Акція на гальмівні стенди СТМ
 
Акція на прилади для техогляду

 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

 

про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

 

1. Загальні положення

1.1. Тимчасове положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів (далі – КТЗ) під час державного технічного огляду (далі – Положення) установлює процедуру прийому та розгляду заяв про надання повноважень на зазначений вид діяльності, а також проведення обстежень та прийняття відповідних рішень з видачею витягу з реєстру про уповноваження (далі – уповноваження).

1.2. Процедура уповноваження покладається на Департамент Державтоінспекції МВС (далі – ДДАІ або Департамент) та територіальні комісії, що утворюються при територіальних підрозділах Державтоінспекції (далі – територіальна комісія) за участю відповідальних (уповноважених) представників Головавтотрансінспекції Мінтрансзв’язку та Держспоживстандарту.

До складу територіальних комісій входять один із заступників керівника Державтоінспекції, як її голова, та по одному із заступників керівників територіальних органів Головавтотрансінспекції Мінтрансзв'язку і Держспоживстандарту, а також уповноважені для цього представники зазначених органів (далі – посадові особи).

1.3. У ДДАІ під головуванням заступника начальника Департаменту створюється робоча група з числа відповідальних працівників, на яких покладаються функції щодо уповноваження з видачею витягу з реєстру за умови надходження до ДДАІ позитивного висновку територіальної комісії.

1.4. Для розгляду скарг, інших спірних питань щодо уповноваження утворюється апеляційна комісія з числа представників МВС, Мінтрансзв’язку та Держспоживстандарту за поданням їх керівників. Голова апеляційної комісії обирається на першому засіданні цієї комісії більшістю її членів.

          1.5.Посадові особи, які виконують обов’язки з уповноваження, персонально відповідають за своєчасний розгляд поданих документів, достовірність ведення реєстру, якість проведення обстежень суб'єктів господарювання та об'єктивність прийнятих ними рішень.

          2.Розгляд заяв суб’єктів господарювання для уповноваження на     проведення перевірки технічного стану

 

2.1. Приймання від суб’єкта господарювання заяв про уповноваження на

проведення перевірки технічного стану КТЗ під час державного технічного огляду (далі -заява) (додаток 1), роздрукованих з використанням комп’ютерної техніки, здійснюється територіальним підрозділом Державтоінспекції за місцем реєстрації цього суб’єкта господарювання або за місцем знаходження його виробничого приміщення згідно із затвердженим графіком двічі на тиждень протягом усього робочого дня.

2.2. Відповідно до пункту 3 Порядку надання суб’єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 607, до заяви додаються:

1) копії установчих документів із записом про здійснення безпосередньо цього виду діяльності:

для юридичних осіб – статут підприємства;

для фізичних осіб-підприємців – свідоцтво про державну реєстрацію;

2) копії свідоцтва про атестацію лабораторії вимірювань відповідно до Правил уповноваження та атестації в державній метрологічній системі з додатком до нього галузі атестації або атестата акредитації щодо відповідності вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025-2001, виданого Національним агентством з акредитації України, з додатком до нього відповідної галузі акредитації;

3) копії дипломів про закінчення навчального закладу, що підтверджують профільну технічну кваліфікацію працівників, не нижче молодшого спеціаліста;

4) копії свідоцтв на право власності або оренди виробничого приміщення, земельної ділянки;

5) довідка про наявність у власності суб'єкта господарювання або інші підстави використання діагностичного обладнання, засвідчена підписом керівника і печаткою підприємства.

2.3. Документи у визначені дні прийому подаються посадовій особі територіальної комісії суб’єктом господарювання особисто або уповноваженою ним у встановленому порядку особою.

Примірник копій установчих документів та свідоцтва атестації має бути в обов’язковому порядку посвідченим нотаріально.

2.4. Якщо в одного суб’єкта господарювання є відокремлені виробничі приміщення, що знаходяться за різною адресою, документи подаються на кожну філію окремо.

Залучення суб’єктом господарювання до перевірки технічного стану КТЗ можливостей інших суб’єктів господарювання не допускається.

2.5. Відсутність або невідповідність встановленим вимогам хоча б одного з документів, передбачених підпунктом 2.2 цього Положення, є підставою для відмови в прийнятті для подальшого розгляду заяви про