Нормальний елемент. Нормальні елементи МЭ4700

Нормальний елемент - це гальванічний елемент у якого значення електрорушійної сили стабільне в часі. На даний момент найбільш широко застосовується елемент нормальний ненасичений МЭ4700, Э303 і нормальні елементи насичені Х488 і Х4810.

Нормальні елементи використовують в якості опорної постійної напруги в точних електричних приладах, а також як еталонне значення напруги в метрології. Зараз найбільш широко використовуються нормальні елементи, що побудовані на схемі Елементу Вестона. У минулому використовувалися Елемент Кларка, Елемент Флемінга і ртутно-цинковий НЕ.

 

Знижка до 50% на щитові прилади.

 

Електровимірювальні прилади >> елементи нормальні

Нормальний елемент Х480

в наявності:
6 штук
Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.

Рік виробництва: 2018

 

    Нормальний елемент Х480 насичений (Х 480, Х-480, x480, x-480, x 480)
    Міра електрорушійної сили: використовується при точному вимірюванні ЕРС і напруг.
    Значення ЕРС: 1,018540В – 1,018730В
    Клас точності: 0,005

    Нормальні елементи Х480 насичені (н.е.) класу 0,005 ГОСТ 1954-82 застосовуються в якості міри електрорушійної сили (е.р.с.) в стаціонарних електровимірювальних пристроях.
 
    Технічні характеристики
 
    Основні технічні характеристики н.е. Х480 відповідають даним, наведеним у таблиці.
 
Значення е.р.с. при температурі 20 °С, В
Відхилення е.р.с. за 1 рік, мкВ, не більше
Температура в умовах застосування, °С
під час випуску з виробництва
при експлуатації
нормальних
робочих
Від 1,018590 до 1,018700
Від 1,018540 до 1,018730
±50
0±5
0-40
 
    Температура повірки н.е. 20 °С. Значення е.р.с. н.е. Х480 при нормальних робочих умовах і відмінних від умов повірки визначають за формулою:
 
    Еti = Еt-a(ti-t)-b(ti-t)2-c(ti-t)3, (1)
 
    де Еti, - е.р.с. н.е. Х480 при температурі ti, В;
    Еt - е.р.с. н.е. Х480 при температурі t, В;
    t - температура повірки н.е., 20 °С;
    ti, - значення температури, для якого обчислюється е.р.с, °С;
    а, b, с - сталі, що визначаються для температури повірки 20 °С, а = 40,6·10-6 В/°C, b = 0,95·10-6В/°С2, c = 0,01·10-6В/°С3. Відхилення (ΔЕ) виміряного значення е.р.с. н.е. від значення, розрахованого за формулою (1), визначається за формулою:
 
    |ΔЕ|≤|Δ((ti-t))| (2)
 
    де Δ-допустиме відхилення е.р.с. на 1 °С, яке не повинно перевищувати 2 мкВ/°С у діапазоні температур від 20 до 40 °С і 3 мкВ/°С у діапазоні температур від 10 до 20 °С.
 
    Внутрішній опір н.е. Х480 постійному струму при випуску з виробництва не більше 1000 Ом. Збільшення внутрішнього опору н.е. Х480 протягом першого року служби не більше 500 Ом, протягом усього терміну служби - не більше 1000 Ом.
    Опір ізоляції між електричним колом н.е. Х480 і його корпусом в робочих умовах застосування та відносній вологості повітря не більше 80% не менше 10 ГОм.
    Електрична ізоляція між електричним колом та корпусом н.е. Х480 при температурі в робочих умовах застосування та відносній вологості повітря не більше 80% витримує протягом 1 хв дію випробувальної напруги 250В практично синусоїдальної форми і частоти 50 Гц.
    Площа електродів (поперечного перерізу гілок скляної оболонки) не більше 60 мм2. Сумарний вміст дорогоцінних матеріалів: Пл - 99,9 - 0,028322 г. Сумарний вміст кольорових металів, кг: мідь і сплави на мідній основі: дріт мідний ММ - 0,0002; латунь ЛС59-1 - 0,020. Габаритні розміри н.е. не більше 85х50х110 мм. Маса н.е. не більш як 0,30 кг.

Фотографії Нормальний елемент Х480

Х480 фотографія елементу.
Х480 фотографія елементу.
Х480 вигляд спереду.
Х480 вигляд спереду.
Х480 вигляд ззаду.
Х480 вигляд ззаду.
Х480 вигляд зверху.
Х480 вигляд зверху.