Знижка 50% на щитові прилади.

Електровимірювальні прилади >> перетворювачі вимірювальні (Е, ЭП та інші) >> перетворювачі ЭП

ЭП8527

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Перетворювач вимірювальний ЭП8527 змінного струму і напруги змінного струму.
    Також цей прилад може називатися: ЭП-8527, ЭП 8527, ЭП8527, ЕП-8527, ЕП 8527, ЄП8527, ЄП-8527, ЄП 8527, ep8527, ep-8527, ep 8527.
    Перетворювач вимірювальний ЭП8527 має 12 модифікацій залежно від виду і величини сигналу, що перетворюється.
    Перетворювач вимірювальний ЭП8527/1, 2, 12, 16, 17 - це пристрій для лінійного перетворення змінного струму робочих режимів в уніфікований вихідний сигнал змінного струму.
    Перетворювач вимірювальний ЭП8527/4-11 - це пристрій для лінійного перетворення змінного струму режимів перевантаження в уніфікований вихідний сигнал змінного струму.
    Перетворювач вимірювальний ЭП8527/14, 15, 18, 19 - пристрій для лінійного перетворення змінного струму робочих режимів і режимів перевантаження в уніфікований вихідний сигнал змінного струму.
    Перетворювач вимірювальний ЭП8527/3, 13 - пристрій для лінійного перетворення напруги змінного струму робочих режимів і режимів перевантаження в уніфікований вихідний сигнал змінного струму.
    Пристрої ЭП8527/1, 2, 4-12 є одноканальними виробами. Кількість каналів в перетворювачів типів 3, 13-19 від одного до чотирьох (за замовленням).
 
    Технічні характеристики ЭП8527

    Особливість приладів типів ЭП8527 1, 2, 4-12 полягає в тому, що вони є одноканальними. Перетворювачі типів 3, 13-19 мають від одного до чотирьох каналів (за замовленням).
    Перетворювачі вимірювальні часто застосовують в системі інформаційно-вимірювального комплексу для передачі інформації на вхід швидкодіючого цифрового осцилографа (для реєстрації та аналізу аварійних режимів), не вимагають додаткового джерела живлення.
    У пристроях є функція гальванічного поділу між вхідними і вихідними колами в кожному каналі, а також між ланцюгами будь-якого каналу і ланцюгами решти каналів.

    Діапазон вимірювань вхідного сигналу: 0-5А, 0-400В.
    Діапазон вимірювань вихідного сигналу: 0-5; 0-5-6,5; 0-5-100мА.

    Класи точності в робочому режимі діапазону вимірювань вхідного сигналу (в режимі перевантаження діапазону вимірювань вхідного сигналу) для різних модифікацій перетворювача ЭП8527:
    - Типи 1, 2, 12, 16, 17 - 1,0;
    - Типи 3, 13 - 0,25 (0,5);
    - Типи 4-11 - (2,0 );
    - Типи 14, 15 - 0,25 (0,5);
    - Типи 18, 19 - 1,0 (2,0 ).
    Діапазон частот вхідного і вихідного сигналів пристрою від 45 до 55Гц.

    Для перетворювачів вимірювальних межі допустимої основної зведеної похибки у відсотках від нормуючим значення вхідного сигналу вказані в таблиці 1.


    Таблиця 1. Межі основної зведеної похибки.

Модифікація перетворювача
ЭП8527
Границі допустимої основної зведеної похибки, %
В робочому режимі діапазону вимірювань вхідного сигналу
В режимі перевантаження діапазону вимірювань вхідного сигналу
1, 2, 12, 16, 17
±1,0%
-
3, 13
±0,25%
±0,5%
4-11
-
±2,0%
14, 15
±0,25%
±0,5%
18, 19
±1,0%
±2,0%

    У таблиці 2 залежно від модифікації перетворювача подані характеристики вхідного і вихідного сигналів, опір навантаження.
  
    Таблиця 2-1. Характеристики вхідного і вихідного сигналів, опір навантаження.
Модифікація приладу
Діапазон вимірювань вхідного сигналу
Номінальне значення вхідного сигналу
Опір навантаження, Ом
в робочому режимі
в режимі
перевантаження
ЭП8527/1
0-1А
-
(300±6)Ом
ЭП8527/2
0-5А
-
(300±6)Ом
ЭП8527/3
0-400В
400-520В
400В
(800±24)Ом
ЭП8527/4
-
0-20А
(300±6)Ом
ЭП8527/5
-
0-40А
(300±6)Ом
ЭП8527/6
-
0-50А
(300±6)Ом
ЭП8527/7
-
0-100А
(300±6)Ом
ЭП8527/8
-
0-125А
(300±6)Ом
ЭП8527/9
-
0-200А
(300±6)Ом
ЭП8527/10
-
0-250А
(300±6)Ом
ЭП8527/11
-
0-300А
(300±6)Ом
ЭП8527/12
0-10А
-
10А
(300±6)Ом
ЭП8527/13
0-100В
100-130В
100В
(800±24)Ом
или
(300±6)Ом *
ЭП8527/14
0-1А
1-20А
(70±1,4)Ом
ЭП8527/15
0-5А
5-10А
(70±1,4)Ом
ЭП8527/16
0-1А
-
(300±6)Ом
ЭП8527/17
0-5А
-
(300±6)Ом
ЭП8527/18
0-1А
1-20А
(300±6)Ом
ЭП8527/19
0-5А
5-100А
(300±6)Ом
*Значення опору навантаження на замовлення.
 
 
    Таблиця 2-2. Характеристики вхідного і вихідного сигналів, опір навантаження.
Модифікація приладу
Нормуюче значення вхідного сигналу
Діапазон змін вихідного сигналу
в робочому режимі
в режимі
перевантаження
в робочому режимі
в режимі
перевантаження
ЭП8527/1
-
0-5,0мА
-
ЭП8527/2
-
0-5,0мА
-
ЭП8527/3
400В
520В
0-5,0мА
5,0-6,5мА
ЭП8527/4
-
20А
-
0-5,0мА
ЭП8527/5
-
40А
-
0-5,0мА
ЭП8527/6
-
50А
-
0-5,0мА
ЭП8527/7
-
100А
-
0-5,0мА
ЭП8527/8
-
125А
-
0-5,0мА
ЭП8527/9
-
200А
-
0-5,0мА
ЭП8527/10
-
250А
-
0-5,0мА
ЭП8527/11
-
300А
-
0-5,0мА
ЭП8527/12
10А
-
0-5,0мА
-
ЭП8527/13
100В
130В
0-5,0мА
5,0-6,5мА
ЭП8527/14
20А
0-5,0мА
5,0-100мА
ЭП8527/15
100А
0-5,0мА
5,0-100мА
ЭП8527/16
-
0-5,0мА
-
ЭП8527/17
-
0-5,0мА
-
ЭП8527/18
20А
0-5,0мА
5,0-100мА
ЭП8527/19
100А
0-5,0мА
5,0-100мА
*Значення опору навантаження на замовлення.
 
    Значення вхідного опору перетворювача ЭП8527 при вхідному сигналі, рівному кінцевому значенню діапазону вимірювань робочого режиму, становить:
    - для типу 3 - не менше 55кОм;
    - для типу 13 - не менше 9КОм;
    - для типів 14, 16-18 - не більше 0,2Ом;
    - для типів 15, 19 - не більше 0,01Ом.

    Що стосується типів 1, 2, 4-12, через відсутність вхідних ланцюгів, монтаж яких виконується у споживача і залежить від перетину кабелю, що пропускається крізь отвір приладу в якості первинної обмотки, вхідний опір цих перетворювачів не нормується.
    Час встановлення робочого режиму приладів не більше 5 хв.
    Час безперервної роботи перетворювачів типів 1, 2, 4-12, 14-19 не обмежений при номінальних значеннях вхідного сигналу, зазначених у таблиці 2, що стосується типів 3, 13, час безперервної роботи не обмежений при максимальних значеннях вхідного сигналу перевантажувальних режимів, зазначених в таблиці. Час безперервної роботи перетворювачів типів 4-11, 14, 15, 18, 19 при максимальних значеннях вхідного сигналу перевантажувальних режимів, зазначених у таблиці 2, не більше 5 хв з повторенням через 2 години.
    Кількість перевантажень вхідним струмом до 60А без пошкоджень для приладів типів 1, 16, 17 - дві, а для приладів типів 2, 12 - до 300А тривалістю 1 с з інтервалами між перевантаженнями 4 години.
    Прилади типів 3, 13 витримують без пошкоджень дев'ять перевантажень вхідною напругою, рівною 150% від номінального значення, тривалістю 0,5 с з інтервалами між двома перевантаженнями 15 с. Вихідний сигнал при перевантаженнях не перевищує 15В на максимальному навантаженні - напруга змінного струму (діюче значення).

    У таблиці 3 подано значення допустимих додаткових зведених похибок, викликаних зміною впливних величин від нормальних значень:
    а) до мінус 30°С і плюс 50°С на кожні 10°С при зміні температури навколишнього повітря від (20±2)°С для типів перетворювачів 3, 13, 14, 15 і від (20±5)°С для типів 1, 2, 4-12, 16-19:
    - межам основної похибки для ЭП8527 типів 3, 13, 14, 15 в робочому режимі діапазону вимірювань вхідного сигналу і 0,8 меж основної похибки в перевантажувальному режимі діапазону вимірювань вхідного сигналу;
    - 0,5 меж основної похибки для 1, 2, 4-12, 16-19;
    б) при впливі відносної вологості (95±3)% при 35°С:
    - подвоєному значенню меж основної похибки для типів 3, 13, 14, 15 в робочому режимі діапазону вимірювань вхідного сигналу і 1,8 меж основної похибки в перевантажувальному режимі діапазону вимірювань вхідного сигналу;
    - межам основної похибки для типів 1, 2, 4-12, 16-19;
    в) при впливі зовнішнього однорідного магнітного поля змінного струму з частотою вимірюваного сигналу 45- 55Гц з магнітною індукцією 0,5 мТл при самому несприятливому напрямі і фазі магнітного поля:
    - подвоєному значенню меж основної похибки для 3, 13, 14, 15 в робочому режимі діапазону вимірювань вхідного сигналу і межам основної похибки в перевантажувальному режимі діапазону вимірювань вхідного сигналу;
    - 0,5 меж основної похибки для 1, 2, 4-12, 16-19.


    Таблиця 3. Нормальні значення впливаючих на значення допустимих похибок величин.

Впливний фактор
Нормальне значення
Температура навколишнього повітря, °С:
 
- для ЭП8527/3, 13, 14, 15
20±2°С
- для1, 2, 4- 12, 16-19
20±5°С
Відносна вологість навколишнього повітря, %
30-80%
Атмосферний тиск, кПа (мм рт.с.)
84кПа - 106,7кПа(630-800) ммрт.с.
Форма кривої змінного струму чи напруги змінного струму вхідного сигналу,%
Синусоїдальна з коефіцієнтом вищих гармонік не більше 2%
Частота вхідного сигналу, Гц
50±1Гц
Опір навантаження, Ом:
 
ипи ЭП8527/1, 2, 4-12
ЭП8527/16-ЭП8527/19
(300±6)Ом
- типи 3
(800±24)Ом
- типи 13
(800±24)Ом или (300±6)Ом
- типи 14, 15
(70±1,4)Ом
Магнітне і електричне поля
Практична відсутність магнітного і електричного полів, крім земного
Робоче положення пристрою
Будь-яке

    При вхідному сигналі, рівному кінцевому значенню діапазону вимірювань робочого режиму перетворювач споживає від вимірювального кола потужність не більше:
    - для типів 14-19 - 1,0В·А;
    - для типу 3 - 3,0В·А;
    - для типу 13 - 1,5В·А.

    Габаритні розміри перетворювача не більше:
    - 50х75х130 мм (для типів 1, 2, 4-12);
    - 110х120х125 мм (для типів 3, 13);
    - 110х120х70 мм (для типів 14-19).
    Маса перетворювачів всіх типів не більше 1,5 кг.

    Для перетворювачів ЭП8527 всіх типів середнє напрацювання на відмову з урахуванням технічного обслуговування не менше 50000 годин. Середній час відновлення працездатного стану приладу не більше 2 години. Середній термін служби не менше 10 років.

Фотографії ЭП8527

ЭП8527 фотографія приладу.
ЭП8527 фотографія приладу.
ЭП8527/1, 2, 12 з ЭП8527/4-11 схема з’єднання.
ЭП8527/1, 2, 12 з ЭП8527/4-11 схема з’єднання.
ЭП8527/1, 2, 4-12 схема електрична підключення.
ЭП8527/1, 2, 4-12 схема електрична підключення.
ЭП8527/1, 2, 4-12 габаритні розміри.
ЭП8527/1, 2, 4-12 габаритні розміри.
ЭП8527/1, 2, 4-12 установочні розміри.
ЭП8527/1, 2, 4-12 установочні розміри.
ЭП8527/3, 13 габаритні розміри.
ЭП8527/3, 13 габаритні розміри.
ЭП8527/14-19 габаритні розміри.
ЭП8527/14-19 габаритні розміри.
ЭП8527/3, 13-19 установочні розміри.
ЭП8527/3, 13-19 установочні розміри.
ЭП8527/3, 13-19 схема електрична підключення.
ЭП8527/3, 13-19 схема електрична підключення.