Equipment for sanitary-and-epidemiologic station >> electric heating equipment >> Buy >> 2016

04.11 (Э2-113/1, Е857/3, ВЗ-1, Ч3-65, Я40-2700 (1Р71), С1-70, К20-22, Ч3-36, ТЭ-204, 15Д-60-1, СКТ-265Д8, ДУСУ1-60АС, М51102, лопатки)

Куплю приборы:

Э2-113/1 Ч3-36 СКТ-265Д8 ЛИ451-1
Е857/3 В3-10А СКТД-6460-01 6С3.019.041ТУ ТКС433ДОДБ
ВЗ-1 Ч2-6 ВТ60-12-0,4-0,16 088,24,8940
Ч3-65 Ч2-6А ДБМ 120-1-0,8-2 ТПЛК-10-0,5/10Р
Я40-1700 (1У71) Е7-18 ДУСУ1-60АС КГ-12,5
Я40-2700 (1Р71) Г3-106 ДУС-27-05  
С1-70 ТЭ-204 ТВ-1  
К20-22 15Д-60-1 6С2.320.049ТУ М51102  

More info ...

21.10 (М416, М1101М, ДЛУВД-3С, ДУС-27-04, С1-122/4, Я4С-101, М-67, Ш4501, Ф5034, Ф246, Г5-89, Д39, В4-24, ДРГ-01Т1, ППМЛ-ИМ-2-1-0,1-3П, СЛ-240, ТГП-3, СД-75Д, ВТ-4С, РСП-2-19, 7Р-52, СР-50-163ПВ)

Куплю приборы:

 

7Р-52

АТД2.245.000

В4-24

В7-16А

ВТ-4С МВТ ЛШ.3.010.175,

Делители 1:10 АТД5.171.001

ДЛУВД-3С

ДРГ-01Т

ДРГ-01Т1

ДУС-27-04

ДУС-27-05

ДУС-27-06

АЮИЖ.401261.005

Г5-89

Д39

М1101М

М-199

М416

М-67

П4-12А

ППМЛ-ИМ-2-1-0,1-3П

ППМЛ-ИМ-5-0,5-0,05-3П

ППМЛ-ИМ-5-0,5-0,1-3П

ППМЛ-ИМ-5-0,5-0,1-4П

Е6-4А

КБНС-4

Л2-28

Р363-2

РСП-2-19

РСП-3-7

РСП-3-8

С1-122

С1-122/13

С1-122/4

СД-75Д

СЛ-240

СР-50-163ПВ

СР-50-164ФВ

СР-75-155ФВ

ТГП-3

Ф246

Ф5034

ФК2-35

Ш4501

Юпитер СИМ-05

Я4С-100

Я4С-101

Я4С-89

ЯЗЧ-51


More info ...

28.10 (Э351, ВА-340, Ц1428, М416/1, Ц4353, ДРГ-01Т, Ц91, ЭСВ-3, УИП-1, (ЕЭ2.236.478), Я8Х-263, Х5-20, Л2-80, Ф5071, Э9-85, Р5085, РСП-4-12, М31305-5, СКТ-250, Ш4541/1, Я4С-89)

Куплю приборы:

 

Э351

ВА-340

ША-340

Ц1428

М416/1

Ц4353

 

ДРГ-01Т

ДРГ-01Т1

ДОС-50

ДТ-002

 

ЭСВ-2

ЭСВ-3

АМ-5.00.000

А3-5

УИП-1

 

Э9-85

М31305-5

3ВТ-2ТВ-2

СКТ-250

Р5004

Р5085

 

Я8Х-263

Х5-20

Х5-21

Л2-28

Л2-80

Ф5071

 

Ш450

Ш4500

Ш4501

Ш4540

Ш4540/1

Ш4541

Ш4541/1

Ш4512

Ш4513

Ш4514

Ш4515

Ш4538

Ш4538/1

Ш4547

Ц91

М-19

РСП-4-1

РСП-4-12

 

Я4С-89 (ЯчС-89)

Я4С-90 (ЯчС-90)

Я4С-91 (ЯчС-91)

Я4С-92 (ЯчС-92)

Я4С-97 (ЯчС-97)

Я4С-98 (ЯчС-98)

Я4С-100 (ЯчС-100)

Я4С-101 (ЯчС-101)

Я4С-102 (ЯчС-102)

Я4С-104 (ЯчС-104)

Я4С-105 (ЯчС-105)

Я4С-110 (ЯчС-110)

Я4С-122 (ЯчС-122)

 

С1-70

Я40-1102

Я40-1104

Я40-1701 (1У72)

Я40-2700 (1Р71)


More info ...
04.1128.1021.10


Яндекс цитирования