Каталог товарів

Співпраця з UNIMETAL

 

ЗАХІДПРИЛАД почав свою співпрацю з UNIMETAL в якості офіційного дилера в 2013 році. UNIMETAL - провідний польський виробник сучасного обладнання для випробувань транспортних засобів з 60-річною історією.

 

Компанія постачає на світовий ринок повний спектр технологічно досконалого обладнання для центрів техогляду, державних транспортних інспекцій, гаражів, займається впровадженням перевірених високоякісних рішень і сучасних технологій.

 

 

Подивитися все обладнання виробництва UNIMETAL можна тут.

 

UNIMETAL має власний відділ досліджень і розробок, в якому працюють кращі інженери, дизайнери та ІТ-фахівці. Всі електронні модулі та програмне забезпечення спроектовані і розроблені UNIMETAL.

 

Про­дук­ція UNI­ME­TAL ви­роб­ляєть­ся на су­час­но­му ви­роб­ни­чо­му під­приємст­ві і скла­даєть­ся з ви­со­ко­якіс­них ком­по­нен­тів і де­та­лей (зроб­ле­но в Єв­ро­пі).

 

Висока якість досягається завдяки строгій системі управління якістю та постійному контролю якості.