Вимірювачі опору. Омметри

Вимірювач опору (Омметр) — вимірювальний прилад безпосереднього відліку для визначення електричних активних (омічних) опорів. Зазвичай вимірювання проводиться по постійному струму. Різновиди омметрів: мегаомметри, гігаомметри, тераомметри, мілліомметри, Мікроомметри, що розрізняються діапазонами вимірюваних опорів.

 

Знижка до 50% на щитові прилади.

 

Електровимірювальні прилади >> омметри (вимірювачі опору) (Е6-, М, Ф, Щ, ЭС та інші)

Щ306-1

73 750 грн.   36 875 грн.
147 500 руб.   73 750 руб.
в наявності:
8 штук

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.

Знижка до 50% на вимірювальні прилади та перетворювачі.

Повний список акційних позицій можна переглянути тут.


 

    Омметр Щ306-1 (Щ 306-1, Щ-306-1, Щ3061, Щ306 1, Щ 306 1, Щ-306 1, Щ 3061, Щ-3061)
    Призначений для вимірювання опору при температурі навколишнього повітря від 10 до 35 °С і відносній вологості 80% при температурі 25 °С.
    Діапазон вимірювання 0,001Ом–1ГОм
    Похибка вимірювання від ±0,005% до ±0,5%
   
    Омметр Щ306-1 цифровий (надалі-омметр) призначений для вимірювання опору при температурі навколишнього повітря від 10 до 35 °С і відносній вологості 80% при температурі 25 °С.
    Омметри Щ306-1 04.1 **, що поставляються в райони з тропічним кліматом, призначені для експлуатації в приміщеннях з кондиціонованим або частково кондиціонованим повітрям при температурі від 10 до 35 °С і відносній вологості 80% при температурі 25 °С.
 
    Технічні дані
 
    Межі допустимого значення відносної основної похибки приладу Омметр Щ306-1 δОД (далі - основна похибка) з урахуванням адитивної і мультиплікативної складових у розширеній до 120% області вимірювань у всіх діапазонах вимірювань опору, окрім діапазону з кінцевим значенням 1 ГОм, діапазони вимірювань опору, номінальні ступені квантування наведені в табл.1, 2, час вимірювання - в табл.3.
    Межа допустимого значення додаткової похибки приладу Омметр Щ306-1, викликаної зміною температури навколишнього повітря від нормальної до будь-якої температури в межах від 10 до 35 °С, на кожні 10 °С зміни температури не перевищує значень: при вимірюваннях без усереднень - 0,5 δОД , при вимірюваннях, з усередненням - 1,0 δОД.
    Час встановлення робочого режиму омметра при вимірюванні без усереднення - 15 хв, при вимірюванні з усередненням – 1год.
    Тривалість безперервної роботи приладу Омметр Щ306-1 - 16 год. Час перерви до повторного включення - 1 год. Падіння напруги на вимірюваному опір не більш 12В, потужність розсіювання на опорі вимірюваному - не більше 0,01 Вт
 
    Таблиця 1.
Діапазон вимірювання опору
Вимірювання без усереднення
Межі допустимого значення основної похибки, δОД,%
Номінальний ступінь квантування, Ом
0,001 Ом-100 Ом
±[0,04 + 0,0025(Rk/Rx-1)]
0,001 Ом
0,01 Ом -1кОм
±[0,05 + 0,005(Rk/Rx-1)]
0,01 Ом
0,1 Ом -10кОм
0,1 Ом
1 Ом-100кОм
1 Ом
10 Ом - 1МОм
10 Ом
100 Ом - 10МОм
100 Ом
10кОм-100МОм
±[0,2 + 0,04 (Rk/Rx-1)]
10000 Ом
100кОм-1ГОм
±[0,5 + 0,1 (Rk/Rx-1)]
100000 Ом
 
Таблиця 2.
Діапазон вимірювання опору
Вимірювання з усередненням
Межі допустимого значення основної похибки, δОД,%
Номінальний ступінь квантування, Ом
0,0001 Ом-100 Ом
±[0,01 + 0,002 (Rk/Rx-1)]
0,0001 Ом
0,001 Ом -1кОм
±[0,005 + 0,001(Rk/Rx-1)]
0,001 Ом
0,01 Ом -10кОм
0,01 Ом
0,1 Ом-100кОм
±[0,005 + 0,002(Rk/Rx-1)]
0,1 Ом
1 Ом - 1МОм
1 Ом
10 Ом - 10МОм
±[0,01 + 0,005 (Rk/Rx-1)]
10 Ом
 
    Примітка.   Rk - кінцеве значення діапазону вимірювань опору;  Rх - вимірюваний опір.
    Режими вимірювань омметра - періодичний і разовий. У режимі разового запуску час після подачі імпульсу запуску до кінця вимірювання - не більше 0,1 с.
    Омметри Щ306-1 забезпечують ручне включення й індикацію: діапазонів вимірювань опору; режиму автоматичного вибору діапазонів вимірювань опору; режиму вимірювань з усередненням.
    Омметр Щ306-1 забезпечує індикацію результатів вимірювання у вигляді дійсного значення вимірюваного опору в стані перевантаження.
    Омметр Щ306-1 має інтерфейс, через який здійснюється:
    1) прийом і запам'ятовування інформації у двійковому коді: про діапазон вимірювань опору;
про режими вимірювань - з усередненням або без нього; про режими вимірювань - разовому чи періодичному;
    2) передача інформації в двійковому коді: про діапазон вимірювань опору; про включення режиму вимірювань з усередненням; про автоматичний вибір діапазонів вимірювань опору;
    3) передача інформації в двійково-десятковому коді про числове значення вимірюваного опору або стан перевантаження.
 
    Вхідні і вихідні сигнали представлені в позитивній логіці й мають значення, наведені в табл. 4. Ізоляція між корпусом й ізольованим від корпусу колом мережевого живлення повинна витримувати протягом 1 хв дію випробувальної напруги змінного струму частотою (50±1) Гц, середньоквадратичне значення якої 1,5 кВ.
    Опір ізоляції між корпусом й ізольованим від корпусу колом мережевого живлення - не менше 40 МОм в нормальних умовах застосування.
    Живлення приладу Омметр Щ306-1 - від мережі змінного струму напругою (220±22)В частотою (50±0,5) Гц і коефіцієнтом спотворення кривої напруги 5%. Потужність, споживана від мережі, не більше 20ВА. Габаритні розміри не перевищують 330x68x263 мм. Маса - не більше 4 кг.
 
    Таблиця 3.
Кінцеве значення діапазону вимірювань опору
Вимірювання без усереднення
Вимірювання з усередненням
Час вимірювання, с, не більше при виборі діапазону вимірювань опору
Ручному, дистанційному в режимі вимірювань
Автомати-
чному
Ручному, дистанційному в режимі вимірювань
Автомати-
чному
Разо-
вому
Періоди-
чному
Разовому
Періоди-
чному
100 Ом
0,102
0,0816
1
0,8364
0,816
1,25
1кОм
10кОм
100кОм
1МОм
10МОм
100МОм
0,5
0,5
1
-
-
-
1ГОм
3,5
3,5
-
 
Таблиця 4
Рівень
Вхідний сигнал, В
Вихідний сигнал, В
Високий (логічна «1»)
Від +2 В до +5,25 В
Від +2,4 В до +5,25 В
Низький (логічний «0»)
Від -0,4 В до +0,8 В
Від 0 до +0,5 В

Фотографії на: Щ306-1

Щ306-1 фотографія приладу.
Щ306-1 фотографія приладу.
Щ306-1 вигляд спереду.
Щ306-1 вигляд спереду.
Щ306-1 вигляд збоку.
Щ306-1 вигляд збоку.
Щ306-1 вигляд ззаду.
Щ306-1 вигляд ззаду.
Щ306-1 вигляд зверху.
Щ306-1 вигляд зверху.
Щ306-1 вигляд знизу.
Щ306-1 вигляд знизу.