Шановні клієнти. Всі радіовимірювальні прилади: генератори, осцилографи, вольтметри, частотоміри, вимірювачі, аналізатори, фазометри, установки та інші проходять повний цикл передпродажної підготовки:
    • переперевірка і калібрування на повірочних установках;
    • комплектація ЗІПом (кабелі, перехідники, ремонтні плати, з/ч);
    • комплектація технічною документацією (ІЕ, ТО, ФО, альбом схем, паспорт);
    • пломбування, нанесення гарантійних наклейок та надійне пакування.
    Це все входить у вартість приладів.
    Увага! На вторинному ринку можуть бути присутні прилади з неліквідів або ізолятора браку: неробочі, некомплектні, без передпродажної підготовки і гарантійних зобов'язань. Вони не відповідають заявленим метрологічним характеристикам і не можуть застосовуватися ні у виробництві, ні у вимірювальних лабораторіях.
    На ВСЕ обладнання придбане в ПП «Західприлад» надається повне гарантійне обслуговування протягом 18 місяців.
 

Знижка до 50% на щитові прилади.

Радіовимірювальні прилади >> частотоміри, синтезатори, стандарти частоти (Ч2-, Ч3-, Ч7-, РЧ5-, РЧ6-, Я3Ч-, Ф та інші) >> частотоміри Ч3

Ч3-63/1

20 499 грн.
40 999 руб.
в наявності:
24 штуки

Ціни на сайті вказані з ПДВ.

Можлива оперативна поставка будь-якої кількості.
    Частотомір Ч3-63/1 електронно-лічильний (Ч363/1, Ч3 63/1, Ч-363/1, Ч 363/1, Ч-3-63/1)
    Частотомір Ч3-63/1 електронно-лічильний призначений для:
    - Вимірювання частоти синусоїдальних і частоти проходження імпульсних сигналів;
    - Вимірювання періоду синусоїдальних і періоду проходження імпульсних сигналів;
    - Вимірювання тривалості імпульсів;
    - Вимірювання відношення частот електричних сигналів;
    - Рахунки числа електричних сигналів;
    - Видачі сигналу опорної частоти;
    - Видачі інформації про результати вимірювання на реєструючий пристрій.
    Ч3-63/1 може застосовуватися для налаштування, випробувань і калібрування різного роду приймально-передавальних трактів, фільтрів, генераторів, для настройки систем зв'язку та інших пристроїв.
 
    Технічні характеристики приладів частотоміри Ч3-63/1 електронно-лічильні:
 
    Прилад за умовами експлуатації призначений для роботи в умовах:
    - Температура навколишнього повітря від -30ºС до +50°С;
    - Відносна вологість повітря до 98% при температурі до 25°С;
    Прилад вимірює по входу А частоту синусоїдальних сигналів і частоту проходження імпульсних сигналів будь-який полярності, які мають не більше двох екстремальних значень за період, в діапазоні від 0,1Гц до 200МГц при напрузі вхідного сигналу:
    - Від 0,03В до 10В для сигналу синусоїдальної форми;
    - Від 0,1В до 10В для сигналу імпульсної форми;
    Мінімальна тривалість імпульсу вхідного сигналу 2,5нс;
    Прилад вимірює по входу В частоту синусоїдальних сигналів в діапазоні від 200МГц до 1000МГц при напрузі вхідного сигналу від 0,03В до 3В; в діапазоні від 1000МГц до 1500МГц при потужності вхідного сигналу від 0,03мВт до 10мВт;
    Відносна похибка Ч3-63/1 при вимірі частоти синусоїдальних і імпульсних сигналів (δf), в межах значень, розрахованих за формулою:
    δf = ±(|δ0|+|1/(fізм∙τрах)|),
де δ0 - відносна похибка по частоті внутрішнього кварцового генератора чи зовнішнього джерела, використовуваного замість внутрішнього кварцового генератора; fізм - вимірювана частота, Гц; τрах - час рахунку частотоміра (10-3с, 10-2с, 10-1с , 1с або 10с);
    Номінальне значення частоти кварцового генератора 5МГц. Діапазон корекції частоти кварцового генератора при випуску приладу не менше 5∙10-17 в кожну сторону від номінального значення частоти;
    Дійсне значення частоти кварцового генератора при випуску приладу встановлено з похибкою в межах ±1 10-8 щодо номінального значення частоти після закінчення часу встановлення робочого режиму, рівного 2год;
    Відносна похибка по частоті кварцового генератора після закінчення часу встановлення робочого режиму, рівного 2ч, в межах:
    1) ±1,5∙10-7 за 30 діб;
    2) ±5∙10-7 за 12 місяців;
    Час 30 діб і 12 місяців відраховується з моменту установки дійсного значення частоти з похибкою в межах 1∙10-8 (режим роботи з вимкненими і без виключень);
    Середня квадратична відносна випадкова варіація частоти кварцового генератора при навколишній температурі, підтримуваної з точністю ±1°С, після закінчення часу встановлення робочого режиму не більше:
    1) 1 10-10 за 1с;
    2) 1∙10-10 за 10с;
    Відносне зміна частоти кварцового генератора в діапазоні робочої температури від -30 º С до +50 ° С при зміні температури на 1°С в межах ±1∙10-9;
Ч3-63/1 вимірює по входу Б одиничний і усереднений період сигналів синусоїдальної і імпульсної форми будь-який полярності при тривалості імпульсів щонайменше 50нс в діапазоні від 0,1мкс до 104 із (10МГц-10-4Гц) при напрузі вхідного сигналу:
    - Від 0,03В до 10В сигналу синусоїдальної форми;
    - Від 0,1В до 30В для сигналу імпульсної форми;
    Число усереднює періодів (множник періоду) - 10, 102, 103, 104;
    Період міток часу - 10-7, 10-6, 10-5, 10-4 та 10-3с;
    Відносна похибка Ч3-63/1 при вимірі періоду (δт) в межах значень, розрахованих за формулою:
    δr = ±(|δ0|+|δзап|+|T0рах|),
де δ0 - відносна похибка по частоті внутрішнього кварцового генератора чи зовнішнього джерела, використовуваного замість внутрішнього кварцового генератора; δзап - похибка запуску; Т0 - період міток часу, с; τрах = n Тізм - час рахунку частотоміра, с; Тізм - період вхідного сигналу (вимірюваний період), с; n - число вимірюваних періодів. Похибка запуску (δзап) не виходить за межі значень, розрахованих за формулою:
    δзап = ±2((3σш+Un)/(S∙Tізм∙n)),
де σш = 250∙10-6 - середнє квадратичне значення шуму вимірювального тракту в робочій смузі частот, наведене до входу; Un - пікове значення перешкоди вхідного (вимірюваного) сигналу в межах встановленого допустимого рівня, В (при випадковій заваді з ефективним значенням σn, Un = 3σn); S - крутизна перепаду напруги вимірюваного сигналу в точці запуску, В/с; Тізм - період вхідного сигналу (вимірюваний період), с; n - число вимірюваних періодів. Для синусоїдального вхідного сигналу при запуску в точці з максимальною крутизною похибка запуску (δзап) знаходиться в межах значень, розрахованих за формулою:
    δзап = ±((σш+0,3Un)/Um∙n),
де Um - амплітуда вхідного сигналу, В; σш = 250∙10-6 - середнє квадратичне значення шуму вимірювального тракту в робочій смузі частот, наведене до входу; Un - пікове значення перешкоди вхідного (вимірюваного) сигналу в межах встановленого допустимого рівня , В (при випадковій заваді з ефективним значенням σn, Un = 3σn); n - число вимірюваних періодів;
    Ч3-63/1 вимірює по входу Б тривалість імпульсів будь-якої полярності від 0,1мкс до 10с при частоті проходження імпульсів не більше 5МГц і вхідній напрузі від 0,1В до 10В;
    Абсолютна похибка приладу при вимірюванні тривалості імпульсів (Δt) в межах значень, розрахованих за формулою:
    Δt = ±(|δ0tзм|+|Δtур|+|Δtзап|+Т0)
    де δ0 - похибка вимірювання, обумовлена похибкою за частотою кварцового генератора, с; tзм - вимірювана тривалість імпульсу, с; Δtур = τфс - складова похибки, обумовлена похибкою установки рівня запуску, с; τф, τз - тривалість фронту і зрізу, с; Δtзап = Δtзап.ф+Δtзап.с - складова похибки, що залежить від рівня шумів вимірювального тракту, віднесеного до входу, рівня перешкоди на вході тракту і крутизни перепаду напруги в точці запуску, с; Δtзап.ф, Δtзап.с - похибка запуску каналів по фронту і зрізу імпульсу, с; Т0 - період міток часу, с;
    Похибка запуску каналів по фронту і зрізу (Δtзап.ф.с) в межах значень, розрахованих за формулою:
    Δtзап.ф.с = (3σш+Un)/Sф, с,
де σш = 250∙10-6 - середнє квадратичне значення шуму вимірювального тракту в робочій смузі частот, наведене до входу; Un - пікове значення перешкоди вхідного (вимірюваного) сигналу в межах встановленого допустимого рівня, В (при випадковій заваді з ефективним значенням σn, Un = 3σn); Sф, с - крутість в точці запуску фронту і зрізу імпульсу, відповідно, В/с;
    Ч3-63/1 вимірює відношення частот електричних сигналів; Діапазон вищої з порівнюваних частот (ВХІД А) - від 0,1Гц до 200МГц. Діапазон нижчої з порівнюваних частот (ВХІД Б) - від 0,01Гц до 10МГц;
    Відносна похибка приладу при вимірюванні відносини частот (δ(f1/f2)) в межах значень, розрахованих за формулою:
    δ(f1/f2) = (|δзап.н.|+|f1/(f2∙n)|),
де δзап.н. - похибка запуску нижчої з порівнюваних частот, що подається на вхід «Б»; n - число вимірюваних періодів; f1 - нижча з порівнюваних частот; f2 - вища з порівнюваних частот.
    Вхідний опір і вхідна ємність приладу Ч3-63/1 по входах А і Б не менше 1 МОм мінус 10% і не більше 50пФ+10% відповідно. У приладі є можливість установки вхідного опору по входу А рівного 50 Ом. Вхідний опір по входу В - 50 Ом;
    Частотомір забезпечує свої технічні характеристики після закінчення часу встановлення робочого режиму, рівного 2 години; Час встановлення робочого режиму без гарантованої похибки або при роботі із зовнішнім джерелом опорної частоти не більше 1хв. при температурі навколишнього повітря від +50ºС до -10°С і не більше 15хв. при температурі навколишнього повітря від 10ºС до -30°С;
    Живлення приладу Ч3-63/1 здійснюється або від мережі змінного струму напругою 220В±22В, частотою 50Гц±0,5Гц і вмістом гармонік до 5% або напругою 220В±11В або 115В±5,75В, частотою 400Гц±10Гц, або від джерела постійного струму напругою 27В±3В;
    Потужність, споживана приладом від мережі, при номінальній напрузі не перевищує 60В∙А;
    Ч3-63/1 допускає безперервну роботу в робочих умовах протягом часу не менше 16 годин; Час безперервної роботи не включає в себе час встановлення робочого режиму приладу;
    Габаритні розміри приладу - 312X95X342мм;
    Маса Ч3-63/1 - не більше 6кг;
    Середнє напрацювання на відмову - не менш 8000год.

Фотографії на: Ч3-63/1

Ч3-63/1 фотографія частотоміра з перетворювачем.
Ч3-63/1 фотографія частотоміра з перетворювачем.
Ч3-63/1 фотографія частотоміра.
Ч3-63/1 фотографія частотоміра.
Ч3-63/1 фотографія перетворювача.
Ч3-63/1 фотографія перетворювача.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра з перетворювачем спереду.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра з перетворювачем спереду.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра спереду.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра спереду.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра збоку.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра збоку.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра ззаду.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра ззаду.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра збоку.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра збоку.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра зверху.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра зверху.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра знизу.
Ч3-63/1 вигляд частотоміра знизу.