Знижка 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> комплекти вимірювальні (К, ЧК- та інші)

К540

49 999 грн.   42 999 грн.
99 999 руб.   85 999 руб.
в наявності:
4 штуки

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Комплект вимірювальний К540 (К 540, К-540, k540, k 540, k-540) 
    Комплект вимірювальний К540 переносний призначений для вимірювань сили струму, напруги та потужності в однофазних і трифазних трипровідних і чотирьохпровідних колах змінного струму при рівномірному і нерівномірному навантаженнях фаз.
    Номінальний струм: 0,1А, 0,25А, 0,5А, 1,0А, 2,5А, 5А, 10А, 25А, 50А, 100А, 150А, 200А, 300А, 600А


    Номінальна напруга:

15В, 30В, 75В, 150В, 300В, 450В, 600В

 
    Комплекти вимірювальні К540 переносні призначені для вимірювань сили струму, напруги та потужності в однофазних і трифазних трипровідних і чотирьохпровідних колах змінного струму при рівномірному і нерівномірному навантаженнях фаз.
    Комплект вимірювальний К540 призначений для експлуатації в умовах помірного клімату в закритих сухих опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього повітря від 10 до 35 °С і відносній вологості до 80% при температурі 25 °С.
    Комплект вимірювальний К540-04.1 призначений для експлуатації в умовах сухого і вологого тропічного клімату в закритих приміщеннях з кондиціонованим або частково кондиціонованим повітрям при температурі навколишнього повітря від 1 до 45 °С відносній вологості до 90% при температурі 25 °С.
 
    ТЕХНІЧНІ ДАНІ
    Кінцеві значення діапазонів вимірювань, області частот (частота) вбудованих в Комплекти вимірювальні К540 амперметра і вольтметра відповідають зазначеним у табл. 1. Номінальні напруги вбудованого в Комплект вимірювальний К540 ватметра: 15В, 30В, 75В, 150В, 300В, 450В і 600В. Номінальні струми і кінцеві значення діапазонів вимірювань ватметра комплекту К540 відповідають даним, зазначеним у табл.2., області частот (частота) - зазначеним у табл.3.
    Класи точності амперметра, вольтметра і ватметра комплекту К540 відповідають зазначеним, в табл.4. Клас точності окремого трансформатора струму УТТ-5М, що входить в комплект постачання комплекту К540, - 0,2 за ГОСТ 23624-79. Номінальний коефіцієнт потужності ватметра - 1. Активні опори й індуктивності послідовних кіл комплекту, виміряні між вхідним і вихідним затискачами тієї фази комплекту К540, до якої увімкнені амперметр і послідовне коло ватметра, не перевищують значень, зазначених у табл. 5.
    Струм паралельних кіл комплекту К540 між зажимом нульового проводу та зажимом будь-якої бази (за умови, що фазовказівник не увімкнений) дорівнює (10,5, ± 0,2) мА (сума струмів вольтметра і ватметра). Межі основної похибки амперметра, вольтметра, ватметра комплекту К540 на діапазонах вимірювань від 0,1 до 50 А, від 75 до 600 V, від 0,0075 до 30 kW (при номінальних напругах від 75 до 600V і номінальних струмах від 0,1 до 50 А) дорівнюють ± 0, 5% від кінцевого значення діапазону вимірювань. Межі основної похибки вольтметра комплекту К540 на діапазонах вимірювань з кінцевими значеннями 30 і 15 V дорівнюють відповідно ± 1,0 і ± 2,5% від кінцевих значень діапазонів вимірювань.
    Межі основної похибки ватметра комплекту К540 на номінальних струмах від 0,1 до 50 А та на номінальних напругах 30 і 15 V дорівнюють відповідно ± 1,0 і ± 2,5% від кінцевих значення діапазонів вимірювань. При застосуванні трансформатора струму УТТ-5М, що входить в комплекту поставки, межа допустимої основної похибки комплекту К540 на діапазонах понад 50 А дорівнює сумі меж основної похибки амперметра або ватметра комплекту К540 на відповідному діапазоні вимірювань і допустимої похибки струмового трансформатора струму УТТ-5М.
    Нормальні значення впливових величин відповідають ГОСТ 8711-78 для амперметра і вольтметра і ГОСТ 8476-73 для ватметра. Прилади в тропічному виконанні можуть мати нормальну температуру, відмінну від 20 °С, якщо вона вказана в договорі, у цьому випадку нормальна температура вказується на шкалі приладу. Межі додаткової похибки приладів комплекту К540, викликаної відхиленням частоти від верхньої межі нормальної області до будь-якого значення частоти в робочій області частот, дорівнюють ± 0,5% від кінцевого значення діапазону вимірювань.
    Межа допустимої додаткової похибки приладів комплекту К540, викликаної зміною температури, навколишнього повітря від нормальної до будь-якої температури в межах робочого діапазону від 10 до 35 °С, дорівнює межі допустимої основної похибки на кожні 10 °С зміни температури.
    Межа допустимої додаткової похибки приладів комплекту К540, викликаної відхиленням положення комплекту К540 від нормального у будь-якому напрямку на кут 5°, дорівнює межі допустимої основної похибки. Межа допустимої додаткової похибки приладів комплекту К540, викликаної установкою комплекту К540 на феромагнітній підставці товщиною (2 ± 0,5) мм дорівнює половині межі допустимої основної похибки.
    Межі додаткової похибки приладів комплекту К540 від впливу зовнішнього однорідного магнітного поля індукцією 0,5 мг, що синусоїдально змінюється, в часі з частотою, однаковою з частотою струму, що протікає по вимірювальним, колам комплекту К540 (під час випробування), за найнесприятливіших напрямків, і фазі магнітного поля 1,5 % від кінцевого значення діапазону вимірювань. Межа допустимої додаткової похибки ватметра комплекту К540, викликаної впливом зміни коефіцієнта потужності, дорівнює межі допустимої основної похибки в нормальній області частот і подвоєному значенні межі допустимої основної похибки в робочій області частот.
    Час встановлення показів приладів комплекту К540 не перевищує 4 с. Габаритні розміри комплекту К540 не більше 505 х 330 х 190 мм. Маса комплекту К540 не перевищує 15 кг (разом з трансформатором струму УТТ-5М).
 
    Таблиця 1.
Прилад Кінцеве значення діапазонів вимірювань сили струму і напруги Область частот (частота) , Гц Примітка
Нормальна (нормальне значення) Робоча
Амперметр 0,1А 45-65 Понад 65 до 500  
0,25А
0,5А
1,0А
2,5А
10А
25А -
50А
100А 50 - За умов застосування трансформатора струму УТТ-5М
150А
200А
300А
600А
Вольтметр 15В 45-65    
30В
75В Понад 65 до 400
150В Понад 65 до 500
300В
450В
600В
 
    Таблиця 2.
Номіна-
льний струм, А
Кінцеве значення діапазонів вимірювань потужності, кВт, при номінальних напругах Примітка
15В 30В 75В 150В 300В 450В 600В
0,1А 0,0015 0,003 0,0075 0,015 0,03 0,045    
0,25А 0,00375 0,0075 0,0188 0,0375 0,075 0,1125  
0,5А 0,0075 0,015 0,0375 0,075 0,15 0,225  
1,0А 0,015 0,03 0,075 0,15 0,3 0,45  
2,5А 0,0375 0,075 0,1875 0,375 0,75 1,125  
0,075 0,15 0,3750 0,75 1,5 2,25  
10А 0,15 0,3 0,75 1,5 3 4,5  
25А 0,375 0,75 1,875 3,75 7,5 11,25  
50А 0,75 1,5 3,75 7,5 15 22,5  
100А 1,5 3 7,5 15 30 45   За умов застосування трансфор-матора струму УТТ-5М
150А 2,25 4,5 11,25 22,5 45 67,5  
200А 3 6 15 30 60 90  
300А 4,5 9 22,5 45 90 135  
600А 9 18 45 90 180 270  
 
    Таблиця 3.
Номінальні струми, А Номінальні напруги, В Область частот (частота), Гц Примітка
Нормальна Робоча
От 0,1 до 10 15 и 30 45-65 -  
75 Понад 65 до 400
От 150 до 600 Понад 65 до 500
25 и 50 От 15 до 600 -
От 100 до 600 От 15 до 600 50  

За умов застосування трансформатора струму УТТ-5М

 

    Таблиця 4.
Прилад
Кінцеве значення діапазону вимірювань, В Номінальне значення напруги, В Клас точності
Позначення класу точності Стандарт
Амперметр - - 0,5 ГОСТ 8711-78
Вольтметр 15 - 2,5
30 - 1
75, 150, 300, 450, 600 - 0,5
Ватметр - 15 2,5 ГОСТ 8476-78
- 30 1
- 75, 150, 300, 450, 600 0,5
 
    Таблиця 5.
Номінальне значення струму, А Активний опір, Ω Індуктивність, мГ
0,1А 230 80
0,25А 40 13
0,5А 10 2,4
1,0А 3 0,7
2,5А 0,6 0,14
0,12 0,04
10А 0,05 0,02
25А 0,023 0,005
50А 0,017 0,003

Фотографії на: К540

К540 фотографія комплекту.
К540 фотографія комплекту.
К540 фотографія комплекту з відкритою кришкою.
К540 фотографія комплекту з відкритою кришкою.
К540 фотографія комплекту із закритою кришкою.
К540 фотографія комплекту із закритою кришкою.
К540 вигляд панелі комплекту.
К540 вигляд панелі комплекту.
К540 вигляд спереду.
К540 вигляд спереду.
К540 вигляд збоку.
К540 вигляд збоку.
К540 вигляд ззаду.
К540 вигляд ззаду.
К540 вигляд зверху.
К540 вигляд зверху.
К540 вигляд знизу.
К540 вигляд знизу.