Каталог товарів

Акція на гальмівні стенди СТМ
 
Акція на прилади для техогляду

 


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


від 9 липня 2008 р. № 607

1683 Про затвердження Порядку
надання суб’єктам господарювання повноважень
на проведення перевірки технічного стану
колісних транспортних засобів
під час державного технічного огляду

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання суб’єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду, що додається.

Прем’єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 липня 2008 р. № 607

ПОРЯДОК
надання суб’єктам господарювання повноважень
на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів
під час державного технічного огляду

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру надання суб’єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду (далі — перевірка технічного стану) і вимоги до зазначених суб’єктів.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

автоматизований реєстр уповноважених суб’єктів господарювання (далі — реєстр) — перелік відомостей про суб’єктів господарювання, уповноважених проводити перевірку технічного стану;

виробниче приміщення — будівля, що відповідає технологічним нормам, або пересувна випробувальна лабораторія, в яких створено умови для проведення перевірки технічного стану;

діагностичне обладнання — сукупність засобів вимірювальної техніки;

перевірка технічного стану — технологічний процес, який передбачає застосування діагностичного обладнання з метою визначення відповідності колісного транспортного засобу, зокрема його технічних та екологічних характеристик, вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища на дату його першої реєстрації. Перевірка технічного стану проводиться у порядку, встановленому Мінтрансзв’язку.

Розгляд заяв суб’єктів господарювання про надання повноважень на проведення перевірки технічного стану

3. Суб’єкт господарювання для отримання повноважень на проведення перевірки технічного стану подає департаменту Державтоінспекції МВС такі документи:

1) заяву про надання повноважень;

2) нотаріально засвідчені копії установчих документів, свідоцтва атестації як лабораторії вимірювань, а з 1 січня 2012 р.— атестата акредитації відповідної галузі;

3) копії документів, що підтверджують:

відповідну кваліфікацію працівників;

право власності на виробниче приміщення, земельну ділянку та діагностичне обладнання, що використовується для перевірки технічного стану, або їх оренди.

Про зміну відомостей, що містяться у зазначених документах, суб’єкт господарювання письмово повідомляє протягом п’яти днів департаменту Державтоінспекції МВС.

4. Департамент Державтоінспекції МВС вивчає подані суб’єктом господарювання документи і вносить відповідні відомості до реєстру.

Формування реєстру та використання внесених до нього відомостей здійснюється в установленому МВС порядку.

5. Документи оформляються в окрему справу, що зберігається в департаменті Державтоінспекції МВС і має обліковий номер.

У разі припинення суб’єктом господарювання провадження діяльності, пов’язаної з проведенням перевірки технічного стану, справа зберігається протягом трьох років у департаменті Державтоінспекції МВС, після чого знищується в установленому порядку.

6. Засвідчені посадовою особою департаменту Державтоінспекції МВС копії документів надсилаються територіальному підрозділу Державтоінспекції за місцем реєстрації суб’єкта господарювання для встановлення достовірності наведених у них відомостей та обстеження умов проведення перевірки технічного стану.