Нормальний елемент. Нормальні елементи МЭ4700

Нормальний елемент - це гальванічний елемент у якого значення електрорушійної сили стабільне в часі. На даний момент найбільш широко застосовується елемент нормальний ненасичений МЭ4700, Э303 і нормальні елементи насичені Х488 і Х4810.

Нормальні елементи використовують в якості опорної постійної напруги в точних електричних приладах, а також як еталонне значення напруги в метрології. Зараз найбільш широко використовуються нормальні елементи, що побудовані на схемі Елементу Вестона. У минулому використовувалися Елемент Кларка, Елемент Флемінга і ртутно-цинковий НЕ.

 

Знижка до 50% на щитові прилади.

 

Електровимірювальні прилади >> елементи нормальні

Нормальний елемент Х482

в наявності:
5 штук
Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.

Рік виробництва: 2018

 

    Нормальний елемент Х482 насичений (Х 482, Х-482, x482, x 482, x-482)
    Міра електрорушійної сили (ЕРС): використовується при точному вимірюванні ЕРС і напруг.
    Значення ЕРС: 1,018540В – 1,018730В
    Клас точності: 0,001

    Нормальні елементи Х482 насичені

    Елемент нормальний Х482 насичений (н.е.) класу 0,001 ГОСТ 1954-82 застосовується в якості міри електрорушійної сили (е.р.с.) в стаціонарних електровимірювальних пристроях.
 
    Технічні характеристики
 
    Основні технічні характеристики н.е. Х482 відповідають даним, наведеним у таблиці.
 
Значення е.р.с. при температурі 20 °С, В
Відхилення е.р.с. за 1 рік, мкВ, не більше
Температура в умовах застосування, °С
під час випуску з виробництва
при експлуатації
нормальних
робочих
Від 1,018590 до 1,018700
Від 1,018540 до 1,018730
±10
20±1
18-20
 
    Температура повірки н.е. 20 °С. Значення е.р.с. н.е. Х482 при нормальних робочих умовах і відмінних від умов повірки визначають за формулою:
 
    Еti = Еt-a(ti-t)-b(ti-t)2-c(ti-t)3, (1)
 
    де Еti, - е.р.с. н.е. Х482 при температурі ti, В;
    Еt - е.р.с. н.е. Х482 при температурі t, В;
    t - температура повірки н.е., 20 °С;
    ti, - значення температури, для якого обчислюється е.р.с, °С;
    а, b, с - сталі, що визначаються для температури повірки 20 °С, а = 40,6·10-6 В/°C, b = 0,95·10-6В/°С2, c = 0,01·10-6В/°С3. Відхилення (ΔЕ) виміряного значення е.р.с. н.е. від значення, розрахованого за формулою (1), визначається за формулою:
 
    ΔЕ≤Δ(ti-t) (2)
 
    де Δ-допустиме відхилення е.р.с. на 1 °С, яке не повинно перевищувати 2 мкВ/°С у діапазоні температур від 20 до 22°С і 3 мкВ/°С у діапазоні температур від 18 до 20°С.
 
    Внутрішній опір н.е. Х482 постійному струму при випуску з виробництва не більше 1000 Ом. Збільшення внутрішнього опору н.е. Х482 протягом першого року служби не більше 500 Ом, протягом усього терміну служби - не більше 1000 Ом.
    Опір ізоляції між електричним колом н.е. Х482 і його корпусом в робочих умовах застосування та відносній вологості повітря не більше 80% не менше 50 ГОм.
    Електрична ізоляція між електричним колом та корпусом н.е. Х482 при температурі в робочих умовах застосування та відносній вологості повітря не більше 80% витримує протягом 1 хв дію випробувальної напруги 250В практично синусоїдальної форми і частоти 50 Гц.
    Площа електродів (поперечного перерізу гілок скляної оболонки) не більше 80 мм2. Сумарний вміст дорогоцінних матеріалів: Пл - 99,9 - 0,03965 г. Сумарний вміст кольорових металів, кг: алюміній Д16А – 0,018; мідь і сплави на мідній основі: медь М1 – 0,0002; дріт мідний ММ - 0,0002; латунь ЛС59-1 - 0,020. Габаритні розміри н.е. не більше Ø95х130 мм. Маса н.е. не більш як 1 кг.

Фотографії на: Нормальний елемент Х482

Х482 фотографія елемент.
Х482 фотографія елемент.
Х482 вигляд спереду.
Х482 вигляд спереду.
Х482 вигляд збоку.
Х482 вигляд збоку.
Х482 вигляд ззаду.
Х482 вигляд ззаду.
Х482 вигляд збоку.
Х482 вигляд збоку.