Вимірювальний міст, магазин опорів міра
Р4833, Р4831, Р4834, Р4830, Р3026-1

Вимірювальний міст - пристрій для вимірювання електричного опору, принцип вимірювання грунтується на компенсаційному методі. Прилади: Р4833, Р4831, Р4834, Р4830.

Магазин опорів - набір резисторів різної величини опору, служить для точного вимірювання значення опору. Прилади: Р3026-1, Р3030, Р4013, Р321.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> міри та магазини >> опір

Р3026/1

Цена: - 50% від заводської ціни.

в наявності:
7 штук
Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Міра електричного опору постійного струму багатозначна Р3026/1 (Р 3026/1, Р-3026/1, p3026/1, p 3026/1, p-3026/1)
    Призначена для використання в якості регульованої міри опору в колах постійного струму.
    Забезпечує встановлення значень опорів за допомогою 7 декадних перемикачів від 0,01 Ом до 111111,1 Ом.
    Клас точності 0,002
    Міри електричного опору постійного струму багатозначні (МБЕОР3026/1 класу точності 0,002, призначені для використання в якості регульованої міри опору в колах постійного струму. МБЕО Р3026/1, що призначені для постачання в райони з тропічним кліматом, повинні мати позначення: Р3026-1 04.1*.
 
    Технічні дані
    МБЕО Р3026/1 призначені для експлуатації за умов, зазначених у табл.1.
    Таблиця 1.
 
Позначення МБЕО Умови застосування
Нормальні Робочі
Температура, °С Відносна вологість, % Температура, °С Відносна вологість, %
Р3026/1 20±0,5 60±20 20±2 Від 25 до 80 в робочому діапазоні температур

 

 

    МБЕО Р3026/1 забезпечують установку значень опорів за допомогою 7 декадних перемикачів від 0,01 до 111111,1 Ом.

 

    Клас точності МБЕО Р3026/1: Р3026/1 - 0,002/1,5·10-6; в одному конструктивному виконанні.
    Склад декад, Ом:
    1 декада - 10x10000
    2 декада - 10x1000
    3 декада - 10x100
    4 декада - 10x10
    5 декада - 10x1
    6 декада - 10x0, 1
    7 декада - 10x0, 01
    Значення номінальної та максимальної потужності розсіювання на ступінь першої...п'ятої декад наведені в табл.2.
    Таблиця 2.
 
Найменування характеристики
Значення
Опір ступеню, Ом От 10000 до 1
Номінальна потужність розсіювання на ступінь 0,005Вт
Максимальна потужність розсіювання на ступінь 0,02Вт
 
    Номінальна потужність розсіювання для декад 10x0,1 і 10x0,01 МБЕО Р3026/1всіх класів точності дорівнює 0,01 Вт, а максимальна - 0,1 Вт. Середнє значення початкового опору R0 МБЕО Р3026/1, тобто опір при установці всіх декадних перемикачів на нульові покази, виміряне із затискачів 111111,1 Ом не перевищує 0,01 Ом. Варіація початкового опору ΔR0 не перевищує 0,001 Ом. Термоконтактна е.р.с. у вимірювальному колі ненавантаженому МБЕО Р3026/1 при нормальних умовах застосування та встановленні всіх декад МБЕО Р3026-1 на нулі не перевищує 5 мкВ. Нормовані значення опору ізоляції та електричної стійкості ізоляції МБЕО Р3026/1 наведені в табл.3.
 
    Таблиця 3.
 
Коло перевірки Позначення МБЕО Точка підключення Нормоване значення
перша друга Опір ізоляції, Ом, не менше Випробувальна напруга, кВ
Коло вимірювання Р3026-1 Сполучені на коротко затискачі «111111,1 Ом» Зажим «╧» 5 ·1010 1,5
 
    Межа допустимого відхилення δ чинного значення опору МБЕО Р3026/1 у відсотках від номінального визначають за формулою:
    (2.1)
 
    де R - номінальне значення включеного опору, Ом.
    Допустима зміна опору МБЕО Р3026/1δн в процентах за рік (нестабільність) не перевищує значень, визначених за формулами, наведеними в табл.4.   

     Таблиця 4.
 
Позначення МБЕО Формула
Р3026-1

    де R - номінальне значення включеного опору, Ом.
 
    Межа допустимої додаткової похибки δt МБЕО Р3026/1, виражена у відсотках від номінального значення включеного опору, при зміні потужності розсіювання від номінальної до будь-якого значення, що не перевищує максимальну потужність, при нормальних умовах застосування та встановлення стану теплової рівноваги, дорівнює значенням, визначеним за формулами табл. 4.
    Межа допустимої додаткової похибки МБЕО Р3026/1, викликаної зміною температури навколишнього повітря між верхньою (нижньою) межею діапазону температур нормальних умов застосування і верхнім (нижнім) значенням температури робочих умов застосування, чисельно дорівнює значенню, визначеному за формулами табл.4. Габаритні розміри МБЕО Р3026/1 не більше 485x250x240 мм. Маса МБЕО Р3026/1 не перевищує 11 кг.

Фотографії на: Р3026/1

Р3026/1 фотографія міри.
Р3026/1 фотографія міри.
Р3026/1 вигляд спереду.
Р3026/1 вигляд спереду.
Р3026/1 вигляд збоку.
Р3026/1 вигляд збоку.
Р3026/1 вигляд ззаду.
Р3026/1 вигляд ззаду.
Р3026/1 вигляд зверху.
Р3026/1 вигляд зверху.
Р3026/1 вигляд знизу.
Р3026/1 вигляд знизу.