Вимірювальний міст, магазин опорів міра
Р4833, Р4831, Р4834, Р4830, Р3026-1

Вимірювальний міст - пристрій для вимірювання електричного опору, принцип вимірювання грунтується на компенсаційному методі. Прилади: Р4833, Р4831, Р4834, Р4830.

Магазин опорів - набір резисторів різної величини опору, служить для точного вимірювання значення опору. Прилади: Р3026-1, Р3030, Р4013, Р321.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> міри та магазини >> опір

Р4830/1

12 499 грн.
24 999 руб.
в наявності:
26 штук

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Магазин опору Р4830/1 (Р 4830/1, Р-4830/1, p4830/1, p 4830/1, p-4830/1)
    Призначений для роботи в колах постійного і змінного струму частотою до 50 кГц як міри електричного опору.
    Діапазон опору від 0,01 Ом до 12222,21 Ом
    Габарити не більше 490х135х365мм.
    Клас точності 0,05/2,5•10-5

    Магазини опору Р4830/1 (ГОСТ 23737-79) призначені для роботи в колах постійного і змінного струму частотою до 50 кГц як міри електричного опору.
    Нормальні умови застосування магазину Р4830/1:
    температура навколишнього повітря (20 ± 2) ° С;
    відносна вологість повітря від 25 до 80%;
    атмосферний тиск (84 - 106,7) кПа [(630 - 800) mm Hg].
    Робочі умови застосування магазину Р4830/1:
    температура навколишнього повітря (20 ± 10) ° С;
    відносна вологість повітря від 25 до 80% в робочому діапазоні температур;
    атмосферний тиск (84-106,7) kPa [(630 - 800) mm Hg].

    Технічні характеристики

    Клас точності магазину Р4830/1 опору 0,05 / 2,5 • 10 -5. Діапазон значень відтворювального опору від 0,01 до 12222,21 Ом з кроком 0,01 Ом.
    Середнє значення початкового опору магазину Р4830/1 (опір при установці всіх декадних перемикачів на нульові показання) Rо, його варіація ΔRо і код ОКП відповідають значенням, зазначеним у табл. 1.
 
    Таблиця 1.
Магазини опору Р4830/1
Середнє значення початкового опору, Ом
Варіації початкового опору, Ом
Код ОКП
Через звичайні затискачі «1» - «2»
Через низькоомні затискачі «2» - «3»
Через звичайні затискачі «1» - «2»
Через низькоомні затискачі «2» - «3»
0,03
0,02
0,003
0,002
42 2513 0172 05

  

   Межа допустимого відхилення дійсного значення опору (δ) у відсотках від номінального в нормальних умовах застосування визначається за формулою (1):

    Де Rk - найбільше значення опору магазину Р4830/1,Ом;
    R - номінальне значення включеного опору, Ом.
     δ1=±(0,05 + 2,5 · 10-5(Rk/R-1))  (1)

    Відхилення дійсного значення опору від номінального при первинній повірці (при випуску з підприємства-виробника), а також допустима зміна опору δ у відсотках за рік (нестабільність) не перевищують значення, обчисленого за формулою (1) в нормальних умовах застосування, усталеному стані теплової рівноваги і потужності розсіювання не вище номінальної, номінальному струмі магазина при включенні декад «х0, 1Ом» і «х0, 01Ом» не більше 0,3 А.
    Межа допустимої додаткової похибки магазину Р4830/1, викликаної зміною температури навколишнього повітря між верхньою (нижньою) межею діапазону температур нормальних умов застосування і деякою точкою в суміжній області температур робочих умов застосування, що відповідає найбільшій зміні опору Rmax, чисельно дорівнює значенню, що визначається за формулою (1).
    Початкова індуктивність та індуктивність магазина при включенні опору не більше 1 Ом (включаючи початкову індуктивність) через низькоомних затискачі не перевищує 1 μH.
    Граничні значення сталої часу τ магазину Р4830/1, при увімкненій початковій індуктивності, і з'єднанні екрана з низькоомним виведенням, не перевищують значень, зазначених у табл. 2 (для опору від 105 до 106 Ом τ нормується при потужності розсіювання 0,025 Вт).


    Таблиця 2.

Номінальне значення увімкненого опору, Ом
                Стала часу, τ,с
При номінальній потужності одного кроку, Вт
0,025
0,25
Понад 1 до 10
-
2 · 10-7
Понад 10 до 103
-
1 · 10-7
Понад 103 до 104
-
5 · 10-7
Понад 104 до 105
1 · 10-6
-
Понад 105 до 106
1 · 10-5
-

 


    Верхня межа частотного діапазону для кожної декади магазину Р4830/1 відповідає значенням, зазначеним у табл. 3.


    Таблиця 3.

Декада, Ом
Верхня межа частотного діапазону, кГц
0,01
-
0,1
-
1
10,0
10
50,0
102
50,0
103
10,0
104
5,0
105
0,5

 

    При включенні більше однієї декади верхня межа частотного діапазону не повинна перевищувати 20,00 кГц.
    Межа допустимої додаткової похибки магазину Р4830/1, викликана зміною частоти від нуля до верхньої межі частотного діапазону за табл. 3 (частотна похибка), при потужності розсіювання не вище номінальної, в нормальних умовах застосування і при сталій тепловій рівновазі, не перевищує значень, визначених за формулою (1).
    Електричний опір ізоляції між корпусом та ізольованими по постійному струму електричними контурами магазину Р4830/1 в робочих умовах застосування не менше 2 • 108 Ом;
    Ізоляція між корпусом та ізольованими від корпусу по постійному струму електричними контурами магазину Р4830/1 в робочих умовах застосування витримує протягом 1 хвилини дію випробувальної напруги 2 кВ змінного струму частотою 50 Гц.
    Габаритні розміри магазину Р4830/1, не більше 490х135х365 мм. Маса магазину Р4830/1, не більше 8,5 кг. Сумарний вміст кольорових матеріалів у магазинах наведено в табл. 4.


    Таблиця 4.

Найменування кольорового металу
Вміст у магазині Р4830/1, кг
Алюміній Д16А
0,2
Сплав АЛ 2
4,0
Дріт мідний ММ
0,535
Бронза Бр. ОФ 6,5-0,15
0,140
Латунь Л63
1,070
Латунь ЛС59-1
0,4

Фотографії Р4830/1

Р4830/1 фотографія приладу.
Р4830/1 фотографія приладу.
Р4830/1 вигляд спереду.
Р4830/1 вигляд спереду.
Р4830/1 вигляд збоку.
Р4830/1 вигляд збоку.
Р4830/1 вигляд ззаду.
Р4830/1 вигляд ззаду.
Р4830/1 вигляд зверху.
Р4830/1 вигляд зверху.