Шановні клієнти. Всі радіовимірювальні прилади: генератори, осцилографи, вольтметри, частотоміри, вимірювачі, аналізатори, фазометри, установки та інші проходять повний цикл передпродажної підготовки:
    • переперевірка і калібрування на повірочних установках;
    • комплектація ЗІПом (кабелі, перехідники, ремонтні плати, з/ч);
    • комплектація технічною документацією (ІЕ, ТО, ФО, альбом схем, паспорт);
    • пломбування, нанесення гарантійних наклейок та надійне пакування.
    Це все входить у вартість приладів.
    Увага! На вторинному ринку можуть бути присутні прилади з неліквідів або ізолятора браку: неробочі, некомплектні, без передпродажної підготовки і гарантійних зобов'язань. Вони не відповідають заявленим метрологічним характеристикам і не можуть застосовуватися ні у виробництві, ні у вимірювальних лабораторіях.
    На ВСЕ обладнання придбане в ПП «Західприлад» надається повне гарантійне обслуговування протягом 18 місяців.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Радіовимірювальні прилади >> вольтметри (В2-, В3-, В4-, В7-, В8-, В9-, Ф та інші) >> вольтметри В7

В7-79

162 053 грн.
476 625 руб.

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.

В7-79 вольтметр універсальний

Також цей прилад може називатися: В779, В7 79, b7-79, b779, b7 79, В-779, В 779.

 

В7-79 вольтметр універсальний призначений для вимірювання напруги постійного струму та сили постійного струму, середнього квадратичного значення (СКЗ) напруги змінного струму та середнього квадратичного значення сили змінного струму, опору постійного струму, частоти і періоду електричних сигналів.

 

Технічні характеристики В7-79:

 

Діапазон напруги постійного струму - від 10 мкВ до 1000 В (з кінцевими значеннями Uк - 100 мВ; 1 В; 10 В; 100 В; 1000 В).

Похибка вимірювання напруги постійного струму В7-79 - від ±0,0028% до ±0,0043%.

 

Вхідний опір вольтметра при вимірюванні напруги постійного струму:

- на діапазонах вимірювань з кінцевими значеннями Uк - 100 мВ; 1 В; 10 В - не менше 100 ГОм;

- на інших діапазонах вимірювань - 10 MОм ±100 кОм.

 

Коефіцієнт придушення перешкод нормального вигляду для частоти мережі живлення 50 Гц при вимірюванні напруги постійного струму на діапазоні 10 В при включеному фільтрі низьких частот - не менше 70 дБ.

Коефіцієнт придушення перешкод загального вигляду постійного і змінного струму з частотою мережі живлення 50 Гц при вимірюванні напруги постійного струму в нормальних умовах застосування при розбалансі опору зовнішніх вимірювальних ланцюгів, рівному 1 кОм - не менше 140 дБ.

 

Вольтметри В7-79 забезпечують вимірювання середньоквадратичного значення напруги змінного струму - від 1 мВ до 750 В в діапазоні частот - від 10 Гц до 10 МГц:

- при вимірюванні через вхідні гнізда на діапазонах 100 мВ, 1 В і 10 В - від 10 Гц до 1 МГц;

- при вимірюванні через коаксіальний роз'єм на діапазонах 10 мВ, 100 мВ, 1 В і 10 В - від 10 Гц до 10 МГц;

- при вимірюванні через вхідні гнізда і через коаксіальний роз'єм на діапазоні 100 В - від 10 Гц до 500 кГц;

- при вимірюванні через вхідні гнізда і через коаксіальний роз'єм на діапазоні 750 В - від 10 Гц до 100 кГц.

 

Похибка вимірювання СКЗ напруги змінного струму:

- при F = 10 Гц - 100 кГц - від ±0,09% до ±0,7%;

- при F = (100 - 500) кГц - від ±0,3% до ±1,5%;

- при F = (0,5 - 10) МГц - від ±1,5% до ±6%.

 

Межі додаткової похибки при вимірюванні напруги змінного струму несинусоїдної форми:

- в діапазоні частот від 10 Гц до 10 кГц з коефіцієнтом амплітуди Ка ≤5 - не більше ±1%;

- в діапазоні частот від 10 кГц до 100 кГц з коефіцієнтом амплітуди Ка ≤5 - не більше ±3%.

 

Вхідний активний опір вольтметра В7-79 на частоті 45 Гц при вимірюванні напруги змінного струму - від 9 МОм до 11 МОм.

Вхідна ємність (без урахування ємності вхідного кабелю) - не більше 50 пФ.

Коефіцієнт придушення перешкод загального вигляду змінного струму з частотою мережі живлення 50 Гц при вимірюванні напруги змінного струму на діапазоні 10 В в нормальних умовах застосування при розбалансі опору зовнішніх вимірювальних ланцюгів, рівному 1 кОм - не менше 75 дБ.

 

Вольтметри В7-79 забезпечують вимірювання середньоквадратичного значення гармонійного сигналу високочастотного напруги змінного струму - від 10 мВ до 1000 В в діапазоні частот - від 10 кГц до 1500 МГц:

- через пробник в діапазоні частот 10 кГц - 1500 МГц - від 10 мВ до 10 В;

- через пробник з дільником 1:100 в діапазоні частот від 100 кГц до 10 МГц - від 3 В до 1000 В;

- через пробник з дільником 1:100 в діапазоні частот 10 МГц до 300 МГц - від 3 В до напруги, що визначається за формулою U (В) = 10000/F (МГц).

 

Діапазон напруги змінного струму в широкій смузі частот:

- через пробник - від 10 мВ до 10 В, від 10 кГц до 1,5 ГГц;

- через пробник з дільником 1:100 - від 3 В до 1000 В, від 10 кГц до 300 МГц.

 

Похибка вимірювання напруги змінного струму в широкій смузі частот:

- через пробник - від ±1,6% до ±20%;

- через пробник з дільником 1:100 - від ±4% до ±30%.

 

Діапазон сили постійного струму - від 0,1 мкА до 20 А (з кінцевими значеннями Ік - 100 мкА; 1 мА; 10 мА; 100 мА; 1 А; 20 А).

Похибка вимірювання постійного струму В7-79 - від ±0,012% до ±0,2%.

Діапазон СКЗ сили змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 5 кГц - від 10 мкА до 20А (з кінцевими значеннями Ік - 100 мкА; 1 мА; 10 мА; 100 мА; 1 А; 20 А).

 

Похибка вимірювання СКЗ сили змінного струму:

- при R = 10 мОм - 10 Мом - від ±0,007% до ±0,015%;

- при R = 10 МОм -1 ГОм - від ±0,2% до ±5%.

 

Внутрішній опір Rвн вольтметра В7-79 на різних діапазонах при вимірюванні постійного і змінного струмів відповідають значенням:

- при Ік = 100 мкА - 1,5 кОм ±30%;

- при Ік = 1 мА - 150 Ом ±30%;

- при Ік = 10 мА - 15 Ом ±30%;

- при Ік = 100 мА - 1,5 Ом ±30%;

- при Ік = 1 А - 0,15 Ом ±30%;

- при Ік = 20 А - 0,075 Ом ±30%.

 

Вольтметр В7-79 забезпечує вимірювання опору постійному струму на діапазонах вимірювань з кінцевими значеннями Rк - 1 кОм; 10 кОм; 100 кОм; 1 МОм; 10 МОм; 100 МОм; 1 ГОм - від 10 мОм до 1 ГОм.

 

Межі основної похибки при вимірюванні опору постійному струму не перевищують значень:

- при Rк = 1 кОм і ціною одиниці молодшого разряда1 мОм - 0,005 + 0,002;

- при Rк = 10 кОм і ціною одиниці молодшого разряда10 мОм - 0,005 + 0,002;

- при Rк = 100 кОм і ціною одиниці молодшого разряда100 мОм - 0,01 + 0,002;

- при Rк = 1 МОм і ціною одиниці молодшого разряда1 Ом - 0,01 + 0,002;

- при Rк = 10 МОм і ціною одиниці молодшого разряда100 Ом - 0,01 + 0,002;

- при Rк = 100 МОм і ціною одиниці молодшого разряда1 кОм - 0,15 + 0,05;

- при Rк = 1 ГОм і ціною одиниці молодшого разряда100 кОм - 5 + 0,05.

 

Максимальне значення сили постійного струму I, що протікає через вимірювані опору Rк, в нормальних умовах застосування В7-79 дорівнює значенням:

- при Rк = 1 кОм - 0,5 мА;

- при Rк = 10 кОм - 50 мкА;

- при Rк = 100 кОм - 5 мкА;

- при Rк = 1 МОм - 0,5 мкА;

- при Rк = 10 МОм - 50 нА;

- при Rк = 10 МОм - 50 нА;

- при Rк = 1 ГОм - 5 нА.

 

Максимальне значення напруги постійного струму на розімкнутих вимірювальних гніздах вольтметра В7-79 на діапазонах вимірювань з кінцевими значеннями Rк = 1 кОм; 10 кОм; 100 кОм; 1 МОм; 10 МОм; 100 МОм і 5 В на діапазоні вимірювання з кінцевим значенням Rк = 1 ГОм - 0,5 В.

Похибка визначення - не більше ±1%.

 

Діапазон частоти сигналу з напругою на вході від 20 мВ до 750 В - від 10 Гц до 1 МГц.

Похибка вимірювання частоти сигналу - ±(0,1% fх + 1 Гц).

 

Час вимірювання приладом В7-79:

- напруги постійного і змінного струму та сили постійного струму - не більше 500 мс;

- сили змінного струму і опору постійному струму (до 10 МОм включно) - не більше 2000 мс;

- опору постійному струму (100 МОм і 1 ГОм) - не більше 6000 мс.

 

Межі додаткової похибки вольтметра В7-79 при зміні температури навколишнього повітря на кожні 10° С в інтервалі робочих температур від плюс 5° С до плюс 40° С не перевищують половини значень межі допустимої основної похибки при міжповірочному інтервалі 12 міс.

Вольтметр забезпечує безперервну роботу при живленні від електричної мережі напругою від 198 В до 242 В частотою (50 ± 0,5) Гц при збереженні своїх технічних характеристик у межах норм протягом часу - не менше 24 ч.

Вольтметр В7-79 забезпечує швидкості обміну інформацією - 300 біт/с; 600 біт/с; 1200 біт/с; 2400 біт/с; 4800 біт/с; 9600 біт/с; 19200 біт/с; 38400 біт/с.

Середнє напрацювання на відмову вольтметра - не менше 15 000 год.

Гамма-процентний ресурс вольтметра при довірчій ймовірності γ = 95% - не менше 15 000 год.

Середній час відновлення робочого стану вольтметра В7-79 - не більше 4 год.

Габаритні розміри В7-79 - 78×160×36,5 мм.

Маса - не більше 5 кг.

 

Умови експлуатації В7-79:

 

Нормальні умови застосування:

Температура навколишнього повітря - 20±5° С.

Відносна вологість повітря - від 30% до 80%.

Атмосферний тиск - від 630 мм. рт. ст. до 795 мм. рт. ст.

 

Робочі умови застосування:

Температура навколишнього повітря - від +5° С до +40° С.

Відносна вологість повітря при температурі +25° С - не більше 80%.

Атмосферний тиск - від 630 мм. рт. ст. до 800 мм. рт. ст.

Потужність, споживана вольтметром від мережі живлення при максимальній напрузі, не перевищує 20 В·А.

 

Особливості В7-79

 

Формат індикації - 6½ розрядів.

Висока точність вимірювань всіх фізичних величин.

7 вимірювальних функцій: DCV, DCI, ACV, ACI, VRF, R, F.

Розширені частотний і динамічний діапазони.

Широкосмуговий діапазон вимірювання напруги - від 10 кГц до 1,5 ГГц.

Світлодіодне табло з розміром цифр 14×4,7 мм.

Матричний чотирирядковий ЖК дисплей з підсвічуванням.

Калібрування за зовнішніми заходами на всіх діапазонах при вимірюванні всіх фізичних величин з передньої панелі або автоматично у складі АІС.

9 програм обробки результатів вимірювань.

4 допоміжні управлінські програми.

Інтерфейс RS-232C.

Швидкодія - 500 мс.

Звуковий аналізатор.

Підвищена надійність.

Автотестування.

Фотографії на: В7-79

В7-79 фотографія приладу.
В7-79 фотографія приладу.