Знижка 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> калібратори, компаратори, повірочні установки >> компаратори

Р3003

33 999 грн.
67 999 руб.
в наявності:
18 штук

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.

    Компаратор напруг Р3003 (Р 3003, Р-3003, p3003, p 3003, p-3003)
    Призначений для:
    компарування (відносного вимірювання) напруг постійного струму;
    вимірювання напруг (з нормальним елементом класу 0,001, II розряду);
    видачі каліброваних напруг;
    підсилення напруги.
    Клас точності 0,0005.

    Компаратори напруг Р3003 (далі компаратори) диференціальні, класу точності 0,0005 призначені для:
    компарування (відносного вимірювання) напруг постійного струму;
    вимірювання напруг (з нормальним елементом класу 0,001, II розряду);
    видачі каліброваних напруг;
    підсилення напруги.
    У компараторі напруг Р3003 передбачені режими роботи із зовнішніми цифровим і аналоговим вимірювачами виходу. Робочі умови застосування компаратора:
температура навколишнього повітря - від +10 °С до +35 °С; відносна вологість - 80% при температурі 25 °С; напруга мережі живлення - (220 ± 22) В, частотою 50; 60Гц.
    Компаратори напруг Р3003, що призначені для постачання в райони з тропічним кліматом, відповідають виконанню 0 категорії 4.1, і працюють при температурі від 10 до 35 °С. Умовне позначення типу компаратора Р3003 - 04.1 **.

    Технічні дані

    Диференціальний компаратор напруг.

    При компаруванні і вимірюванні напруг спільно функціонують вбудовані калібратор, диференціальний вимірювальний підсилювач, диференціальний мікровольтметр, дільник вхідної напруги. Межі компарування і вимірювання з компенсацією вхідної напруги напругою калібратора: 11,111110В; 1,1111110В; 0,11111110В. Межа вимірювання з використанням вбудованого дільника вхідної напруги 111,11110В. Значення меж допустимих похибок відносних вимірювань напруги (похибка компарування) в нормальних (основна похибка) і робочих умовах застосування відповідають зазначеним у табл. 1.
    Основна похибка вимірювання при калібруванні за нормальним елементу кл. 0,001 II розряду не перевищує значень, зазначених у табл.1.
    Диференціальний вимірювальний підсилювач напруги. Параметри виходів диференціального вимірювального підсилювача напруги (далі - підсилювача) відповідають зазначеним у табл. 2. Межі підсилювальних напруг 1мкВ; 10мкВ; 100мкВ, 1мВ; 10мВ; 100мВ; 1В; 10В. Номінальні значення коефіцієнтів підсилення, межі допустимої похибки відносного значення коефіцієнта підсилення (нелінійність), межі допустимої похибки абсолютного значення коефіцієнта підсилення відповідають значенням, зазначеним у табл. 3, 4.
    Вихідний опір підсилювача (Rвх) відповідає значенням, зазначеним у табл. 5. Вихідний опір підсилювача по аналоговому і цифровому виходам не перевищує 0,5 Ом.

    Параметри завадозахищеності входу.

    Коефіцієнт режекції диференціальної змінної напруги (завада нормального вигляду) частоти мережі живлення і динамічний діапазон вказані в табл .5.
    Коефіцієнт режекції синфазних напруг (завада загального вигляду):
    для напруги змінного струму частоти мережі живлення вказані в табл.5;
    для напруги постійного струму - не менше 120дБ.
    Характеристики тривалості включення. Зсув нуля підсилювача по напрузі не перевищує 3мкВ в робочому режимі за 8 год.

    Диференціальний мікровольтметр

    Межі вимірювань мікровольтметра: 1мкВ; 10мкВ; 100мкВ; 1мВ; 10мВ; 100мВ; 1В; 10В. Межі допустимих погрішностей в нормальних (основна похибка) і робочих умовах застосування, час встановлення показів мікровольтметра відповідають зазначеним у табл.6.
    Мікровольтметр має: дворядну шкалу вказівного приладу; електричний коректор для встановлення стрілки вказівного приладу на нульову позначку нижньої шкали з похибкою ±0,5 поділок; перемикач полярності вказівного приладу. Нормальне положення шкали вказівного приладу - вертикальне.
 
    Калібратор напруг

    Межі каліброваних напружень відповідають таким: 11,111110В; 1,1111110В; 0,11111110В. Калібратор виконаний дворядним, семидекадним. Ціна поділки одного ступеню молодшої декади, навантажувальні характеристики, вихідні опори вказані в Табл.7.
    Межі допустимої похибки напруг калібратора відповідають межам похибок компаратора Р3003, зазначеним у табл.1. Номінальне значення коефіцієнтів розподілу вихідної напруги калібратора на межах 1,1111110В; 0,11111110В; 10 і 100 відповідно.
    Зміна напруги калібратора не перевищує:
    спричинена тривалістю включення 25•10-4% в робочому режимі, за 8 годин; 5•10-4% - в прецизійному режимі, за 1 год;
    викликана зміною температури навколишнього повітря в діапазоні температур, відповідних робочим умовам застосування, 5•10-4%/°С;
    викликана зміною напруги мережі живлення на 22В від номінального 2•10-4%.
    Зміна коефіцієнта ділення дільників, викликана зміною температури навколишнього повітря в діапазоні температур, відповідних робочим умовами застосування, не перевищує: 5•10-4%/°С для межі 1В; 10•10-5%/°С для межі 0,1 В. Напруга шуму вихідної напруги калібратора (мультиплікативна - складова) не перевищує 4•10-5% (ПІК-ПІК). Дільник вхідної напруги:
    Номінальний коефіцієнт ділення - 100. Вхідний опір - 1МОм, з допустимим відхиленням ± 5%. Температурний коефіцієнт коефіцієнта ділення - не більше 25•10-4%/°С. Прилад забезпечений пристроєм для автономної повірки і підлаштування дільника.

    Загальні характеристики приладу

    Час встановлення робочого режиму компаратора Р3003 - 1 год. Час встановлення прецизійного режиму - 4 год. Компаратор напруг Р3003 забезпечує нормовані технічні характеристики незалежно від тривалості включення після встановлення робочого режиму. Споживання струму від електромережі напругою 220В - не більше 100мА.
    Ізоляція між корпусом та ізольованими від корпусу по постійному струму електричними колами, доступ до яких можливий без розбирання компаратора Р3003, витримує протягом 1 хв дію випробувальної напруги змінного струму частотою 50 Гц, діюче значення якої відповідає:
    1,5 кВ - між сполученими разом корпусом з вхідними затискачами відносно вводу мережевого живлення;
    0,5 кВ - між корпусом і вхідними затисками.
    Опір ізоляції не менше: 108Ом - між корпусом і введенням мережевого живлення; 10 жовтня Ом - між схожими затискачами і сполученим з корпусом вводом мережевого живлення.
    Габаритні розміри і маса не перевищують відповідно 488x170x385 мм, 15кг.

 

    Таблиця 1.  

Межі вимірювань 11,111110В 1,1111110В 0,11111110В 111,11110В
Межі допустимої похибки відносних вимірювань, мкВ
основної ± (5U+1) ± (5U+0,1) ± (10U+0,04) ± (50U+4)
в робочих умовах застосування ± (10U+1) ± (10U+0,1) ± (20U+0,04) -
Межа основної похибки вимірювання, мкВ, при інтервалі калібрування
1 год. ± (20U+1) ± (20U+0,5) ± (30U+0,5)  
8 год. ± (40U+5) ± (40U+1) ± (50U+0,5) -
    Примітка. U - номінальне значення вимірюваної напруги у вольтах. Основна похибка вимірювання представляє суму граничних значень:
    основної похибки відносних вимірювань;
    похибки нормального елемента, за яким виконується калібрування;
    похибки, викликаної зміною за міжкалібрувальний інтервал напруги калібратора.
 
    Таблиця 2.
Виходи Номінальна вихідна напруга Номінальний струм навантаження Опір навантаження, не менше
Аналоговий ±10В 5мА 2кОм
Цифровий на межах вимірів      
1мкВ-1В ±1В - 1000кОм
10В ±10В - 1000кОм

 

  Таблиця 3.  

Показники Норми на межах підсилювальних напруг по цифровому виходу
10В 100мВ 10мВ 1мВ 100мкВ 10мкВ 1мкВ
Номінальні значення коефіцієнта підсилення 101мВ 102мВ 103мВ 104мкВ 105мкВ 106мкВ
Межа допустимої похибки значення коефіцієнта підсилення в робочих умовах
відносного 20мкВ 5мкВ 1мкВ 1мкВ 0,5мкВ 0,5мкВ - -
абсолютного , мкВ 20 5 104U+1 25 ·102U+1 104U+0,5 104U+0,5 - -

 

 Примітка: U - підсилювана напруга у вольтах.

Фотографії на: Р3003

Р3003 фотографія компаратора.
Р3003 фотографія компаратора.
Р3003 вигляд спереду.
Р3003 вигляд спереду.
Р3003 вигляд збоку.
Р3003 вигляд збоку.
Р3003 вигляд ззаду.
Р3003 вигляд ззаду.
Р3003 вигляд зверху.
Р3003 вигляд зверху.
Р3003 вигляд знизу.
Р3003 вигляд знизу.