Шановні клієнти. Всі радіовимірювальні прилади: генератори, осцилографи, вольтметри, частотоміри, вимірювачі, аналізатори, фазометри, установки та інші проходять повний цикл передпродажної підготовки:
    • переперевірка і калібрування на повірочних установках;
    • комплектація ЗІПом (кабелі, перехідники, ремонтні плати, з/ч);
    • комплектація технічною документацією (ІЕ, ТО, ФО, альбом схем, паспорт);
    • пломбування, нанесення гарантійних наклейок та надійне пакування.
    Це все входить у вартість приладів.
    Увага! На вторинному ринку можуть бути присутні прилади з неліквідів або ізолятора браку: неробочі, некомплектні, без передпродажної підготовки і гарантійних зобов'язань. Вони не відповідають заявленим метрологічним характеристикам і не можуть застосовуватися ні у виробництві, ні у вимірювальних лабораторіях.
    На ВСЕ обладнання придбане в ПП «Західприлад» надається повне гарантійне обслуговування протягом 18 місяців.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Радіовимірювальні прилади >> вольтметри (В2-, В3-, В4-, В7-, В8-, В9-, Ф та інші) >> вольтметри В3

В3-38В

8 899 грн.
8 899 руб.
в наявності:
39 штук

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Мілівольтметр В3-38В (В338В, В3 38В, b3-38b, b3 38b, b338b)
    Призначений для вимірювання середньоквадратичного значення змінної напруги синусоїдальної форми і для перетворення середньоквадратичного значення змінної напруги синусоїдальної форми в пропорційну постійну напругу.   
    Діапазон вимірювань від 100мкВ до 300В
 
    Мілівольтметр В3-38В призначений для вимірювання середньоквадратичного значення змінної напруги синусоїдальної форми і для перетворення середньоквадратичного значення змінної напруги синусоїдальної форми в пропорційну постійна напруга. Прилад має 3 1/2 розрядне цифрове табло.
    Робочі умови застосування приладу мілівольтметр В3-38В: температура навколишнього повітря від 5 до 40 °С, відносна вологість повітря до 80% при температурі 25 °С; атмосферний тиск від 84 до 106 кПа (від 630 до 795 мм рт. Ст.); напруга мережі живлення (220±22) В частотою (50±0,5) Гц.
 
    Технічні дані
 
    Діапазон вимірюваних приладом мілівольтметр В3-38В напруг від 100мкВ до 300В перекривається піддіапазонами з верхніми межами 1мВ, 3мВ, 10мВ, 30мВ, 100мВ, 300 мВ, 1В, 3В, 10В, 30В, 100В і 300В.
    Мілівольтметри В3-38В вимірюють напруги в діапазоні частот від 20 Гц до 5 МГц. Частота градуювання 1 кГц.
    Нормальна область частот (I) від 45 Гц до 1 МГц вкл.
 
    Діапазон частот приладу мілівольтметр В3-38В має робочі області частот:
    II від 20 до 45 Гц викл.;
    III св. 1 до 3 МГц вкл.;
    IV св. 3 до 5 МГц вкл.
    Ступінь квантування приладу мілівольтметр В3-38В становить ціну одиниці молодшого розряду показу цифрового індикатора. Цифровий індикатор має 31/2 розряду.
    Межа основної відносної похибки приладу δ0 при значенні коефіцієнта гармонік вимірюваного змінної напруги не більше 1,2% дорівнює значенням, нарахованих за формулою:
    δ0 = ± [2,0 + (Uк/Uх -1)]%; (1)
    де Uk - кінцеве значення встановленого піддіапазону, мВ (В), Uх - покази приладу, мВ (В).
    Границя допустимої відносної похибки приладу в робочих областях дорівнює значенням, обчислюваним за формулами, наведеними в табл.1.
 
    Таблиця 1
Піддіапазони
Межі похибок,%
Робочі області частот
II
III
IV
1мВ-300мВ
± [4,0 +2 (Uк/Uх -1)]
± [4,0 +2 (Uк/Uх -1)]
± [6,0 +3 (Uк/UХ -1)]
1В-300В
± [6,0 +3 (Uк/Uх -1)]
 
    Мілівольтметр В3-38В має вихід широкосмугового підсилювача з напругою (100±20) мВ у верхніх точках піддіапазонів 1мВ; 3,16 мВ; 10мВ; 31,6 мВ; 100мВ; 316мВ; 1В; 3,16 В; 10В; 31,6 В; 100В і 316В.
    Мілівольтметр В3-38В має вихід перетворювача, у якого вихідна напруга Uвих відповідає значенню, обчисленому за формулою
    Uвих = Uх/Uк·U0 (2)
    де Uк - напруга у верхній точці піддіапазонів 103В; 3,16·10-3В; 10-2В; 3,16·10-2В; 0,1В; 0,316В; 1В; 3,16В; 10В; 31,6В; 100В и 316В.Ux - покази приладу, В;
    U0 - номінальна значення вихідної напруги, рівне 1В.
 
    Межі допустимої похибки перетворення напруги рівні значенням, вказаним вище.
    Вихідний опір перетворювача одно (1000 ± 100) Ом.
    Межа допустимого значення додаткової похибки приладу, викликаний зміною температури навколишнього повітря від нормальної до будь-якої температури в межах робочої області температур, не перевищує половини межі допустимої основної похибки на кожні 10 °С зміни температури.
    Межа допустимого значення додаткової похибки при відхиленні форми кривої вимірюваної напруги від синусоїдальної (коефіцієнт гармонік не більше 20%) дорівнює однієї третини значення коефіцієнта гармонік, вираженого у відсотках.
    Покази цифрового індикатора, викликані власними шумами, не перевищують 5% від значення верхньої межі встановленого піддіапазону вимірювання при замкнутому накоротко вході.
    Межа допустимого значення додаткової похибки приладу, викликаної впливом зовнішнього однорідного магнітного поля з індукцією 0,5 мТл, що синусоїдально змінюється в часі, з частотою мережі живлення, дорівнює границі допустимої основної похибки.
    Мілівольтметр В3-38В зберігає свої технічні характеристики в межах норм при наявності на його вході постійної складової напруги не більше 250 В.
    Час встановлення показів приладу не перевищує 3 с. Прилад зберігає основну похибку в межах норм після впливу п'ятикратної перевантажувальної напруги, але не більше 600 В.
    Активний вхідний опір приладу, виміряний на частоті 45 Гц, не менше 4 МОм на піддіапазонах з верхніми межами 1мВ-300мВ і не менше 5 МОм на піддіапазонах з верхніми межами 1В-300В.
    Вхідна ємність приладу не більше 25 пФ на піддіапазонах з верхніми межами 1мВ-300мВ і не більше 15 пФ на піддіапазонах з верхніми межами 1В-300В.
    Ємність кожного із з'єднувальних кабелів не більше 80 пФ. Час встановлення робочого режиму 5 хв. Мілівольтметр В3-38В зберігає свої технічні характеристики при живленні його від мережі змінного струму напругою (220±22) В частотою (50±0,5) Гц. Потужність, споживана від мережі при номінальному напрузі, не перевищує 5,5В•А.
    Мілівольтметр В3-38В допускає безперервну роботу в робочих умовах протягом 8 год на добу. Після 8 годин безперервної роботи час перерви до повторного включення повинно бути не менше 3 годин.
    Середнє напрацювання на відмову не менше 15000 год.
    Середній термін служби не менше 15 років.
    Середній час відновлення не більше 2 год.
    Габаритні розміри приладу не більше 155х209х278 мм; габаритні розміри транспортної тари не більше 634х534х566 мм.
    Маса приладу не більше 2,5 кг; маса приладу з транспортною тарою не більше 25 кг.

Фотографії на: В3-38В

В3-38В фотографія мілівольтметра.
В3-38В фотографія мілівольтметра.
В3-38В вигляд спереду.
В3-38В вигляд спереду.
В3-38В вигляд збоку.
В3-38В вигляд збоку.
В3-38В вигляд ззаду.
В3-38В вигляд ззаду.
В3-38В вигляд зверху.
В3-38В вигляд зверху.
В3-38В вигляд знизу.
В3-38В вигляд знизу.