Вимірювальний міст, магазин опорів міра
Р4833, Р4831, Р4834, Р4830, Р3026-1

Вимірювальний міст - пристрій для вимірювання електричного опору, принцип вимірювання грунтується на компенсаційному методі. Прилади: Р4833, Р4831, Р4834, Р4830.

Магазин опорів - набір резисторів різної величини опору, служить для точного вимірювання значення опору. Прилади: Р3026-1, Р3030, Р4013, Р321.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> міри та магазини >> індуктивність

Р593

12 499 грн.
24 999 руб.
в наявності:
9 штук

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.

Міри індуктивності Р593 (Р-593, Р 593, p 593, p-593, p593)

 

    Призначені для застосування в якості елементів вимірювальних схем змінного струму частотою від 1кГц до 10000 кГц.

 

    Номінальні значення індуктивності мір 0,01мкГн-100мГн
    Клас точності 1; 2; 5

 

    Міри індуктивності Р593 (надалі - Міри) однозначні призначені для застосування в якості елементів вимірювальних схем змінного струму частотою від 1 до 10000 кГц.

 

    Міри індуктивності Р593 призначені для експлуатації в умовах помірного клімату в закритих сухих опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього повітря від 10 до 35 °С і відносній вологості до 80% при 25 °С.

 

    Технічні дані

 

    Міри індуктивності Р593 відповідають ГОСТ 21175-75. Номінальні значення індуктивності мір (L), класи точності (К), нормальні частоти (f), фіксовані частоти атестації, значення максимального струму (I), значення максимальної робочої напруги (U), найменші значення добротності (Q) при частотах f вказані в табл.1. Межа основної похибки, виражена у відсотках від номінального значення індуктивності мір, дорівнює класу точності при таких нормальних умовах:
    температура навколишнього повітря (20 ± 5) °С;
    відносна вологість повітря (65 ± 15)%;
    частота нормальна;
    значення струму не більше максимального з синусоїдальною формою кривої і коефіцієнтом спотворення не більше 5%;
    відсутні зовнішні електричні і магнітні поля, крім поля Землі.   
Похибка атестації мір за індуктивністю з урахуванням вищенаведених вимог, вказана в табл.2 за умови відхилення частот не більше ніж на ±0,5%.
    Похибка визначення добротності (δ) у відсотках або опору змінному струму (Δ) у Омах з урахуванням нормальних умов (зазначених вище) не перевищує:

 

    δ = ± (0,005Q + 2);             (1)

 

    Δ = ± (0,02R + 0,001),        (2)

 

    де Q - виміряна добротність Міри,
    R - виміряний опір Міри змінному струму, Ом.
    Добротність Міри Р593 обчислюється за формулою:

 

    Q = (2π·f·L)/R,                      (3)

 

    де f - частота вимірювання, Гц;
    L - виміряне значення індуктивності, Гн;

    Додаткова похибка мір Р593 за індуктивністю, викликана відхиленням температури навколишнього повітря від зазначеної в нормальних умовах до будь-якої температури в робочій області температур, не перевищує на кожні 10 °С зміни температури половини межі допустимої основної похибки.

 

    Зміна опору мір Р593 змінному струму або добротності, викликана відхиленням температури навколишнього повітря від зазначеної в нормальних умовах до будь-якої температури в робочій області температур, не перевищує на кожні 10 °С зміни температури значень, що виражаються залежностями: ±(0,06R + 0,001) Ом; ± 0,06 Q відповідно.

 

    Власна ємність мір Р593 з номінальними значеннями індуктивності більш 1мкГн не перевищує 15пФ.

    Габаритні розміри, мм, не перевищують:
    діаметр 100, висота 150 - для L ≥ 1мкГн;
    діаметр 40, висота 160 - для L ≤ 0,3 мкГн;
    490 х 335 х 185 - валізи для укладення мір.

 

    Маса кожної Міри на перевищує 0,7 кг. Маса набору мір Р593 з валізою не перевищує 15 кг.

 

    Таблиця 1.
L К f Фіксована частота атестації, кГц I U Q f’
100мГн 1 1кГц 1; 3; 10; 30 0,01А 70 30кГц
30мГн 1 1кГц 1; 3; 10; 30 0,01А 40 30кГц
10мГн 1 1кГц 1; 3; 10; 30; 100 0,01А 0,5В 130 100кГц
3мГн 1 1кГц 1; 3; 10; 30; 100 0,01А 0,1В 160 100кГц
1мГн 1 1кГц 1; 3; 10; 30; 100; 300 0,01А 0,05В 200 300кГц
300мкГн 1 1кГц 1; 3; 10; 30; 100; 300 0,01А 0,02В 140 300кГц
100мкГн 1 1кГц 1; 3; 10; 30; 100; 300; 1000 0,01А 0,005В 200 1000кГц
30мкГн 1 1кГц 1; 3; 10; 30; 100; 300; 1000 0,25А 0,05В 130 1000кГц
10мкГн 1 1кГц 1; 3; 10; 30; 100; 300; 1000; 3000 0,25А 0,02В 210 3000кГц
3мкГн 1 100кГц 1; 3; 10; 30; 100; 300; 1000; 3000 0,25А 0,5В 180 3000кГц
1мкГн 2 100кГц 1; 3; 10; 30; 100; 300; 1000; 3000; 10000 0,25А 0,1В 200 10000кГц
0,3мкГн 2 100кГц 1; 3; 10; 30; 100; 300; 1000; 3000; 10000 0,5А 0,05В - -
0,1мкГн 2 0,02В
0,03мкГн 5 0,005В
0,01мкГн 5 0,002В

 

    Таблиця 2.
L

Похибка атестації мір за індуктивністю у відсотках при частотах

нормальної 1; 3;10 кГц 30; 100; 300; 1000 кГц 3000; 10000 кГц
1кГц 100кГц
100мГн-30мкНг 0,2 - 0,2 0,3 -
10мкГн 0,2 - 0,2 0,3 1
3мкГн - 0,2 0,2 0,3 1
1мкГн - 0,4 0,2 0,3 1
0,3мкГн - 0,4 0,4 0,4 1
0,1мкГн - 0,4 0,5 0,6 1
0,03мкГн - 1 1,2 1,3 2
0,01мкГн - 1 3,2 3,2 4

Фотографії Р593

Р593 фотографія приладу.
Р593 фотографія приладу.
Р593 ЗІП приладу.
Р593 ЗІП приладу.
Р593 вигляд спереду.
Р593 вигляд спереду.
Р593 вигляд зверху.
Р593 вигляд зверху.