Шановні клієнти. Всі радіовимірювальні прилади: генератори, осцилографи, вольтметри, частотоміри, вимірювачі, аналізатори, фазометри, установки та інші проходять повний цикл передпродажної підготовки:
    • переперевірка і калібрування на повірочних установках;
    • комплектація ЗІПом (кабелі, перехідники, ремонтні плати, з/ч);
    • комплектація технічною документацією (ІЕ, ТО, ФО, альбом схем, паспорт);
    • пломбування, нанесення гарантійних наклейок та надійне пакування.
    Це все входить у вартість приладів.
    Увага! На вторинному ринку можуть бути присутні прилади з неліквідів або ізолятора браку: неробочі, некомплектні, без передпродажної підготовки і гарантійних зобов'язань. Вони не відповідають заявленим метрологічним характеристикам і не можуть застосовуватися ні у виробництві, ні у вимірювальних лабораторіях.
    На ВСЕ обладнання придбане в ПП «Західприлад» надається повне гарантійне обслуговування протягом 18 місяців.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Радіовимірювальні прилади >> вольтметри (В2-, В3-, В4-, В7-, В8-, В9-, Ф та інші) >> вольтметри В7

В7-41

3 999 грн.   3 449 грн.
7 999 руб.   6 899 руб.
в наявності:
6 штук

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Вольтметр В7-41 універсальний цифровий (В741, В-7-41, В 7 41, b7-41, В-741, В 741, b741, b-7-41, b 7 41, b-741, b 741)
    Вольтметр В7-41 універсальний цифровий призначений для вимірювання основних електричних величин: напруги та сили постійного і змінного струму, а також опору постійному току.
 
    Технічні характеристики приладів вольтметри В7-41 універсальні цифрові:
 
    Робочі умови експлуатації:
    Живлення
    - Від мережі 220В±22В частотою 50Гц±0,5Гц;
    - Від батареї напругою 9В типу "Крона ВЦ" або "Корунд";
    - Відносна вологість до 80% при температурі до 298К (+25°С);
    - Навколишня температура - від 273К до 313К (від 0ºС до +40°С);
    Прилад вольтметр В7-41 універсальний цифровий забезпечує вимірювання напруги, опору і сили струму в нормальних умовах відповідно до даних, наведених у таблиці 1;
    Прилад вимірює середньовипрямлене значення змінної напруги, а проградуйований в середньоквадратичних значеннях.
    Примітки
    - Загальне гніздо приладу допускає щодо ЗЕМЛІ напруга постійного або змінного струму не більш 500В;
    - Постійна складова напруги при вимірі напруги змінного струму допускається не більше 400В;
 
    Таблиця 1 Параметри вимірювання приладом вольтметр В7-41 універсальний цифровий напруги, опору і сили струму в нормальних умовах
 
Вимірювальна
величина
Діапазон вимірюваних величин, В, кОм, мА
Межі вимірювань
Межі основної похибки,%
Примітка
Напруга постійного струму
10-4-103
200мВ, 2В, 20В, 200В, 1000В
±[0,2+0,1(Uп/Uх-1)]
 
Напруга змінного струму частотою 20Гц-40Гц
10-4-750
200мВ, 2В, 20В, 00В, 750В
±[2,0+0,25(Uп/Uх-1)]
Кг ≤2%
Напруга змінного струму частотою 40Гц-5кГц
10-4-750
200мВ, 2В, 20В, 200В, 750В
±[0,8+0,2(Uп/Uх-1)]
Кг ≤0,8%
Напруга змінного струму частотою 5кГц-20кГц
10-4-750
200мВ, 2В, 20В, 200В
±[1,5+0,25(Uп/Uх-1)]
Кг ≤1,5%
750В
±[4,0+0,25(Uп/Uх-1)]
Кг ≤4,0%
Напруга змінного струму частотою 20кГц-100кГц
10-4-200
200мВ, 2В, 20В, 200В
±[4,0+0,5(Uп/Uх-1)]
Кг ≤4,0%
Опір постійному струму
10-4-2∙104
200 Ом
±[0,4+0,15(Rп/Rх-1)]
 
2 кОм, 20 кОм,200 кОм, 2 МОм
±[0,2+0,1(Rп/Rх-1)]
20 МОм
±[1,0+0,2(Rп/Rх-1)]
Сила постійного струму
10-4-104
200мкА, 2мА, 20мА, 200мА, 2А
±[0,4+0,1(Iп/Iх-1)]
 
10А
±[1,0+0,1(Iп/Iх-1)]
Сила змінного струму частотою 20Гц-40Гц
10-4-104
200мкА, 2мА, 20мА, 200мА, 2А
±[2,0+0,25(Iп/Iх-1)]
Кг ≤2%
10А
±[2,5+0,25(Iп/Iх-1)]
Кг ≤2,5%
Сила змінного струму частотою 40Гц-1кГц
10-4-104
200мкА, 2мА, 20мА, 200мА, 2А
±[1,0+0,2(Iп/Iх-1)]
Кг ≤1,0%
10А
±[1,5+0,2(Iп/Iх-1)]
Кг ≤1,5%
Сила змінного струму частотою 1кГц-5кГц
104-2∙103
200мкА, 2мА, 20мА, 200мА, 2А
±[1,0+0,2(Iп/Iх-1)]
Кг ≤1,0%
Сила змінного струму частотою 5кГц-10кГц
10-4-2∙102
200мкА, 2мА, 20мА, 200мА
±[2,0+0,25(Iп/Iх-1)]
Кг ≤2%
 
де Кг - коефіцієнт гармонік; Ux, Rx, IХ - покази приладу або номінальне значення мір (при повірці) напруги, опору, сили струму; Un, Rn, In - межі вимірювання напруги, опору, сили струму (Un для межі 1000В постійного струму і 750В змінного струму рівна 2000В, In для межі 10А рівна 20А);
    Межа допустимої додаткової похибки вимірювання приладом вольтметр В7-41 універсальний цифровий (зміна показів) при зміні температури навколишнього повітря від нормальних до граничних значень в робочому діапазоні температур не перевищує половини межі допустимої основної похибки на кожні 10К;
    Вхідна активний опір приладу:
    - 10 МОм±0,1 МОм - при вимірі напруги постійного струму;
    - 1 МОм±0,1 МОм - при вимірі напруги змінного струму;
    Вхідна ємність приладу вольтметр В7-41 універсальний цифровий при вимірі напруги змінного струму не перевищує 100пФ;
    Сила вхідного струму приладу при вимірюванні напруги постійного струму не перевищує 0,1мА;
    Максимальне значення падіння напруги на вимірюваному приладом вольтметр В7-41 універсальний цифровий опір не перевищує 5,5В;
    Прилад витримує протягом 1 хвилини перевантаження напругою і силою постійного і змінного струму відповідно до таблиці 2;
    Прилад забезпечує ослаблення зовнішніх перешкод частотою 50Гц ± 0,5 Гц при вимірюванні напруги постійного струму:
    - Нормального вигляду не менше 40дБ при рівні перешкоди, що не перевищує межі вимірювання Un і не більше 100В;
    - Загального виду не менше 60дБ при несиметрії входу 1 кОм, при напрузі перешкоди не більше 250В;
    Прилад вольтметр В7-41 універсальний цифровий забезпечує безперервну звукову індикацію при вимірі опору менше 200 Ом;
    Прилад забезпечує візуальну індикацію розряду батареї, полярності вимірюваної напруги і сили струму, а також виходу за межу вимірювання за винятком старших меж вимірювання напруги і сили постійного і змінного струму; 

    Таблиця 2 Перевантаження, які витримує прилад вольтметр В7-41 універсальний цифровий протягом 1 хвилини напругою і силою постійного і змінного струму 

Рід роботи
Межа вимірювання
Перевантаження
Постійна напруга

Змінна середньоквадратична напруга

Величина
Індикація
Величина
Індикація

Вимірювання напруги постійного струму

200кВ
350В
Візуальна, звукова
350В
Візуальна,
звукова
2В, 20В, 200В
1200В
Візуальна, звукова
840В
Візуальна,
звукова
1000В
1200В
-
840В
-

Вимірювання напруги змінного струму

200мВ, 2В
400В
-
100В
Візуальна,
звукова
20В, 200В
400В
-
900В
Візуальна,
звукова
750В
400В
-
900В
-

Вимірювання опору постійному струму

200 Ом 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм, 20 МОм

100В
Звукова
100В
Звукова

Вимірювання сили постійного струму

200мкА, 2мА, 20мА, 200мА

-
-
-
-
-
-
-
-
10А
-
-
-
-
 
Рід роботи
Межа вимірювання
Перевантаження
Постійний струм
Змінний струм
Величина
Індикація
Величина
Індикація

Вимірювання напруги постійного струму

200кВ
-
-
-
-
2В, 20В, 200В
 
 
 
 
1000В
-
-
-
-

Вимірювання напруги змінного струму

200мВ, 2В
 
 
 
 
20В, 200В
 
 
 
 
750В
 
 
 
 

Вимірювання опору постійному струму

200 Ом 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм, 20 МОм

-
-
-
-

Вимірювання сили постійного струму

200мкА, 2мА, 20мА, 200мА

Візуальна, звукова
-
Візуальна, звукова
 
10А
20А (10с)
-
20А (10с)
-

 

    Час вимірювання приладом вольтметр В7-41 універсальний не перевищує:

 

    - 2с - при вимірюванні напруги і сили постійного струму;
    - 6с - при вимірюванні напруги і сили змінного струму та опору постійному струму на межах 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм;
    - 20с - під час вимірювань опору постійному струму на межі 20 МОм;
    Електрична ізоляція між мережевими колами підключеного мережевого джерела живлення приладу вольтметр В7-41 універсальний і загальним гніздом витримує протягом 1 хвилини без пробою в нормальних умовах випробувальну напругу змінного струму частоти 50Гц, середньоквадратичне значення якого дорівнює 3000В;
    Електричний опір ізоляції мережевих кіл підключеного мережевого джерела живлення щодо спільного гнізда приладу має бути в нормальних умовах не менше 20 МОм, при температурі +40°С і відносній вологості повітря не більше 80% не менше 5 МОм;
    Прилад вольтметр В7-41 універсальний забезпечує свої технічні характеристики в межах норм, встановлених в ТУ, після закінчення часу встановлення робочого режиму, рівного 1 хвилині;
    Прилад допускає безперервну роботу в робочих умовах протягом часу не менше 24 годин при збереженні своїх технічних характеристик у межах норм, встановлених в ТУ;
    Прилад вольтметр В7-41 універсальний зберігає свої технічні характеристики в межах норм, встановлених ТУ, при живленні від батареї напругою 6В-9В або від мережі змінного струму напругою 220В±22В, частотою 50Гц±0,5Гц і вмістом гармонік до 5%;
    Потужність, споживана приладом від мережі живлення при номінальному напрузі не перевищує 5В∙А; струм, споживаний від батареї не перевищує 8мА;
    Напруга індустріальних радіоперешкод, створюваних приладом, не перевищує 66дБ на частотах від 150кГц до 30МГц;
    Напрацювання на відмову приладу вольтметр В7-41 універсальний - не менше 30000 годин;
    Габаритні розміри, не більше:
    - Приладу - 50х90х178мм;
    - Транспортної тари - 200x330x400мм;
    Маса приладу вольтметр В7-41 універсальний без джерела живлення - не більше 0,5кг;
    Маса приладу з транспортною тарою - не більше 7кг;
    Маса приладу вольтметр В7-41 універсальний з джерелом живлення - не більше 0,7кг.

Фотографії на: В7-41

В7-41 фотографія приладу.
В7-41 фотографія приладу.
В7-41 вигляд панелі приладу.
В7-41 вигляд панелі приладу.
В7-41 вигляд збоку №1.
В7-41 вигляд збоку №1.
В7-41 вигляд збоку №2.
В7-41 вигляд збоку №2.
В7-41 вигляд збоку №3.
В7-41 вигляд збоку №3.
В7-41 вигляд знизу.
В7-41 вигляд знизу.