Шановні клієнти. Всі радіовимірювальні прилади: генератори, осцилографи, вольтметри, частотоміри, вимірювачі, аналізатори, фазометри, установки та інші проходять повний цикл передпродажної підготовки:
    • переперевірка і калібрування на повірочних установках;
    • комплектація ЗІПом (кабелі, перехідники, ремонтні плати, з/ч);
    • комплектація технічною документацією (ІЕ, ТО, ФО, альбом схем, паспорт);
    • пломбування, нанесення гарантійних наклейок та надійне пакування.
    Це все входить у вартість приладів.
    Увага! На вторинному ринку можуть бути присутні прилади з неліквідів або ізолятора браку: неробочі, некомплектні, без передпродажної підготовки і гарантійних зобов'язань. Вони не відповідають заявленим метрологічним характеристикам і не можуть застосовуватися ні у виробництві, ні у вимірювальних лабораторіях.
    На ВСЕ обладнання придбане в ПП «Західприлад» надається повне гарантійне обслуговування протягом 18 місяців.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Радіовимірювальні прилади >> вольтметри (В2-, В3-, В4-, В7-, В8-, В9-, Ф та інші) >> вольтметри В3

В3-60

28 499 грн.
56 999 руб.
в наявності:
2 штуки

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Вольтметр В3-60 змінного струму цифровий (B3 60, В360, Вз-60, b3-60, b3 60, b360)
    Вимірювання змінної напруги гармонійної форми від 10мкВ до 1000В.
    Область частот от 20Гц до 100кГц.
    Основна похибка вимірювання ±0,035% (до 1В), ±0,05% (до 10, 100, 1000В), ±0,06% (до 100мВ), ±0,2% (до 10мВ).
    Вх. опір (1±0,1)МОм.
    Вх. ємність 100пФ.
    Габарити 493х98х480мм, масса 10кг.
 
    Вольтметр В3-60 змінного струму призначений для вимірювання змінної напруги гармонійної форми за допомогою середньовипрямленного перетворення в лабораторних і цехових умовах. Покази приладу і вихідна постійна напруга приладу дорівнюють або пропорційні середньоквадратичним значенням вимірюваної напруги.
    Вольтметри В3-60 змінного струму мають цифрову індикацію результату вимірювання і аналоговий вихід.
    Вольтметр змінного струму В3-60 з блоком сполучення до В3-60 (надалі - прилад із блоком, сполучення) забезпечує підключення до каналу загального користування (КЗК).
    Робочі умови експлуатації приладу:
    температура навколишнього повітря від 5 до 40 °С;
    відносна вологість повітря до 90% при температурі 30 ° С;
    атмосферний тиск від 86 до 106 кПа (від 645 до 795 мм рт.ст.);
    напруга живильної мережі (220±22) В, частотою (50±0,5) Гц і вмістом гармонік до 5%.
 
    Технічні дані
 
    Діапазон вимірюваних приладом напруг від 10мкВ до 1000В перекривається піддіапазоном з верхніми межами 10мВ, 100мВ; 1В, 10В, 100В, 1000В.
    Нормальна область частот вимірюваних приладом змінних напруг від 400Гц до 10кГц, крім піддіапазону 10 мВ, для якого нормальна область частот від 400Гц до 2МГц. Робоча область частот від 20 Гц до 100 кГц.
    Статична характеристика перетворення приладу Вольтметр В3-60 змінного струму обчислюється за формулою
    К = U вих/U = К Н (1 + δ/100), (1)
    де К - статична характеристика перетворення приладу; U вих - вихідна постійна напруга приладу в В;
    U – середньоквадратичне значення вхідної змінної напруги в В;
    Кн - номінальна статична характеристика перетворення приладу, що дорівнює 100; 10; 1; 0,1; 0,01; 0,001 на піддіапазонах про верхніми межами 10, 100 мВ; 1, 10, 100, 1000В відповідно; δ - похибка перетворення приладі в %.
    Похибка статичної характеристики перетворення (похибка вихідної напруги) проділу Вольтметр В3-60 змінного струму не перевищує значень границі допустимої похибки приладу.
    Основна похибка приладу не перевищує значень, що обчислюються за формулами:
    δд =±[0,035 · 0,005 (Uk/Un-1)] (2)
    на піддіапазоні 1 В;
    δд =±[0,05 · 0,005 (Uk/Un-1)] (3)
    на піддіапазонах 10В, 100В і 1000 В;
    δд =±[0,06 · 0,02 (Uk/Un-1)] (4)
    на піддіапазоні 100 мВ;
    δд =±[0,2 · 0,1 (Uk/Un-1)] (5)
    на піддіапазоні 10 мВ,
    де δ д - Межа допустимої основної похибки приладу в %;
    Uk - кінцеве значення встановленого піддіапазону вимірювань в В; Un - покази приладу в В.
    Похибка приладу Вольтметр В3-60 змінного струму в робочій області частот не перевищує значень, що обчислюються за формулами, наведеними в табл.1.
    Додаткова похибка приладу, викликана зміною температури навколишнього повітря від нормальної до будь-якої температури в межах робочої області температур в нормальній і робочої  обліт частот не перевищує значення межі допустимої похибки приладу на кожні 10 °С зміни температур.
 
    Таблиця 1.
Піддіапазон вимірювання, В
Межі допустимої похибки,%, на частоті
Від 20 до 100Гц
Понад 100 до 400Гц
Понад 2 до 10 кГц
0,01
±[0,3+0,2(Uk/ Un-1)]
±[0,3+0,1(Uk/ Un-1)]
±[0,25+0,1(Uk/ Un-1)]
0,1
±[0,1+0,05(Uk/ Un-1)]
±[0,1+0,05(Uk/ Un-1)]
-
1
±[0,08+0,04(Uk/ Un-1)]
±[0,05+0,02(Uk/ Un-1)]
-
10,1
±[0,08+0,04(Uk/ Un-1)]
±[0,06+0,02(Uk/ Un-1)]
-
1000
±[0,1+0,04(Uk/ Un-1)]
±[0,1+0,2(Uk/ Un-1)]
-
 
Піддіапазон вимірювання, В
Межі допустимої похибки,%, на частоті
Понад 10 до 20 кГц
Понад 20 до 100 кГц
0,01
±[0,5+0,1(Uk/ Un-1)]
±[0,5+0,2(Uk/ Un-1)]
0,1
±[0,2+0,02(Uk/ Un-1)]
±[0,2+0,05(Uk/ Un-1)]
1
±[0,05+0,02(Uk/ Un-1)]
±[0,06+0,03(Uk/ Un-1)]
10,1
±[0,08+0,02(Uk/ Un-1)]
±[0,1+0,03(Uk/ Un-1)]
1000
±[0,1+0,02(Uk/ Un-1)]
±[0,1+0,03(Uk/ Un-1)]
 
    Примітка. Uk - кінцеве значення встановленого піддіапазону вимірювань;
    Un - покази приладу в В.
 
    Похибка приладу Вольтметр В3-60 змінного струму, при підвищеній вологості в межах робочих умов застосування, не перевищує 2,5 значення межі допустимої основної похибки.
    Короткочасна нестабільність показу приладу протягом 10 хв дорівнює не більше 0,1 межі допустимої похибки відповідного піддіапазону виміру, за умови збереження за цей час нормальних умов.
    Пульсація вихідної напруги приладу не перевищує 3 мВ.
    Час встановлення показу приладу з моменту подачі вхідної напруги і при переході про одного піддіапазону на інший не перевищує 10 с.
    Вхідний опір приладу дорівнює (1±0,1) МОм.
    Вхідна ємність не перевищує 100 пФ. Ємність кабелю не перевищує 80 пФ.
    Вихідний опір аналогового виходу приладу дорівнює (1±0,1) кОм.
    Вольтметр В3-60 змінного струму зберігає свої технічні характеристики в межах норм, встановлених ТУ, після впливу протягом 1 хв випробувального напруги 10 В на піддіапазонах 10, 100 мВ; 1 В і 1100 В на піддіапазонах 10В, 100В, 1000В.
    Прилад забезпечує свої технічні характеристики в межах норм, встановлених ТУ, після закінчення часу встановлення робочого режиму 1год.
Вольтметр В3-60 змінного струму зберігає свої технічні характеристики в межах норм, встановлених ТУ, при живленні його від мережі змінного струму напругою (220±22) В, частотою (50±0,5) Гц.
    Потужність, споживана приладом від мережі при номінальній напрузі, не перевищує 34 ВА.
    Потужність, споживана блоком сполучення при номінальній напрузі, не перевищує 16 ВА.
    Прилад допускає безперервну роботу в робочих умовах протягом 8 годин на добу при збереженні своїх технічних характеристик у межах норм, встановлених ТУ.
    Забезпечуються нормальні режими напівпровідникових приладів, електрорадіоелементів в межах норм стандартів і ТУ на них.
    Примітка. Час безперервної роботи не включає в себе час встановлення робочого режиму приладу.
    Вольтметр В3-60 змінного струму забезпечує свої технічні характеристики в межах норм, встановлених ТУ, при впливі амплітуди змінного магнітного поля частотою, що дорівнює частоті мережі живлення, напруженістю до 8 Ана піддіапазонах 10 і 100 мВ і напруженістю до 80 А/м на інших піддіапазонах.
    Вольтметр В3-60 змінного струму забезпечує можливість дистанційного управління (ДУ) і вихід на цифровий друкуючий пристрій (ЦДП) в паралельному двійково-десятковому коді.
    Прилад з блоком спряження забезпечує інтерфейсні функції, наведені в табл.2.
 
    Таблиця 2
Найменування Функції
Позначення
Синхронізація джерела
СИI
Синхронізація прийому
СПІ
Джерело
И5
Приймач
П4
Запит на обслуговування
ЗО
Дистанційне місцеве управління
ДМІ
Паралельне опитування
ОПО
Очищення пристрої
СБО
Запуск пристрої
ЗПІ
Контролер
КО
 
    Маса приладу Вольтметр В3-60 змінного струму не перевищує 10 кг; маса приладу з ящиком не перевищує 12 кг;
    маса приладу з транспортною тарою не перевищує 42 кг;
    маса блоку сполучення не перевищує 7 кг;
    маса блоку сполучення з ящиком не перевищує 9 кг;
    маса приладу і блоку сполучення з ящиком не перевищує 50 кг.
 
    Габаритні розміри приладу Вольтметр В3-60 змінного струму не перевищують 493x96x480 мм;
    габаритні розміри блоку сполучення не перевищують 493x98x480
    негабаритні розмір транспортної тари не перевищують 502x1084x788 мм.

Фотографії на: В3-60

В3-60 фотографія вольтметра.
В3-60 фотографія вольтметра.
В3-60 вигляд спереду.
В3-60 вигляд спереду.
В3-60 вигляд збоку.
В3-60 вигляд збоку.
В3-60 вигляд ззаду.
В3-60 вигляд ззаду.
В3-60 вигляд зверху.
В3-60 вигляд зверху.
В3-60 вигляд знизу.
В3-60 вигляд знизу.