Шановні клієнти. Всі радіовимірювальні прилади: генератори, осцилографи, вольтметри, частотоміри, вимірювачі, аналізатори, фазометри, установки та інші проходять повний цикл передпродажної підготовки:
    • переперевірка і калібрування на повірочних установках;
    • комплектація ЗІПом (кабелі, перехідники, ремонтні плати, з/ч);
    • комплектація технічною документацією (ІЕ, ТО, ФО, альбом схем, паспорт);
    • пломбування, нанесення гарантійних наклейок та надійне пакування.
    Це все входить у вартість приладів.
    Увага! На вторинному ринку можуть бути присутні прилади з неліквідів або ізолятора браку: неробочі, некомплектні, без передпродажної підготовки і гарантійних зобов'язань. Вони не відповідають заявленим метрологічним характеристикам і не можуть застосовуватися ні у виробництві, ні у вимірювальних лабораторіях.
    На ВСЕ обладнання придбане в ПП «Західприлад» надається повне гарантійне обслуговування протягом 18 місяців.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Радіовимірювальні прилади >> вольтметри (В2-, В3-, В4-, В7-, В8-, В9-, Ф та інші) >> вольтметри В7

В7-40/2 Вольтметр В7-40/2 універсальний цифровий.

В7-40/2

33 499 грн.
66 999 руб.
в наявності:
2 штуки

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Вольтметр В7-40/2 універсальний цифровий (В740/2, В-7-40/2, В 7 40/2, b7-40/2, В-740/2, В 740/2, b740/2, b-7-40/2, b 7 40/2, b-740/2, b 740/2)
    Вольтметр В7-40/2 універсальний цифровий призначений для вимірювання постійної і змінної напруг, сили постійного і змінного струмів та електричного опору, а також для зв'язку з цифродрукуючим пристроєм (ЦДП) та дистанційним керуванням (ДК). Застосовуються для забезпечення вимірювань при налаштуванні, перевірці та експлуатації різної радіоелектронної апаратури та допускають використання їх як автономно так і в складі інформаційно-вимірювальних систем.
    В7-40/2 може застосовується в опалюваних приміщеннях та будівлях.
 
    Технічні характеристики приладів вольтметри В7-40/2 універсальні цифрові:
 
    Вольтметр призначений для роботи від мережі змінної напруги 220В±22В, частотою 50Гц±0,5Гц з вмістом гармонік до 5% і напруги 220В±11В, частотою 400Гц±10Гц з вмістом гармонік до 5%;
    Температура навколишнього повітря - від 5ºС до 40ºС;
    Відносна вологість повітря 98% при температурі 25ºС;
    Вольтметр В7-40/2 забезпечує вимірювання постійної напруги позитивної та негативної полярностей значенням - від 0,01мВ до 1000В і має межі вимірювань 200мВ; 2В; 20В; 200В; 2000В;
    Межі допускаються значень основної похибки вольтметра при вимірюванні постійної напруги:
    - ±[0,05+0,02(Uк/U-1)]% на межах 200мВ; 2В;
    - ±[0,1+0,02(Uк/U-1)]% на межах 20В; 200В; 2000В,
    де Uк - кінцеве значення встановленої межі вимірювань; U - значення вимірюваної напруги на вході;
    В7-40/2 витримує на всіх межах вимірювань, крім границь 200В та 2000В протягом 1 хвилини напругу, рівну кінцевому значенню найближчої більшої межі вимірювань. Вольтметр витримує протягом 1 хвилини на межі 200В напругу 1000В, на межі 2000В - напругу 1200В;
    Вхідний опір вольтметра при вимірюванні постійної напруги дорівнює 10 МОм±0,1 МОм на всіх межах вимірювань;
    Вхідний опір високовольтного дільника напруги ДНВ дорівнює 500 МОм±25 МОм;
    При вимірі постійної напруги коефіцієнт придушення перешкоди нормального вигляду вольтметра на частоті перешкод 50Гц, 400Гц - не менше 40дБ;
    При вимірі постійної напруги коефіцієнт придушення перешкоди загального вигляду постійної напруги вольтметра В7-40/2 - не менше 90дБ при опорі небалансу 1 кОм;
    Вольтметр забезпечує вимірювання середнього квадратичного значення змінної напруги довільної форми від 2мВ до 200В в діапазоні частот від 20Гц до 100кГц, понад 200В до 500В в   діапазоні частот від 20Гц до 5кГц і має межі вимірів: 200мВ; 2В; 20В; 200В; 2000В. Коефіцієнт амплітуди вимірюваної напруги Ка≤3, при цьому максимальне значення напруги на вході вольтметра допускається не більше 1000В;
    Межі допустимих значень основної похибки В7-40/2 при вимірюванні змінної напруги довільної форми при значеннях вимірюваної напруги від 0,01Uк до Uк рівні:
    - ±[1+0,1(Uк/U-1)]% в діапазоні частот 20Гц-40Гц;
    - ±[0,6+0,1(Uк/U-1)]% в діапазоні частот 40Гц-10кГц;
    - ±[1+0,1(Uк/U-1)]% в діапазоні частот 10кГц-20кГц;
    - ±[5+0,15(Uк/U-1)]% в діапазоні частот 20кГц-50кГц;
    - ±[10+0,4(Uк/U-1)]% в діапазоні частот 50кГц-100кГц;
    на межах вимірювань 200мВ; 2В; 20В; 200В;
    - ±[1+0,1(Uк/U-1)]% в діапазонах частот 20Гц-40Гц і 1кГц-5кГц;
    - ±[0,6+0,1(Uк/U-1)]% в діапазоні частот 40Гц-1кГц;
    на межі вимірювань 2000В,
    де Uк - кінцеве значення встановленої межі вимірювань; U-значення вимірюваної напруги на вході;
    Вольтметр В7-40/2 з дільником змінної напруги ДПН забезпечує вимірювання середнього квадратичного значення змінної напруги довільної форми з коефіцієнтом амплітуди Ка<3 від 500В до 1000В в діапазоні частот від 20Гц до 1кГц, при цьому максимальне значення напруги на вході дільника допускається не більше 3000В4
    Показання вольтметра відповідають 0,001UДПН,
    де UДПН - значення вимірюваної напруги на вході дільника змінної напруги ДПН;
    Межі допустимих значень основної похибки вольтметра В7-40/2 з дільником змінної напруги ДПН при вимірюванні середнього квадратичного значення змінної напруги довільної форми:
    - ±[1+0,1(Uк/U-1)]% в діапазоні частот 20Гц-40Гц;
    - ±[1+0,1(Uк/U-1)]% в діапазоні частот 40Гц-1кГц,
    де Uк - кінцеве значення встановленої межі вимірювань вольтметра; U = 0,001ДПН;
    Вхідний опір В7-40/2 при вимірюванні змінної напруги дорівнює 1 МОм±0,1 МОм.
    Вхідна шунтуюча ємність не більше 50пФ, похибка вимірювання ємності не більш ±5%;
    Вхідний опір ВЧ пробника на частоті 50кГц - не менше 150 кОм;
    Вхідна шунтуюча ємність не більше 5пФ. Похибка вимірювання вхідного опору і вхідної ємності не більш ± 10%;
    Вольтметр В7-40/2 забезпечує вимірювання сили постійного струму від 0,01мкА до 2000мА (з шунтом "10А" - до 10А) і має межі вимірів: 200мкА; 2мА; 20мА; 200мА; 2000мА;
    Межі допустимих значень основної похибки вольтметра при вимірюванні сили постійного струму:
    - ±[0,2+0,02(Iк/I-1)]% на всіх межах вимірювань,
    де Iк - кінцеве значення встановленої межі вимірювань; I - значення сили вимірюваного постійного струму на вході;
    - ±[0,4+0,02(Iк/I-1)]% з шунтом «10А»,
    де Iк - кінцеве значення вимірюваної вольтметром з шунтом сили постійного струму рівне 10А; I - значення сили вимірюваного постійного струму на вході, А;
    Вольтметр В7-40/2 забезпечує вимірювання середнього квадратичного значення сили змінного струму довільної форми від 2мкA до 200мA в діапазоні частот 40Гц-20кГц, а також понад 200мА до 2000мА (з шунтом "10А" - до 10А) в діапазоні частот 40Гц-2кГц і має межі вимірів: 200мкА; 2мА; 20мА; 200мА; 2000мА;
    Межі допустимих значень основної похибки при вимірюванні середнього квадратичного значення сили змінного струму довільної форми при значеннях вимірюваного струму від 0,01Iк до Iк:
    - ±[1+0,1(Iк/I-1)]% в діапазоні частот 40Гц-10кГц;
    - ±[2+0,1(Iк/I-1)]% в діапазоні частот 10кГц-20кГц на межах вимірювань 200мкА; 2мА; 20мА; 200мА;
    - ±[1+0,02(Iк/I-1)]% в діапазоні частот 40Гц-2кГц на межі вимірі 2000мА і з шунтом 10А,
    де Iк - кінцеве значення встановленої межі вимірі (для вольтметрів з шунтом Iк = 10А); I - значення сили вимірюваного змінного струму на вході;
    Вольтметр В7-40/2 забезпечує вимірювання електричного опору від 0,01 Ом до 20 МОм і має межі вимірювань: 200 Ом; 2 кОм; 20 кОм; 200 кОм; 2000 кОм; 20 МОм;
    Межі допустимих значень основної похибки вольтметра при вимірюванні електричного опору:
    - ±[0,15+0,05(Rк/R-1)]% на межах 200 Ом; 2 кОм; 20 кОм; 200 кОм; 2000 кОм;
    - ±[0,5+0,1(Rк/R-1)]% на межі 20 МОм,
    де Rк - кінцеве значення встановленої межі вимірювань; R - значення вимірюваного електричного опору на вході;
    Сила постійного струму, що протікає через вимірюваний опір, дорівнює значенням, зазначеним у таблиці 3;
 
    Таблиця 3 Сила постійного струму, що протікає через вимірюваний опір
Межа вимірювання опору
Значення сили струму
200 Ом
1мА±0,05мА
2 кОм
1мА±0,05мА
20 кОм
1мкА±0,05мкА
200 кОм
1мкА±0,05мкА
2000 кОм
1мкА±0,05мкА
20 МОм
1нА±0,05нА
 
    Максимальне значення постійної напруги на вимірюваному опорі (напруга на відкритих гніздах) не більше 10В. Похибка вимірювання напруги не більш +5%;
    Вольтметр В7-40/2 з вимірювальним кабелем К1 вимірює постійну напругу від 0,01мВ до 40В і середнє квадратичне значення змінної напруги довільної форми з коефіцієнтом амплітуди Ка≤З   від 2МВ до 40В в діапазоні частот 20Гц-100кГц;
    Вольтметр зберігає свої технічні характеристики в межах норм, встановлених ТУ, при живленні його від мережі змінного струму напругою 220В±22В, частотою 50Гц±0,5Гц з вмістом гармонік до 5% і напругою 220В±11В, частотою 400Гц±10Гц з вмістом гармонік до 5%;
    Потужність, споживана В7-40/2 від мережі живлення при номінальній напрузі, не перевищує 30В∙А. Похибка вимірювання споживаної потужності не більш ±5%;
    Напрацювання на відмову не менше 8000 годин. Органи багаторазового управління та регулювання забезпечують 30000 циклів перемикань;
    Гамма-процентний ресурс вольтметра В7-40/2 - не менше 10000 годин при γ = 90%;
    Гамма-процентний термін служби не менше 10 років при γ = 90%;
    Середній час відновлення не більше 10 годин;
    Імовірність відсутності прихованих відмов не менше 0,95 за міжповірочний інтервал 12 місяців при середньому коефіцієнті використання 0,04;
    Габаритні розміри вольтметра - 304х80х320мм;
    Маса В7-40/2 - не більше 5,5кг.