів - набір резисторів різної величини опору, служить для точного вимірювання значення опору. Прилади: Р3026-1, Р3030, Р4013, Р321.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> міри та магазини >> опір

Р4830/2

17 499 грн.
34 999 руб.
в наявності:
21 штука

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Магазин опору Р4830/2 (Р 4830/2, Р-4830/2, p4830/2, p 4830/2, p-4830/2)
    Призначений для роботи в колах постійного і змінного струму частотою до 50 кГц як міри електричного опору.
    Діапазон опору від 0,1 Ом до 122222,1 Ом
    Габарити не більше 490х135х365мм.
    Клас точності 0,05 / 2,5 • 10-6

    Магазини опору Р4830/2 (ГОСТ 23737-79) призначені для роботи в колах постійного і змінного струму частотою до 50 кГц як міри електричного опору.

    Нормальні умови застосування магазину Р4830/2:
    температура навколишнього повітря (20 ± 2) ° С;
    відносна вологість повітря від 25 до 80%;
    атмосферний тиск (84 - 106,7) кПа [(630 - 800) mm Hg].

    Робочі умови застосування магазину Р4830/2:
    температура навколишнього повітря (20 ± 10) ° С;
    відносна вологість повітря від 25 до 80% в робочому діапазоні температур;
    атмосферний тиск (84-106,7) kPa [(630 - 800) mm Hg].

    Технічні характеристики

    Клас точності магазину Р4830/2 опору 0,05 / 2,5 • 10 -6. Діапазон значень відтворювального опору від 0,1 до 122222,1 Ом з кроком 0,1 Ом;
    Середнє значення початкового опору магазину Р4830/2 (опір при установці всіх декадних перемикачів на нульові показання) Rо, його варіація ΔRо і код ОКП відповідають значенням,  зазначеним у табл. 1.

    Таблиця 1.
Магазини опору Р4830/2
Середнє значення початкового опору, Ом
Варіації початкового опору, Ом
Код ОКП
Через звичайні затискачі «1» - «2»
Через низькоомні затискачі «2» - «3»
Через звичайні затискачі «1» - «2»
Через низькоомні затискачі «2» - «3»
0,03
0,015
0,003
0,0015
42 2513 0173 04
   
    Номінальна потужність розсіювання кожного ступеня декади «Х10000Ом» не перевищує 0,025 Вт, «Х100000Ом» не перевищує 0,0025 Вт.
    Номінальна потужність розсіювання кожного ступеня декад «Х1Ом» «Х10Ом», «Х100Ом», «Х1000Ом» не перевищує 0,25 Вт, «Х0,1Ом» - 0,025 Вт, «х0,01Ом» - 0,0025 Вт; максимальна потужність розсіювання кожного ступеня декади «Х100000Ом» не перевищує 0,005 Вт, «Х10000Ом» - 0,05 Вт, «Х1000Ом», «Х100Ом», «Х10Ом», «х0, 01Ом» - 0,5 Вт, «х0, 1Ом» - 0,05 Вт, «х0, 01Ом» - 0,005 Вт.
    Межа допустимого відхилення дійсного значення опору (δ) у відсотках від номінального в нормальних умовах застосування визначається за формулою (1):
    δ1=±(0,05 + 2,5 · 10-5(Rk/R-1))  (1)
    де Rk - найбільше значення опору магазину Р4830/2, Ом;
    R - номінальне значення включеного опору, Ом.

    Відхилення дійсного значення опору від номінального при первинній повірці (при випуску з підприємства-виробника), а також допустима зміна опору δ у відсотках за рік (нестабільність) не перевищують значення, обчисленого за формулою (1) в нормальних умовах застосування, усталеному стані теплової рівноваги і потужності розсіювання не вище номінальної, номінальному струмі магазина при включенні декад «х0, 1Ом» і «х0, 01Ом» не більше 0,3 А.
    Межа допустимої додаткової похибки магазину Р4830/2, викликаної зміною температури навколишнього повітря між верхньою (нижньою) межею діапазону температур нормальних умов застосування і деякою точкою в суміжній області температур робочих умов застосування, що відповідає найбільшій зміні опору Rmax, чисельно дорівнює значенню, що визначається за формулою (1).
    Початкова індуктивність та індуктивність магазина при включенні опору не більше 1 Ом (включаючи початкову індуктивність) через низькоомних затискачі не перевищує 1 μH.
    Граничні значення сталої часу τ магазину, при увімкненій початковій індуктивності, і з'єднанні екрана з низькоомним виведенням, не перевищують значень, зазначених у табл. 2 (для опору від 105 до 106 Ом τ нормується при потужності розсіювання 0,025 Вт).

    Таблиця 2.
Номінальне значення увімкненого опору, Ом
                Стала часу, τ,с
При номінальній потужності одного кроку, Вт
0,025
0,25
Понад 1 до 10
-
2 · 10-7
Понад 10 до 103
-
1 · 10-7
Понад 103 до 104
-
5 · 10-7
Понад 104 до 105
1 · 10-6
-
Понад 105 до 106
1 · 10-5
-


    Верхня межа частотного діапазону для кожної декади магазину Р4830/2 відповідає значенням, зазначеним у табл. 3.


    Таблиця 3.

Декада, Ом
Верхня межа частотного діапазону, кГц
0,01
-
0,1
-
1
10,0
10
50,0
102
50,0
103
10,0
104
5,0
105
0,5

 

    При включенні більше однієї декади верхня межа частотного діапазону не повинна перевищувати 20,00 кГц.
   Межа допустимої додаткової похибки магазину Р4830/2, викликана зміною частоти від нуля до верхньої межі частотного діапазону за табл. 3 (частотна похибка), при потужності розсіювання не вище номінальної, в нормальних умовах застосування і при сталій тепловій рівновазі, не перевищує значень, визначених за формулою (1).
    Електричний опір ізоляції між корпусом та ізольованими по постійному струму електричними контурами магазину Р4830/2 в робочих умовах застосування не менше 2•109 Ом.
    Ізоляція між корпусом та ізольованими від корпусу по постійному струму електричними контурами магазину Р4830/2 в робочих умовах застосування витримує протягом 1 хвилини дію випробувальної напруги 2 кВ змінного струму частотою 50 Гц.
    Габаритні розміри магазину Р4830/2, не більше 490х135х365 мм. Маса магазину Р4830/2, не більше 8,5 kg. Сумарний вміст кольорових матеріалів у магазинах наведено в табл. 4.

    Таблиця 4.
Найменування кольорового металу
Вміст у магазині Р4830/2, кг
Алюміній Д16А
0,2
Сплав АЛ 2
4,0
Дріт мідний ММ
0,576
Бронза Бр. ОФ 6,5-0,15
0,136
Латунь Л63
1,026
Латунь ЛС59-1
0,5

Фотографії Р4830/2

Р4830/2 фотографія приладу.
Р4830/2 фотографія приладу.
Р4830/2 вигляд спереду.
Р4830/2 вигляд спереду.
Р4830/2 вигляд збоку.
Р4830/2 вигляд збоку.
Р4830/2 вигляд ззаду.
Р4830/2 вигляд ззаду.
Р4830/2 вигляд зверху.
Р4830/2 вигляд зверху.
Р4830/2 вигляд знизу.
Р4830/2 вигляд знизу.