Вимірювачі опору. Омметри

Вимірювач опору (Омметр) — вимірювальний прилад безпосереднього відліку для визначення електричних активних (омічних) опорів. Зазвичай вимірювання проводиться по постійному струму. Різновиди омметрів: мегаомметри, гігаомметри, тераомметри, мілліомметри, Мікроомметри, що розрізняються діапазонами вимірюваних опорів.

 

Знижка до 50% на щитові прилади.

 

Електровимірювальні прилади >> омметри (вимірювачі опору) (Е6-, М, Ф, Щ, ЭС та інші)

Щ30

14 000 грн.
34 999 руб.
в наявності:
8 штук

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Омметр Щ30 (Щ-30, Щ 30)
    Призначений для визначення відносного відхилення вимірюваного опору (в діапазоні від 10 Ом до 108 Ом) від установленого номінального значення при температурі навколишнього повітря від 10 до 35 °С і відносній вологості повітря не більше 80% при температурі 25 °С.
    Межі допустимої похибки від ±0,01 до ±0,5.
    Ручний, автоматичний, дистанційний запуск вимірювання.

    Омметри Щ30 процентні цифрові постійного струму призначені для визначення відносного відхилення вимірюваного опору (в діапазоні від 10 Ом до 108 Ом) від установленого номінального значення при температурі навколишнього повітря від 10 до 35 °С і відносній вологості повітря не більше 80% при температурі 25 °С.
    Омметри Щ30 постачаються в тропічному виконанні для роботи при температурі навколишнього повітря від 10 до 35 °С в приміщеннях з кондиціонованим або частково кондиціонованим повітрям. При цьому заводське позначення приладу Щ30 04.1 **.
    Результат вимірювання відображається на відліковому пристрої у вигляді тризначного десяткового числа, знаків "+" або "-" і десяткової коми (крапки).
    Реєстрація результатів вимірювання (в разі необхідності) здійснюється шляхом підключення зовнішньої цифродрукувальної машинки типу ЭУМ-23 (або ЭУМ-46), для якої необхідне джерело живлення постійного струму (30В, 1А).
    Цифродрукувальні машинки ЭУМ-23 і джерело живлення до них заводом не поставляються.
 
    Технічні дані
 
    Межі номінальних величин вимірюваних опорів, межі процентного відхилення та похибки вимірювання при нормальних умовах експлуатації омметра Щ30 наведені в табл.1.
 
    Таблиця 1

Межі процентного відхилення (МПВ) вимірюваних опорів від номінального значення

Діапазон вимірюваних опорів, Ом
Межа основної похибки,%
із зовнішнім зразковим опором (RN)
з вбудованим магазином опору (Rм)
від, ±0,000 до ±0,199
від 10 до 999,99
±0,02
-
від 103 до 999999
±0,01
-
від ±0,00 до ±1,99
від 10 до 99,999
±0,05
-
від 102 до 999,99
±0,05
±0,05
від 103 до 999999
±0,05
±0,05
від 106 до 9999999
±0,05
±0,10
від 107 до 108
±0,50
±0,50
від ±00,0 до ±19,9
від 10 до 99,999
-
-
від 102 до 999,99
-
±0,5
від 103 до 999999
-
±0,5
 
    Нормальними умовами експлуатації омметра Щ30 є такі:
    1) температура навколишнього повітря (20±5) °С для діапазону вимірювань від 107 до 108 на межі процентного відхилення ±1,99% і всіх діапазонів вимірювання при процентному відхиленні ±19,9%; (20±2)°С - для інших діапазонів;
    2) відносна вологість повітря (65±15)%;
    3) атмосферний тиск (750±30) мм. рт. ст. (100±4) кПа;
    4) напруга живлення (220±4,4) В;
    5) частота змінного струму живлення (50±1) Гц;
    6) вміст гармонік не більше 5%.
    Стала часу вимірюваного опору не повинна бути більше 4·10-3 с., 0,4·10-3с. і 0,1·10-3 відповідно для меж процентного відхилення ±19,9; ±1,99 і ±0,199.
    Час одного вимірювання без реєстрації результату вимірювання не перевищує 0,6 с., З реєстрацією на машинці ЭУМ-23 - 1 с.
    Потужність, виділювана на вимірюваному опорі, не перевищує 0,03 Вт при вимірюванні опорів від 30 до 108 Ом і 0,1 Вт при вимірюванні опорів від 10 до 30 Ом.
 
    У омметра передбачені такі режими роботи:
    1) одиничний запуск вручну, здійснюваний натисканням кнопки "ПУСК";
    2) автоматичний запуск з плавним регулюванням витримки часу між вимірюваннями від (2±1) до (20±10) В;
    3) дистанційний запуск, здійснюваний короткочасним (не менше 20 мс) замиканням двох контактів 15, 13 роз'єму 1 ЦПМ.
    Зміна показів омметра при зміні напруги мережі живлення на плюс 10 або мінус 15% від номінального значення (220 В) не перевищує половини значення межі допустимої основної похибки.
 
    Омметр Щ30 зберігає свої характеристики при крайніх температурах робочих умов застосування від 10 до 35 °С. Найбільша припустима зміна похибки омметра Щ30, викликана зміною температури навколишнього середовища від нормальної до будь-якої температури в межах від 10 до 35 °С на кожні 10 °С не більше значень, зазначених у табл. 1а.
 
    Таблиця 1а
Діапазон вимірюваних опорів Rх, Ом

Найбільша допустима зміна похибки омметра в частках від межі допустимої основної похибки

з зовнішньої зразковою мірою R N
з вбудованим магазином опору
± 0,199
± 1,99
± 1,99
± 19,9
від 10 до 99,999
1,0
1,0
-
-
від 102 до 999999
1,0
1,0
1,0
0,5
від 106 до 9999999
-
1,0
0,5
0,5
від 107 до 108
-
0,5
0,5
0,5
 
    Омметр Щ30 допускає безперервну роботу протягом 8 годин не включаючи час встановлення робочого режиму. Після безперервної 8 годинної роботи омметр Щ30 повинен вимикатися на час не менше 1 год.
    Ізоляція між корпусом та ізольованим від корпусу по постійному струму колом мережевої напруги витримує в нормальних умовах застосування протягом 1 хв напругу змінного струму частотою 50 Гц, діюче значення якої 1,5 кВ.
    Опір ізоляції між корпусом омметра та ізольованим від нього по постійному струму колом мережевого живлення не менше 100 МОм в нормальних умовах застосування.
    Живлення омметра Щ30 проводиться від мережі змінного струму частоти (50±1) Гц напругою (220 +22/-33)В. Потужність, споживана омметром від мережі, не перевищує 30 ВА при напрузі живлення 242 В. Габаритні розміри омметра Щ30 в настільному виконанні не перевищують: ширина l = 317 мм, висота Н = 120 мм, глибина В = 320мм. Маса омметра не більше 8 кг.
   
Також цей прилад може мати інші назви: мегаомметр Щ30, мегомметр Щ30, мегометр Щ30, мегаометр Щ30, мегаметр Щ30, мегоомметр Щ30, омметр Щ30.

Фотографії Щ30

Щ30 фотографія приладу.
Щ30 фотографія приладу.
Щ30 вигляд спереду.
Щ30 вигляд спереду.
Щ30 вигляд збоку.
Щ30 вигляд збоку.
Щ30 вигляд ззаду.
Щ30 вигляд ззаду.
Щ30 вигляд зверху.
Щ30 вигляд зверху.
Щ30 вигляд знизу.
Щ30 вигляд знизу.