Знижка 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> калібратори, компаратори, повірочні установки >> компаратори

Р3003М1-1

59 499 грн.   39 499 грн.
118 999 руб.   78 999 руб.
в наявності:
2 штуки

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.

    Компаратор напруги Р3003М1-1 (Р 3003М1-1, Р-3003М1-1, p3003m1-1, p 3003m1-1, p-3003m1-1)
    Призначений для:
    компарування напруг;
    вимірювання напруг;
    видачі каліброваних напруг;
    відтворення напруг;
    підсилення напруги.
    Клас точності 0,00025.

    Компаратори напруги Р3003М1-1 (далі - компаратори) постійного струму, класу точності 0,00025, призначені для:
    компарування напруг;
    вимірювання напруг;
    видачі каліброваних напруг;
    відтворення напруг;
    підсилення напруги.
    У компараторі Р3003М1-1 передбачені режими роботи із зовнішнім цифровим і аналоговим вимірювачами виходу. Робочі умови застосування компаратора:
температура навколишнього повітря - від 10 °С до 35 °С; відносна вологість - 80% при температурі 25 °С; напруга мережі живлення - (220 ± 22) В, частотою 50; 60Гц.
    Компаратори напруги Р3003М1-1, призначені для постачання в райони з тропічним кліматом, відповідають виконанню 0 категорії 4.1, і працюють при температурі від 10 до 35 °С. До умовного позначення типу компаратора додається «04.1 ** ».

    Технічні дані

    Компаратор напруг

    При компаруванні й вимірюванні напруг спільно функціонують вбудовані калібратор, диференціальний вимірювальний підсилювач, диференціальний мікровольтметр, дільник вхідної напруги. Відомості про межі компарування (верхні значення діапазонів) наведені в табл.1. Межі допустимого значення основної похибки компарування і межі допустимого значення похибки компарування в робочих умовах застосування відповідають вказаним в табл.2. Межі допустимого значення основної похибки вимірювання при калібруванні за нормальним елементу класу точності 0,001 II розряду відповідають зазначеним у табл.2.
    Час встановлення робочого режиму компаратора - 1 год. Час встановлення прецизійного режиму - 4 год. Компаратор напруги Р3003М1-1 забезпечує нормовані технічні характеристики незалежно від тривалості включення після встановлення робочого режиму.

    Диференціальний вимірювальний підсилювач напруги

    Параметри виходів диференціального вимірювального підсилювача напруги (далі - підсилювача) відповідають зазначеним у табл. 3. Межі напруг, що підсилюються: 1мкВ; 10мкВ; 100мкВ; 1мВ; 10мВ; 100мВ; 1В; 10В. Номінальні значення коефіцієнтів підсилення, межі допустимого значення похибок підсилювача по виходам ЦВ і АВ; межі допустимого значення нелінійності підсилювача по виходу ЦВ відповідають значенням, зазначеним у табл. 4, 5. Вхідний опір підсилювача (Rвх) відповідає значенням, зазначеним у табл.6. Вихідний опір підсилювача по аналоговому і цифровому виходів не перевищує 0,5 Ом.

    Параметри завадозахищеності входу

    Коефіцієнт режекціі диференціальної змінної напруги (завада нормального вигляду) частоти мережі живлення і динамічний діапазон вказані в табл.6. Коефіцієнт режекціі синфазних напруг (завада загального вигляду):
    для напруги змінного струму частоти мережі живлення вказані в табл.6;
    для напруги постійного струму - не менше 120дБ.
    Характеристики тривалості включення. Зсув нуля підсилювача по напрузі не перевищує 3мкВ в робочому режимі за 8 год

    Диференціальний мікровольтметр

    Межі вимірювань мікровольтметр: 1мкВ; 10мкВ; 100мкВ; 1мВ; 10мВ; 100мВ; 1В; 10В. Межі допустимого значення основної приведеної похибки по верхній шкалі вказівного приладу і межі допустимого значення приведеної похибки в робочих умовах застосування відповідають зазначеним у табл.7.
    Час встановлення показів мікровольтметр відповідає вказаному в табл.7. Мікровольтметр має:
    дворядну шкалу вказівного приладу;
    електричний коректор для встановлення стрілки вказівного приладу на нульову позначку нижньої шкали з похибкою ± 0,5 поділу;
    перемикач полярності вказівного приладу.
    Нормальне положення шкали вказівного приладу – вертикальне.

    Калібратор напруг

    Межі каліброваних напруг і відтворення напруг наведені в табл. 1. Калібратор виконаний дворядним, семидекадним. Ціна поділки одного ступеню молодшої декади, навантажувальні характеристики, вихідні опори вказані в табл.8. Межі допустимого значення похибки лінійності встановленого напруги калібратора (нелінійність) в нормальних (основний) і робочих умовах застосування відповідають межам допустимих значень похибки компарування, зазначеним у табл.2.
    Межі допустимого значення основної похибки відтворення при калібруванні за нормальним елементом класу точності 0,001 II розряду відповідають зазначеним у табл. 2.
    Номінальне значення коефіцієнтів розподілу вихідної напруги калібратора на межах 1В; 0,1В - 10 і 100 відповідно. Зміна напруги калібратора не перевищує:
викликане тривалістю включення:
    25•10-4% - з робочому режимі, за 8 годин;
    5•10-4% - в прецизійному режимі за 1 годин;
    викликане змінами температури навколишнього повітря в діапазоні температур, що відповідають робочим умовам застосування, 5•10-4%/°С;
    викликане зміною напруги мережі живлення на ± 22В від номінальної 2•10-4%.
    Зміна коефіцієнта ділення дільників, викликана зміною температури навколишнього повітря в діапазоні температур, що відповідають робочим умовам застосування не перевищує: 5•10-5%/°С для межі 1В; 10•10-4%/°С для межі 0,1В. Напруга шуму вихідної напруги калібратора (мультиплікативна складова) не перевищує 4•10-5%/°С (ПІК-ПІК)
    Час встановлення напруги калібратора не повинен перевищувати 2 с, при ΔU = ± (2,5 U + 1) мкВ,
    де ΔU - відхилення вихідної напруги калібратора від встановленого значення; U - встановлене значення напруги, В.
    Дільник вхідної напруги:
    Номінальний коефіцієнт ділення - 100.
    Вхідний опір - 1МОм, з допустимим відхиленням ±5%. Температурний коефіцієнт коефіцієнта ділення - не більше 23•10-4%/°С. Прилад забезпечений пристроєм для автономної повірки і підстроювання дільника.

    Загальні характеристики компаратора

    Споживання струму від електромережі напругою 220В - не більше 70мА. Ізоляція між корпусом й ізольованими від корпусу по постійному струму електричними колами, доступ до яких можливий без розбирання компаратора Р3003М1-1, витримує протягом 1 хв. дію випробувальної напруги змінного струму частотою 50Гц, чинне значення якого відповідає:
    1,5 кВ - між сполученими разом корпусом, і вхідними затискачами відносно вводу мережевого живлення;
    0,5 кВ - між корпусом і вхідними, затискачами. Опір ізоляції не менше:
    108Ом - між корпусом і введенням мережевого живлення;
    1010Ом - між вхідними затискачами і сполученим з корпусом вводом мережевого живлення.
    Габаритні розміри і маса компаратора Р3003М1-1 становлять відповідно не більше 488x170x385мм, 13кг.
 

    Таблиця 1. 

Межі Умовне позначення межі в конструкторській документації
Під час компарування і вимірювання напруги постійного струму: компенсаційним методом  
11,111110В 10В
1,1111110В
0,11111110В 0,1В
з використанням дільника вхідної напруги (Rвх = 1МОм)  
111,1110В 100В
Під час видачі каліброваних напруг і відтворенні  
11,111110В 10В
1,1111110В
0,11111110В 0,1В
 
    Таблиця 2.  
Характеристика Значення характеристики по його межам
10В 0,1В 100В
Межі допустимої похибки компарування, мкВ        
основної ± (2,5U+1) ± (3U+0,1) ± (3,5U+0,04) ± (50U+4)
в робочих умовах застосування ± (5U+1) ± (6U+0,1) ± (7U+0,04) -
Межа допустимої основної похибки вимірювання і відтворення при калібруванні за нормальним елементом класу точності 0,001 II розряду, мкВ, при інтервалі калібрування        
1 год. ± (18U+1) ± (18U+0,5) ± (26U+0,5) ± (50U+4)*
8 год. ± (40U+5) ± (40U+1) ± (50U+0,5) -
   Примітка.              U - номінальне значення вимірюваної напруги у вольтах.
   * - Тільки для похибки вимірювання.
 
    Таблиця 3.
Вихід Номінальна вихідна напруга Номінальний струм навантаження Опір навантаження, не менше
Аналоговий ±10В 5мА 2кОм
Цифровий на межах вимірів      
1мкВ-1В ±1В - 1000кОм
10В ±10В - 1000кОм