Увага!!! На вторинному ринку продаються б/у не комплектні дозиметри або не робочі дозиметри з ізолятора браку, які не забезпечують необхідних метрологічних характеристик. Вони можуть занижувати радіацію, завищувати або, що вкрай небезпечно при її наявності не показувати радіоактивного випромінювання взагалі. Користуватися ними заборонено.
     Упевниться в їх працездатності можна тільки в радіологічних відділах Держстандарту.
     Дозиметри придбані у ПП «Західприлад» проходять повну передпродажну підготовку: перевірку і калібрування. На них розповсюджується гарантійне обслуговування 1рік. Укомплектовані згідно формуляра, в тому числі елементами живлення.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

 

Лабораторне обладнання >> дозиметри, радіометри

ДРГЗ-02 (ДРГ3-02)

34 999 грн.
69 999 руб.
в наявності:
1 штука

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Дозиметр ДРГЗ-02 (ДРГ3-02, ДРГЗ02, ДРГЗ 02, ДРГЗ 02)
    ЖШ 2.805.354.
   
    ДРГЗ-02 (ДРГ3-02) дозиметри призначені для вимірювання потужності експозиційної дози рентгенівського і гамма-випромінювання в лаботорних і виробничих умовах.
    Умови експлуатації і норми випробувальних режимів дозиметра ДРГ3-02 при кліматичних і механічних випробуваннях відповідають вимогам до приладів 4 групи ГОСТ 22261-76.
 
    Основні технічні дані і характеристики
 
    Діапазон вимірюваних потужностей експозиційних доз рентгенівського і гамма-випромінювання дозиметра становить від 0А/кг до 2,58·10-8А/кг (від 0мкР/с до 100мкР/с).
    Діапазон вимірювання потужностей експозиційних доз рентгенівського і гамма-випромінювання розбитий на наступні піддіапазони, мкР/с:
    від 0мкР/с до 0,1мкР/с;
    від 0мкР/с до 0,3мкР/с;
    від 0мкР/с до 1мкР/с;
    від 0мкР/с до 3мкР/с;
    від 0мкР/с до 10мкР/с;
    від 0мкР/с до 30мкР/с;
    від 0мкР/с до 100мкР/с.
    Діапазон ефективних енергій квантів реєстрованого рентгенівського і гамма-випромінювання становить від 3,2∙10-15 до 480∙10-15 Дж (від 20 до 3000 кеВ).
    Основна похибка вимірювання дозиметрів ДРГ3-02 не перевищує ±15% на піддіапазонах з межами вимірювання 0,1мкР/с і 0,3мкР/с і ±10% - на решті. Основна похибка вказана відносно межі вимірювання відповідного піддіапазону.
    Додаткова похибка вимірювання дозиметром ДРГ3-02 не перевищує:
    а) ±25% за рахунок залежності чутливості дозиметра від енергії випромінювання в діапазоні від 3,2∙10-15 до 480∙10-15 Дж (від 20 до 3000 кеВ) щодо показів при енергії випромінювання 200∙10-15 Дж (1250 кеВ 60Со);
    б) ±20% при зміні робочої температури від мінус 10 до +40°С по відношенню до показів дозиметра при +20°С;
    в) ±10% при зміні номінальної напруги мережі живлення 220 В, 50 Гц на +10/-15%;
    г) ±10% в постійному магнітному полі напруженістю 318 А/м (4 Е);
    д) ±10% в полі СВЧ - випромінювання інтенсивністю 1000 мкВт/см2;
    е) ±10% при зміні відносної вологості до 90% і температурі +30°С.
    Нестабільність дозиметра за 8 годин безперервної роботи не перевищує ±10%.
    Час вимірювання дозиметром ДРГ3-02 не перевищує, с:
    а) на піддіапазоні 0мкР/с - 0,1мкР/с   ...10 ± 2;
    б) на піддіапазоні 0мкР/с - 0,3мкР/с    ...3 ± 1;
    в) на решті піддіапазонів                    ...1 ± 0,5.
    Час встановлення робочого режиму не перевищує 3 хв.
    Анізотропія дозиметра ДРГ3-02 в робочому діапазоні енергій не перевищує ±20% в межах тілесного кута 3,5 π ср.
    Зміна показів дозиметра на найбільш чутливому піддіапазоні, викликана статистичним характером реєстрованого іонізуючого випромінювання, не перевищує ±20% відносно середнього значення вимірюваної величини.
    Дозиметри ДРГ3-02 володіють радіаційною стійкістю до перешкод ­ по відношенню до швидких нейтронів, що забезпечує вимірювання потужності експозиційної дози рентгенівського і гамма-випромінювання при потоці швидких нейтронів в 20 нейтрон/см2·с з додатковою похибкою, що не перевищує ±1% відносно гранично-допустимої потужності дози рентгенівського або гамма-випромінювання 2,06·10-10А/кг (0,8мкР/с).
    Радіаційна стійкість дозиметра визначається граничною величиною поглиненої дози в сцинтиліруючій пластмасі блоку детектування і становить не менше 103 Дж/кг (105 рад).
    Живлення дозиметра ДРГ3-02 здійснюється від мережі змінного струму 220 -33/+22 В, 50 ± 0,5 Гц або від 12 ртутно-цинкових елементів типу РЦ-85.
    Струм, споживаний дозиметром від мережі 220 В, 50 Гц, не перевищує 10 мА.
    Один комплект елементів РЦ-85 забезпечує роботу протягом 300 годин. 

Фотографії ДРГ3-02

ДРГ3-02 фотографія приладу.
ДРГ3-02 фотографія приладу.
ДРГ3-02 вигляд спереду (шкала).
ДРГ3-02 вигляд спереду (шкала).
ДРГ3-02 вигляд збоку.
ДРГ3-02 вигляд збоку.
ДРГ3-02 вигляд зверху.
ДРГ3-02 вигляд зверху.